Ing. Jan Váňa

Centrum excelence IT4Innovations

Název v češtině:Centrum excelence IT4Innovations
Hlavní řešitel:Hruška Tomáš, Vondrák Ivo (FEI VŠB)
Spoluřešitelé:Černocký Jan, Češka Milan, Drahanský Martin, Fučík Otto, Hanáček Petr, Herout Adam, Kotásek Zdeněk, Meduna Alexander, Sekanina Lukáš, Smrž Pavel, Švéda Miroslav, Vojnar Tomáš, Zemčík Pavel, Zendulka Jaroslav
Další řešitelé:Bartík Vladimír, Bařina David, Beran Vítězslav, Bidlo Michal, Bouša Zdeněk, Burget Lukáš, Burget Radek, Burianová Michaela, Dolíhal Luděk, Drahošová Michaela, Dytrych Jaroslav, Hájek Josef, Hannemann Mirko, Havel Jiří, Holík Lukáš, Hradiš Michal, Hrubý Martin, Chalupníček Kamil, Chmelař Petr, Chudý Peter, Janoušek Vladimír, Juránek Roman, Kajan Rudolf, Kaštil Jan, Kočí Radek, Kolář Dušan, Kolář Martin, Kouřil Jan, Křivka Zbyněk, Kubíček Radek, Kula Michal, Kunovský Jiří, Martínek Tomáš, Masařík Karel, Materna Zdeněk, Matoušek Jiří, Matoušek Petr, Ondráček Tomáš, Orság Filip, Otrusina Lubomír, Páldy Alexander, Pavelková Alena, Peringer Petr, Petrlík Jiří, Plchot Oldřich, Polok Lukáš, Ráb Jaroslav, Richta Tomáš, Rogalewicz Adam, Rozman Jaroslav, Růžička Richard, Ryšavý Ondřej, Řezníček Ivo, Samek Jan, Sochor Jakub, Soukup Ondřej, Starka Tomáš, Strnadel Josef, Szőke Igor, Šimek Václav, Škoda Petr, Španěl Michal, Váňa Jan, Vašíček Zdeněk, Veľas Martin, Veselý Karel, Veselý Vladimír, Zachariáš Michal, Zachariášová Marcela, Záň Drahoslav, Zbořil František, Zbořil František V., Zemek Petr
Agentura:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
Kód:ED1.1.00/02.0070
Zahájení:2011-01-01
Ukončení:2015-12-31
Klíčová slova:informační technologie, superpočítač, bezpečnost
Anotace:
IT4Innovations je unikátní projekt, jehož cílem je vybudovat národní centrum excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií. Toto nově vybudované centrum umožní posílit koncentraci celé řady vědních oborů vztahujících se k informačním technologiím a dosáhnout jejich rozvoje.Součástí projektu bude mj. pořízení velmi výkonného superpočítače, který by měl být uveden do provozu okolo roku 2014, přičemž by se měl v té době zařadit mezi 100 nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Projekt společně připravuje pět subjektů: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Vysoké učení technické v Brně a Ústav geoniky AV ČR.

 [img]

Popis projektu:
Centrum excelence IT4Innovations by mělo skloubit funkci výzkumného centra pro akademické účely s výzkumem pro potřeby aplikační sféry. Základem plánovaného centra bude computing (počítání), který je vytknut před ostatní vědní disciplíny a formulován do čtyř vzájemně propojených klíčových oblastí:
  1. IT4People (Information for People) - výzkum zaměřený na zlepšení kvality života společnosti prostřednictvím moderních informačních technologiích.
  2. SC4Simulations (Supercomputing for Simulations) - superpočítačové výpočty pro řešení průmyslových problémů, modelování v oblasti přírodních věd a nanotechnologií (tvarové optimalizace, návrh materiálů, biomechanické simulace, …).
  3. EC4Innovations (Embedded Computing for Innovations) - výzkum a vývoj vestavěných řídicích systémů aplikovaných v mechatronice a inovativní medicíně.
