Ing. Jan Nevoral

NEVORAL Jan, RŮŽIČKA Richard a MRÁZEK Vojtěch. Evolutionary Design of Polymorphic Gates Using Ambipolar Transistors. In: 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. Athens: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 1-8. ISBN 978-1-5090-4240-1. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7850177/
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary Design of Polymorphic Gates Using Ambipolar Transistors
Název (cs):Evoluční návrh polymorfních hradel pomocí ambipolárních tranzistorů
Strany:1-8
Sborník:2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence
Konference:IEEE Symposium Series on Computational Intelligence 2016
Místo vydání:Athens, GR
Rok:2016
URL:http://ieeexplore.ieee.org/document/7850177/
ISBN:978-1-5090-4240-1
DOI:10.1109/SSCI.2016.7850177
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Klíčová slova
Polymorfní elektronika, polymorfní hradlo, ambipolární tranzistor, číslicový obvod, logické hradlo, evoluční návrh, CGP
Anotace
Cílem článku je ukázat novou metodu pro návrh polymorfních obvodů na tranzistorové úrovni, která je založena na evolučním přístupu využívajícím kartézské genetické programování. Pro rychlé a dostatečně přesné ohodnocení kandidátních řešení byl představen vlastní diskrétní simulátor. Popisovaná metoda pro návrh polymorfních obvodů byla testována na množině polymorfních hradel řízených záměnou napájecích přívodů. Ukázalo se, že je metoda schopná navrhovat funkční řešení, která jsou sestavena ze stejného nebo menšího počtu ambipolárních tranzistorů než stejná dosud publikovaná hradla. Díky navržené metodě byla objevena i nová třída polymorfních hradel - hradla řízená záměnou napájecích přívodů sestavená pouze z MOSFET tranzistorů. Tato hradla mají pravděpodobně nejlepší parametry z dosud známých polymorfních hradel vytvořených z konvenčních tranzistorů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jan Nevoral and Richard R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka
	and Vojt{\v{e}}ch Mr{\'{a}}zek},
  title = {Evolutionary Design of Polymorphic Gates Using
	Ambipolar Transistors},
  pages = {1--8},
  booktitle = {2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence},
  year = 2016,
  location = {Athens, GR},
  publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
  ISBN = {978-1-5090-4240-1},
  doi = {10.1109/SSCI.2016.7850177},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11239}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https