Ing. Jan Nevoral

NEVORAL Jan, RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. From Ambipolarity to Multifunctionality: Novel Library of Polymorphic Gates Using Double-Gate FETs. In: 2018 21st Euromicro Conference on Digital System Design. Praha: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 657-664. ISBN 978-1-5386-7376-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:From Ambipolarity to Multifunctionality: Novel Library of Polymorphic Gates Using Double-Gate FETs
Název (cs):Od ambipolarity k multifunkcionalitě: Nová knihovna polymorfních hradel využívající Double-Gate FETs
Strany:657-664
Sborník:2018 21st Euromicro Conference on Digital System Design
Konference:21st Euromicro Conference on Digital Systems Design
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-7376-8
DOI:10.1109/DSD.2018.00111
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Klíčová slova
Polymorfní hradlo, ambipolarní tranzistor, sada hradel, polymorfní elektronika, číslicový obvod
Anotace
Ambipolarita představující unikátní vlastnost některých moderních součástek na bázi CNT či organických materiálů, a současně s potenciálem nahradit tradiční křemíkovou technologii, je v současnosti stále považována spíše za technologickou zvláštnost. Ve skutečnosti se však ukazuje, že lze takovýchto obvodových komponent využít pro implementaci logických obvodů, a to dokonce velmi efektivním způsobem ve srovnání s konvenčními řešeními. Praktickým důsledkem vlastnosti zvaná ambipolarita je tedy konstrukce spínacích prvků, které jsou daleko flexibilnější ve srovnání s klasickými FET tranzistory.

V tomto článku je představena sada multifunkčních logických hradel, která využívají ambipolárních FET tranzistorů. Multifunkční charakter těchto hradel ve skutečnosti znamená, že každé hradlo je schopno v daný okamžik realizovat jednu ze dvou definovaných funkcí. Výběr či aktivace konkrétní funkce pak závisí na samotném prostředí, v němž je daný obvod provozován. Prezentovaná sada hradel může být využita pro návrh multifunkčních obvodů za použití existujících technik a postupů pro polymorfní elektroniku. V této oblasti, jejíž počátky sahají 20 let do minulosti, jsou nyní k dispozici syntézní techniky a aplikační postupy, díky nimž je možno implementovat logický obvod s více než jednou funkcí velmi efektivně.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jan Nevoral and Richard R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka
	and V{\'{a}}clav {\v{S}}imek},
  title = {From Ambipolarity to Multifunctionality: Novel
	Library of Polymorphic Gates Using Double-Gate
	FETs},
  pages = {657--664},
  booktitle = {2018 21st Euromicro Conference on Digital System Design},
  year = 2018,
  location = {Praha, CZ},
  publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
  ISBN = {978-1-5386-7376-8},
  doi = {10.1109/DSD.2018.00111},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11708}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.205.176.100
Přepnout na https