  4. Theory4IT (Theory for Information Technology) - oblast zaměřená do základního výzkumu, a to především na rozvoj nových netradičních výpočetních metod (dolování znalostí, teorie mravenišť).

Produkty

2016Automatizace MitM útoku pro dešifrování SSL/TLS, software, 2016
Autoři: Marušic Marek, Pluskal Jan, Ryšavý Ondřej, Matoušek Petr
 Automatizace útoku MitM na WiFi sítích, software, 2016
Autoři: Vondráček Martin, Pluskal Jan, Ryšavý Ondřej, Matoušek Petr
 Distribuované zpracování síťového provozu pro forenzní analýzu, software, 2016
Autoři: Hvězda Matěj, Pluskal Jan, Ryšavý Ondřej, Matoušek Petr
 Exportování obsahu webového provozu do MAFF, software, 2016
Autoři: Janeček Vít, Pluskal Jan, Ryšavý Ondřej, Matoušek Petr
 Rekonstrukce zachycené komunikace na platformě iOS, software, 2016
Autoři: Letavay Viliam, Pluskal Jan, Ryšavý Ondřej, Matoušek Petr
2015Anonymizér, software, 2015
Autoři: Orság Filip, Borek Martin
 dWiNA - Implementace rozhodovací procedury pro WS1S, software, 2015
Autoři: Fiedor Tomáš, Lengál Ondřej, Holík Lukáš, Vojnar Tomáš
 Implementace diskrétní vlnkové transformace v OpenCL, software, 2015
Autoři: Kula Michal, Bařina David, Zemčík Pavel
 INCLUDER (tracer): Nástroj pro rozhodování běhové inkluze pro automaty nad daty, software, 2015
Autoři: Rogalewicz Adam, Iosif Radu, Vojnar Tomáš
 Jádra pro výpočet diskrétní vlnkové transformace na FPGA, software, 2015
Autoři: Musil Petr, Musil Martin, Bařina David, Zemčík Pavel
 Model procesoru roVEX a jeho překladač, software, 2015
Autoři: Husár Adam, Burget Radek, Čekan Ondřej, Podivínský Jakub, Hruška Tomáš
 Nástroje pro analýzu PDF dokumentů, software, 2015
Autoři: Burget Radek
 Nástroje pro extrakci informací ze stránek workshopů CEUR, software, 2015
Autoři: Burget Radek, Milička Martin
 Prototyp vysokorychlostní sondy pro monitorování IPv6 provozu, prototyp, 2015
Autoři: Vrána Roman, Kekely Lukáš, Žádník Martin, Kořenek Jan, Matoušek Jiří
 Přesné tříosé polohování pro ověřování přesnosti optických systémů, funkční vzorek, 2015
Autoři: Španěl Michal, Zemčík Pavel, Kršek Přemysl
 Venkovní robotická platforma pro snímání senzorových dat a experimentální ověřování algoritmů 3D rekonstrukce, funkční vzorek, 2015
Autoři: Materna Zdeněk, Beran Vítězslav, Španěl Michal, Veľas Martin, Kapinus Michal
 Výpočet odometrie na základě dat z Velodyne LiDAR skeneru, software, 2015
Autoři: Veľas Martin, Španěl Michal, Herout Adam
 WTF-LOD Extraktor, software, 2015
Autoři: Otrusina Lubomír, Smrž Pavel
 Zařízení pro snímání 3D geometrie ruky, funkční vzorek, 2015
Autoři: Svoboda Jan, Drahanský Martin
2014FITLayout rámec pro segmentaci webových stránek, software, 2014
Autoři: Burget Radek, Milička Martin
 Frontend překladače jazyka C s podporou pragmat, software, 2014
Autoři: Hruška Tomáš, Husár Adam, Masařík Karel
 Funkční vzorek zlepšené kamery pro snímání HDR videa, funkční vzorek, 2014
Autoři: Musil Martin, Musil Petr, Seeman Michal, Zemčík Pavel
 HADES (Hazard Detection System), software, 2014
Autoři: Charvát Lukáš, Smrčka Aleš, Vojnar Tomáš
 Heterogeneity-Aware Scheduler pro frameworky zpracovávající streamy dat, software, 2014
Autoři: Škoda Petr
 Knihovna pro detekci úbežníků pomocí paralelních souřadnic, software, 2014
