Ing. Richard Pánek

Publications

2017PODIVÍNSKÝ Jakub, LOJDA Jakub, ČEKAN Ondřej, PÁNEK Richard and KOTÁSEK Zdeněk. Reliability Analysis and Improvement of FPGA-based Robot Controller. In: Proceedings of the 2017 20th Euromicro Conference on Digital System Design. Vídeň: IEEE Computer Society, 2017, pp. 337-344. ISBN 978-1-5386-2146-2.
 PÁNEK Richard. Systémy odolné proti poruchám - metodika návrhu řadiče rekonfigurace. In: Počítačové architektury & diagnostika 2017. Smolenice: Slovak University of Technology in Bratislava, 2017, pp. 24-27. ISBN 978-80-972784-0-3.

Show all publications

Your IPv4 address: 54.162.128.159
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]