Ing. Jakub Podivínský

Publications

2018LOJDA Jakub, PODIVÍNSKÝ Jakub and KOTÁSEK Zdeněk. Fault Tolerance Properties of Systems Generated with the Use of High-Level Synthesis. In: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Kazan: IEEE Computer Society, 2018, pp. 80-86. ISBN 978-1-5386-5709-6.
 LOJDA Jakub, PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, PÁNEK Richard and KOTÁSEK Zdeněk. FT-EST Framework: Reliability Estimation for the Purposes of Fault-Tolerant Systems Design Automation. In: Proceedings of the 2018 21st Euromicro Conference on Digital System Design. Praha: IEEE Computer Society, 2018, pp. 244-251. ISBN 978-1-5386-7376-8.
 PODIVÍNSKÝ Jakub and KOTÁSEK Zdeněk. Testing Fault Tolerance Properties: Soft-core Processor-based Experimental Robot Controller. In: Proceedings of the 6th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy: Czech Technical University, 2018, pp. 33-34. ISBN 978-80-01-06456-6.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, LOJDA Jakub and KOTÁSEK Zdeněk. An Experimental Evaluation of Fault-Tolerant FPGA-based Robot Controller. In: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Kazan: IEEE Computer Society, 2018, pp. 63-69. ISBN 978-1-5386-5709-6.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, LOJDA Jakub and KOTÁSEK Zdeněk. FPGA-based Robot Controller: An Experimental Evaluation of Fault Tolerance Properties. In: INFORMAL PROCEEDINGS 21st IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Budapešť, 2018, pp. 9-12.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, LOJDA Jakub, ČEKAN Ondřej and KOTÁSEK Zdeněk. Evaluation Platform for Testing Fault Tolerance Properties: Soft-core Processor-based Experimental Robot Controller. In: Proceedings of the 2018 21st Euromicro Conference on Digital System Design. Praha: IEEE Computer Society, 2018, pp. 229-236. ISBN 978-1-5386-7376-8.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, KRČMA Martin, BURGET Radek, HRUŠKA Tomáš and KOTÁSEK Zdeněk. A Framework for Optimizing a Processor to Selected Application. In: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Kazan: IEEE Computer Society, 2018, pp. 564-574. ISBN 978-1-5386-5709-6.
 PÁNEK Richard, LOJDA Jakub, PODIVÍNSKÝ Jakub and KOTÁSEK Zdeněk. Partial Dynamic Reconfiguration in an FPGA-based Fault-Tolerant System: Simulation-based Evaluation. In: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Kazaň: IEEE Communications Society, 2018, pp. 129-134. ISBN 978-1-5386-5709-6.
 ČEKAN Ondřej, PODIVÍNSKÝ Jakub and KOTÁSEK Zdeněk. Program Generation Through a Probabilistic Constrained Grammar. In: Proceedings of the 2018 21st Euromicro Conference on Digital System Design. Praha: IEEE Computer Society, 2018, pp. 214-220. ISBN 978-1-5386-7376-8.
2017LOJDA Jakub, PODIVÍNSKÝ Jakub and KOTÁSEK Zdeněk. Redundant Data Types and Operations in HLS and their Use for a Robot Controller Unit Fault Tolerance Evaluation. In: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Novi Sad: IEEE Computer Society, 2017, pp. 359-364. ISBN 978-1-5386-3298-7.
 LOJDA Jakub, PODIVÍNSKÝ Jakub, KOTÁSEK Zdeněk and KRČMA Martin. Data Types and Operations Modifications: a Practical Approach to Fault Tolerance in HLS. In: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Novi Sad: IEEE Computer Society, 2017, pp. 273-278. ISBN 978-1-5386-3298-7.
 PODIVÍNSKÝ Jakub and KOTÁSEK Zdeněk. The Use of Functional Verification for Monitoring Impact of Faults in SRAM-based FPGAs. In: Proceedings of the 5th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy: Faculty of Information Technology, Czech Technical University, 2017, pp. 81-82. ISBN 978-80-01-06178-7.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, LOJDA Jakub, ČEKAN Ondřej, PÁNEK Richard and KOTÁSEK Zdeněk. Reliability Analysis and Improvement of FPGA-based Robot Controller. In: Proceedings of the 2017 20th Euromicro Conference on Digital System Design. Vídeň: IEEE Computer Society, 2017, pp. 337-344. ISBN 978-1-5386-2146-2.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, LOJDA Jakub, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, KRČMA Martin and KOTÁSEK Zdeněk. Functional Verification Based Platform for Evaluating Fault Tolerance Properties. Microprocessors and Microsystems. Amsterdam: Elsevier Science, 2017, vol. 52, no. 5, pp. 145-159. ISSN 0141-9331.