Autoři: Dubská Markéta, Herout Adam
 Komunikační protokol pro bezdrátové sítě v inteligentní domácnosti, software, 2014
Autoři: Hájek Josef, Danaj Dávid, Brychta Tomáš, Korček Pavol
 LBP Detector Toolbox, software, 2014
Autoři: Juránek Roman, Zemčík Pavel
 Lexolights verze 22, software, 2014
Autoři: Pečiva Jan, Starka Tomáš, Milet Tomáš, Kobrtek Jozef
 Moduly pro kalibraci a zpracování dat z Velodyne 3D LiDARu, software, 2014
Autoři: Veľas Martin, Španěl Michal, Materna Zdeněk
 Paketový filtr pro síťový provoz s rychlostí 100 Gb/s, software, 2014
Autoři: Kekely Lukáš, Kořenek Jan, Žádník Martin
 Platforma na bázi FPGA pro filtraci provozu v sítích do rychlosti 100 Gb/s, funkční vzorek, 2014
Autoři: Matoušek Jiří, Kekely Lukáš, Kořenek Jan
 Robust Automatic Vector Accelerator Compiler, software, 2014
Autoři: Hruška Tomáš, Husár Adam, Masařík Karel
 Sémantický anotátor, software, 2014
Autoři: Otrusina Lubomír, Smrž Pavel
 SLIDE: Separační logika s induktivními definicemi, software, 2014
Autoři: Rogalewicz Adam, Iosif Radu, Vojnar Tomáš
 Software pro extrakci příznaků z žilního řečiště sítnice oka za účelem biometrického rozpoznávání osob, software, 2014
Autoři: Doležel Michal, Drahanský Martin
 Softwarový modul pro zpracování termosnímků obličeje, software, 2014
Autoři: Váňa Jan, Drahanský Martin
 SPEN - Rozhodovací procedura pro separační logiku, software, 2014
Autoři: Enea Constantin, Lengál Ondřej, Sighireanu Mihaela, Vojnar Tomáš
2013Anotační systém pro Drupal, software, 2013
Autoři: Cudrák Miloš, Dytrych Jaroslav, Kleban Martin, Kopecký Marek, Kratochvílová Marie, Kubík Lukáš, Loskot Radim, Loukota Petr, Macháček Jakub, Pěnkava Pavel, Petr Martin, Smrž Pavel, Strecha Juraj, Žurek Aleš
 CPAlien: Konfigurovatelná analýza programů nad symbolickými paměťovými grafy, software, 2013
Autoři: Müller Petr, Vojnar Tomáš
 Funkční vzorek vysokorychlostní sondy pro monitorování IPv6 provozu, funkční vzorek, 2013
Autoři: Kekely Lukáš, Žádník Martin, Kořenek Jan
 Instrukční simulátor procesoru PicoBlaze, software, 2013
Autoři: Křivka Zbyněk, Šimek Jiří
 intMAN: Prioritně řízený a na monitorování a adaptaci na zatížení založený hardware pro správu přerušení ve vestavných událostmi řízených systémech reálného času, prototyp, 2013
Autoři: Strnadel Josef, Šimek Václav
 libhmm: framework pro klasifikaci dat, software, 2013
Autoři: Mlích Jozef, Zemčík Pavel, Zouhar David
 Mikrosonda pro monitorování gigabitových sítí, funkční vzorek, 2013
Autoři: Korček Pavol, Košař Vlastimil, Viktorin Jan, Fukač Tomáš, Kekely Michal, Kořenek Jan
 Modul pro práci s infrastrukturami CloudStack k projektu mOSAIC, software, 2013
Autoři: Smrž Pavel, Škoda Petr, Šperka Svatopluk
 OMToolkit - Nástroj pro zpracování polygonálních sítí, software, 2013
Autoři: Hulík Rostislav, Španěl Michal, Smrž Pavel
 Online CGP generátor, software, 2013
Autoři: Vašíček Zdeněk
 QnxTimeSync - Prostředí pro měření přesnosti síťových synchronizačních protokolů, software, 2013
Autoři: Pacner Jan, Ryšavý Ondřej, Švéda Miroslav
 Random Forest Toolbox, software, 2013
Autoři: Juránek Roman, Zemčík Pavel
 R/Bioconductor balíček pro identifikaci sekvencí tvořících triplex, software, 2013
