Ing. Jan Nevoral

NEVORAL Jan a RŮŽIČKA Richard. Efficient Implementation of Bi-functional RTL Components - Case Study. In: 2018 New Generation of CAS (NGCAS). Valletta: IEEE Circuits and Systems Society, 2018, s. 25-28. ISBN 978-1-5386-7680-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Efficient Implementation of Bi-functional RTL Components - Case Study
Název (cs):Efektivní implementace dvoufunkčních RTL komponent - Case study
Strany:25-28
Sborník:2018 New Generation of CAS (NGCAS)
Konference:2nd New Generation of Circuits & Systems Conference
Místo vydání:Valletta, MT
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-7680-6
DOI:10.1109/NGCAS.2018.8572235
Vydavatel:IEEE Circuits and Systems Society
Klíčová slova
Multifunkční elektronika, dvoufunkční RTL komponenta, dvoufunkční hradlo, úplná sčítačka/odčítačka, poloviční sčítačka/odčítačka, inkrementace/dekrementace.
Anotace
Vznik velkého množství optimálních implementací dvoufunkčních hradel umožňuje efektivně implementovat komponenty na vyšší úrovni abstrakce. Ve třídách aplikací, které předpokládají typicky návrh na úrovni RT, mohou tyto komponenty obejít problémy spojené se syntézou multifunkčních obvodů na úrovni hradel. Zatímco syntéza na úrovni hradel je obtížná, na úrovni RT je zkušený návrhář schopný navrhnout mnohem složitější obvody svépomocí. Pokud bude dostupná sada efektivních RTL komponent, lze očekávat efektivní také výsledný obvod.
V tomto příspěvku je tento předpoklad demonstrován na návrhu dvoufunkčního obvodu sčítačka/odčítačka. Na úrovni hradel je vytvořen a zoptimalizován obvod realizující jednobitovou úplnou sčítačku/odčítačku. Ten je následně využit při návrhu vícebitové sčítačky/odčítačky, která byla úspěšně simulována na úrovni tranzisorů s MOSFET implementacemi dvounkčních hradel. Kromě sčítačky/odčítačky je v příspěvku ukázána také RTL komponenta realizující inkrementaci/dekrementaci.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jan Nevoral and Richard R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka},
  title = {Efficient Implementation of Bi-functional RTL
	Components - Case Study},
  pages = {25--28},
  booktitle = {2018 New Generation of CAS (NGCAS)},
  year = 2018,
  location = {Valletta, MT},
  publisher = {IEEE Circuits and Systems Society},
  ISBN = {978-1-5386-7680-6},
  doi = {10.1109/NGCAS.2018.8572235},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11831}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https