2016KOTÁSEK Zdeněk and PODIVÍNSKÝ Jakub. Verification of Robot Controller for Evaluating Impacts of Faults in Electro-mechanical Systems. Proceedings of the 4th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy, 2016.
 LOJDA Jakub, PODIVÍNSKÝ Jakub, KRČMA Martin and KOTÁSEK Zdeněk. HLS-based Fault Tolerance Approach for SRAM-based FPGAs. In: Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology. Xi'an: IEEE Computer Society, 2016, pp. 297-298. ISBN 978-1-5090-5602-6.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, LOJDA Jakub and KOTÁSEK Zdeněk. Functional Verification as a Tool for Monitoring Impact of Faults in SRAM-based FPGAs. In: Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology. Xi'an: IEEE Computer Society, 2016, pp. 289-290. ISBN 978-1-5090-5602-6.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, LOJDA Jakub and KOTÁSEK Zdeněk. Verification of Robot Controller for Evaluating Impacts of Faults in Electro-mechanical Systems. In: Proceedings of the 19th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Limassol: IEEE Computer Society, 2016, pp. 487-494. ISBN 978-1-5090-2817-7.
 PODIVÍNSKÝ Jakub. Funkční verifikace jako nástroj pro sledování vlivu poruch na elektro-mechanický systém. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016. Bořetice - Kraví Hora: Faculty of Information Technology BUT, 2016, pp. 101-104. ISBN 978-80-214-5376-0.
 ČEKAN Ondřej, PODIVÍNSKÝ Jakub and KOTÁSEK Zdeněk. Random Stimuli Generation Based on a Stochastic Context-Free Grammar. In: Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology. Xi'an: IEEE Computer Society, 2016, pp. 291-292. ISBN 978-1-5090-5602-6.
2015PODIVÍNSKÝ Jakub, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela and KOTÁSEK Zdeněk. Radiation Impact on Mechanical Application Driven by FPGA-based Controller. In: Proceedings of The Third Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale. Grenoble: COST, European Cooperation in Science and Technology, 2015, pp. 13-16.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, ČEKAN Ondřej and KOTÁSEK Zdeněk. FPGA Prototyping and Accelerated Verification of ASIPs. In: IEEE 18th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Belgrade: IEEE Computer Society, 2015, pp. 145-148. ISBN 978-1-4799-6779-7.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela and KOTÁSEK Zdeněk. The Evaluation Platform for Testing Fault-Tolerance Methodologies in Electro-mechanical Applications. Microprocessors and Microsystems. Amsterdam: Elsevier Science, 2015, vol. 39, no. 8, pp. 1215-1230. ISSN 0141-9331.
 PODIVÍNSKÝ Jakub. Souhrnná výzkumná zpráva k projektu Vytvoření webové aplikace pro online vytváření a přehrávání časosběrných videí. Brno: CEDRO sole s.r.o., 2015.
 PODIVÍNSKÝ Jakub. Využití funkční verifikace pro ověřování metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2015, pp. 7-12. ISBN 978-80-7454-522-1.
 ČEKAN Ondřej, PODIVÍNSKÝ Jakub and KOTÁSEK Zdeněk. Software Fault Tolerance: the Evaluation by Functional Verification. In: Proceedings of the 18th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Funchal: IEEE Computer Society, 2015, pp. 284-287. ISBN 978-1-4673-8035-5.
2014PODIVÍNSKÝ Jakub, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela and KOTÁSEK Zdeněk. Complex Control System for Testing Fault-Tolerance Methodologies. In: Proceedings of The Third Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale. Dresden: COST, European Cooperation in Science and Technology, 2014, pp. 24-27. ISBN 978-2-11-129175-1.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela and KOTÁSEK Zdeněk. The Evaluation Platform for Testing Fault-Tolerance Methodologies in Electro-mechanical Applications. In: 17th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Verona: IEEE Computer Society, 2014, pp. 312-319. ISBN 978-1-4799-5793-4.
 PODIVÍNSKÝ Jakub. Testing Fault-Tolerance Properties in FPGA based Electro-mechanical Applications. In: Počítačové architektury a diagnostika 2014. Liberec: Liberec University of Technology, 2014, pp. 13-18. ISBN 978-80-7494-027-9.

Show all publications

Your IPv4 address: 54.158.199.217
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]