Autoři: Hon Jiří, Lexa Matej, Martínek Tomáš, Rajdl Kamil
 RT-SCADA-QNX MSC03 - systém pro monitorování a řízení průmyslových procesů, software, 2013
Autoři: Košťál Vladimír, Kutálek Antonín, Ressler Ivo, Srovnal Vilém, Srovnal Vilém, Stankuš Martin, Slabý Roman, Sikora Jakub, Hlisnikovský Pavel, Hercík Radim, Švéda Miroslav, Pacner Jan, Halfar Patrik, Jeřábek Jan, Ryšavý Ondřej
 Systém pro výběr vstupů SVM, software, 2013
Autoři: Petrlík Jiří
 Zařízení pro snímání a rozpoznávání duhovky a sítnice oka, funkční vzorek, 2013
Autoři: Drahanský Martin, Provazník Ivo, Kolář Radim, Hájek Josef
2012AclCheck - nástroj pro statickou analýzu konfliktů mezi pravidly, software, 2012
Autoři: Hozza Tomáš, Ryšavý Ondřej
 ANaConDA: Prostředí pro analýzu vícevláknových C/C++ programů na binární úrovni, software, 2012
Autoři: Fiedor Jan, Vojnar Tomáš
 Decipher focused crawler, software, 2012
Autoři: Mrnuštík Michal
 Editor anotací, software, 2012
Autoři: Cudrák Miloš, Dytrych Jaroslav, Kleban Martin, Loukota Petr, Pěnkava Pavel, Smrž Pavel
 Extraktor informací z vědeckých článků určený pro Cloud, software, 2012
Autoři: Šperka Svatopluk, Škoda Petr, Smrž Pavel
 GDEfALLL: Grafické vývojové prostředí jazyka ALLL, software, 2012
Autoři: Horáček Jan, Zbořil František, Žák Jakub
 HAVEN: Otevřený rámec pro akceleraci funkční verifikace hardwaru pomocí FPGA, software, 2012
Autoři: Zachariášová Marcela, Lengál Ondřej, Kajan Michal
 Klasifikační systém pro texty v oblasti vizuálního umění, software, 2012
Autoři: Kouřil Jan
 Lexolights, software, 2012
Autoři: Pečiva Jan, Starka Tomáš
 Nástroj pro dolování motivů ze SPARQL dotazů, software, 2012
Autoři: Šperka Svatopluk
 Nástroj pro sumarizaci textových dokumentů, software, 2012
Autoři: Pokorný Lubomír, Bartík Vladimír
 Prototypes 2012, software, 2012
Autoři: Janoušek Vladimír
 R3-COP znalostní báze, software, 2012
Autoři: Chmelař Petr, Dalgaard Lars, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
 SwingBox renderovací komponenta, software, 2012
Autoři: Burget Radek, Bielik Peter
 Systém pro rozpoznávání jmenných entit a extrakci informací v projektu Decipher, software, 2012
Autoři: Otrusina Lubomír, Smrž Pavel, Sznapka Jakub, Šafář Martin
 Systém pro sběr a analýzu dat projektu M-Eco, software, 2012
Autoři: Jeřábek Jan, Marek Tomáš, Otrusina Lubomír, Rylko Vojtěch, Smrž Pavel, Sznapka Jakub, Šafář Martin, Uherčík Maroš
 VATA: Knihovna pro efektivní práci s nedeterministickými stromovými automaty, software, 2012
Autoři: Lengál Ondřej, Šimáček Jiří, Vojnar Tomáš
 Vestavěná vývojová platforma pro gigabitové síťové aplikace založená na FPGA, funkční vzorek, 2012
Autoři: Korček Pavol, Kořenek Jan, Šimek Václav
2011Mikroprocesor ADOP, funkční vzorek, 2011
Autoři: Hruška Tomáš, Masařík Karel, Přikryl Zdeněk, Husár Adam, Fujcik Lukáš, Pristach Marián
 Nástroj propojující dynamickou analýzu a bounded model checking, software, 2011
Autoři: Dudka Vendula, Fiedor Jan, Křena Bohuslav, Vojnar Tomáš

Publikace

2017ILA Viorela S., POLOK Lukáš, ŠOLONY Marek a SVOBODA Pavel. SLAM++-A Highly Efficient and Temporally Scalable Incremental SLAM Framework. The International Journal of Robotics Research. 2017, roč. 2017, č. 1, s. 210-230. ISSN 1741-3176.
 MATERNA Zdeněk, ŠPANĚL Michal, MAST Marcus, BERAN Vítězslav, WEISSHARDT Florian, BURMESTER Michael a SMRŽ Pavel. Teleoperating Assistive Robots: A Novel User Interface for Remote Manipulation and Navigation Relying on Semi-Autonomy and Global 3D Environment Mapping. Journal of Robotics and Mechatronics. 2017, roč. 29, č. 2, s. 381-394. ISSN 0915-3942.
 MEDUNA Alexander a SOUKUP Ondřej. Modern Language Models and Computation: Theory with Applications. New York: Springer US, 2017. ISBN 978-3-319-63099-1.
 MEDUNA Alexander a SOUKUP Ondřej. Jumping Scattered Context Grammars. Fundamenta Informaticae. Amsterdam: IOS Press, 2017, roč. 152, č. 1, s. 51-86. ISSN 0169-2968.
2016ARON Lukáš a HANÁČEK Petr. A Concept of Dynamic Permission Mechanism on Android. In: Progress in Applied Mathematics in Science and Engineering Proceedings. Bali, Indonesia: American Institute of Physics, 2016, s. 22-30. ISBN 978-0-7354-1352-8.
 ARON Lukáš a HANÁČEK Petr. Mobile Security for Banking on Android Platform. In: Proceedings of the International Conference on Computing Technology, Information Security and Risk Management. Dubai: The Society of Digital Information and Wireless Communications, 2016, s. 7-14. ISBN 978-1-941968-31-4.
 CRHA Adam, RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. Novel Approach to Synthesis of Logic Circuits Based on Multifunctional Components. Journal of Electrical Engineering. Berlin: Walter de Gruyter, 2016, roč. 67, č. 1, s. 29-35. ISSN 1339-309X.
 DRAHANSKÝ Martin, LUŽA Radim a ZBOŘIL František V. RUDA - Robot for Search for Human Beings in Debris and Avalanches. In: Proceedings of ISDA 2015. Marrakesh: Fakulta informačních technologií ČVUT, 2016, s. 1-6. ISBN 978-1-4673-8712-5.
 EASTWOOD Shawn C., SHMERKO Vlad. P., YANUSHKEVICH Svetlana, DRAHANSKÝ Martin a GORODNICHY Dmitry. Biometric-Enabled Authentication Machines: A Survey of Open-Set Real-World Applications. IEEE Transactions on Human-Machine Systems. Washington: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, roč. 46, č. 2, s. 2168-2291. ISSN 2168-2291.
 GRÉZL František a KARAFIÁT Martin. Bottle-Neck Feature Extraction Structures for Multilingual Training and Porting. In: Procedia Computer Science. Yogyakarta: Elsevier Science, 2016, s. 144-151. ISSN 1877-0509.
 HENZL Martin a HANÁČEK Petr. A Security Formal Verification Method for Protocols Using Cryptographic Contactless Smart Cards. Radioengineering. 2016, roč. 2016, č. 1, s. 132-139. ISSN 1210-2512.
 KARAFIÁT Martin, BURGET Lukáš, GRÉZL František, VESELÝ Karel a ČERNOCKÝ Jan. Multilingual Region-Dependent Transforms. In: Proceedings of the 41th IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2016), 2016. Shanghai: IEEE Signal Processing Society, 2016, s. 5430-5434. ISBN 978-1-4799-9988-0.
 KARMAZÍN Jaromír a OČENÁŠEK Pavel. The state of Near-Field Communication (NFC) on the Android platform. In: Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust. Toronto: Springer Verlag, 2016, s. 247-254. ISBN 978-3-319-39380-3.
 KOCMAN Radim a MEDUNA Alexander. On Parallel Versions of Jumping Finite Automata. In: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. Cham: Springer International Publishing, 2016, s. 142-149. ISBN 978-3-319-46534-0.
 KUČERA Jiří a MEDUNA Alexander. On State-Synchronized Automata Systems. Schedae Informaticae. Krakov: 2016, roč. 2015, č. 24, s. 221-237. ISSN 0860-0295.
 LUŽA Radim, ZBOŘIL František V. a DRAHANSKÝ Martin. High-level control of RUDA - the robot for rescuing people in debris and under avalanches. In: ICCC. Tatranská Lomnica: Technická univerzita v Košiciach, 2016, s. 467-472. ISBN 978-1-4673-8605-0.
 MEDUNA Alexander a SOUKUP Ondřej. Simple Matrix Grammars and Their Leftmost Variants. International Journal of Foundations of Computer Science. 2016, roč. 27, č. 3, s. 359-373. ISSN 0129-0541.
 MUSIL Marek. Effectiveness of Approaches for Rail Candidates Detection and Verification of the SVM. In: ICTIC - Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2016, s. 152-156. ISBN 978-80-554-1196-5.
 STRNADEL Josef. Modeling and Analysis of Fault-Tolerant Systems by Means of UPPAAL SMC: Method and Benefits. In: Informal Proceedings of the 2016 IEEE 19th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS). Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2016, s. 32-37. ISBN 978-80-8086-256-5.
 VESELÝ Vladimír, REK Vít a RYŠAVÝ Ondřej. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol with IPv4 and IPv6 Support for OMNeT++. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2016, roč. 2015, č. 1, s. 65-85. ISSN 2194-5357.
 ZELENÝ Jan a BURGET Radek. Accelerating the process of web page segmentation via template clustering. International Journal of Intelligent Information and Database System. Geneva: Inderscience Publishers, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 134-153. ISSN 1751-5858.
 ŽÁK Marek, ROZMAN Jaroslav a ZBOŘIL František V. Overview of Bio-Inspired Control Mechanisms for Hexapod Robot. In: Proceedings of ISDA 2015. Marrakesh: Machine Intelligence Research Labs, 2016, s. 160-165. ISBN 978-1-4673-8712-5.
 ŽÁK Marek, ROZMAN Jaroslav a ZBOŘIL František V. Overview of Bio-Inspired Control Mechanisms for Hexapod Robot. International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications. 2016, roč. 2016, č. 8, s. 125-134. ISSN 2150-7988.
2015ABDULLA Parosh A., HOLÍK Lukáš, JONSSON Bengt, LENGÁL Ondřej, TRINH Quy Cong a VOJNAR Tomáš. Verification of heap manipulating programs with ordered data by extended forest automata. Acta Informatica. 2015, roč. 53, č. 4, s. 357-385. ISSN 0001-5903.
 ARON Lukáš a HANÁČEK Petr. Introduction to Android 5 Security. In: Proceedings of Student Research Forum Papers and Posters at SOFSEM 2015. Pec pod Snezkou: CEUR-WS.org, 2015, s. 103-112. ISBN 978-80-87136-20-1.
 ARON Lukáš a HANÁČEK Petr. Overview of security on mobile devices. In: The 2nd IEEE World Symposium on Web Application and Networking (WSWAN'2015). Sousse: N&N Global Technology, 2015, s. 2-16. ISBN 978-9938-9563-3-7.
 ARON Lukáš. Security Threats on Mobile Devices. Handbook of Research on New Threats and Countermeasures in Digital Crime and Cyber Terrorism. St. Louis: IGI Global, 2015, s. 30-53. ISBN 978-1-4666-8345-7.
 BARTOŠ Václav. Using Application-Aware Flow Monitoring for SIP Fraud Detection. In: Intelligent Mechanisms for Network Configuration and Security,. Ghent: Springer International Publishing, 2015, s. 87-99. ISBN 978-3-319-20033-0.
 BARTÍK Vladimír a POSPÍŠIL Milan. Use of Frequent Itemset Mining Techniques to Analyze Business Processes. In: Proceedings of the 7th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. Lisbon: SciTePress - Science and Technology Publications, 2015, s. 273-280. ISBN 978-989-758-158-8.
 BAŘINA David a ZEMČÍK Pavel. Real-Time 3-D Wavelet Lifting. In: International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision (WSCG). Plzeň: Union Agency, 2015, s. 15-23. ISBN 978-80-86943-65-7.
 BAŘINA David a ZEMČÍK Pavel. Vectorization and Parallelization of 2-D Wavelet Lifting. Journal of Real-Time Image Processing. 2015, roč. 15, č. 2, s. 349-361. ISSN 1861-8200.
 BAŘINA David, MUSIL Martin, MUSIL Petr a ZEMČÍK Pavel. Single-Loop Approach to 2-D Wavelet Lifting with JPEG 2000 Compatibility. In: IEEE 27th International Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing Workshops. Florianopolis: IEEE Computer Society, 2015, s. 31-36. ISBN 978-1-4673-8621-0.
 BIDLO Michal. Investigation of Replicating Tiles in Cellular Automata Designed by Evolution Using Conditionally Matching Rules. In: 2015 IEEE International Conference on Evolvable Systems (ICES). Cape Town: IEEE Computational Intelligence Society, 2015, s. 1506-1513. ISBN 978-1-4799-7560-0.
 BIDLO Michal. On Routine Evolution of New Replicating Structures in Cellular Automata. In: 7th International Conference on Evolutionary Computationa Theory and Applications. Lisbon: SciTePress - Science and Technology Publications, 2015, s. 28-38. ISBN 978-989-758-157-1.
 CHALOUPKA Jan, KUNOVSKÝ Jiří, MARTINKOVIČOVÁ Alžbeta, ŠÁTEK Václav a THONHOFER Elvira. Multiple Integral Computations Using Taylor Series. In: 12th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2015, s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1287-3. ISSN 0094-243X.
 CHALOUPKA Jan, KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, VEIGEND Petr a MARTINKOVIČOVÁ Alžbeta. Numerical Integration of Multiple Integrals Using Taylor's Polynomial. In: Proceedings of the 5th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications. Colmar: SciTePress - Science and Technology Publications, 2015, s. 163-171. ISBN 978-989-758-120-5.
 CHARVÁT Lukáš, SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. Microprocessor Hazard Analysis via Formal Verification of Parameterized Systems. In: Proceedings of the 15th International Conference on Computer Aided Systems Theory (EUROCAST 2015). Las Palmas de Grand Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2015, s. 193-194. ISBN 978-84-606-5438-4.
 CHMELAŘ Petr, DROZD Michal, ŠEBEK Michal a ZENDULKA Jaroslav. Real-Time Indexing of Complex Data Streams. In: Innovations and Advances in Computing, Informatics, Systems Sciences, Networking and Engineering. Cham: Springer International Publishing, 2015, s. 371-378. ISBN 978-3-319-06772-8.
 CHRÁPEK David, BERAN Vítězslav a ZEMČÍK Pavel. Depth-Based Filtration for Tracking Boost. In: Springer International Publishing. Catania: Springer International Publishing, 2015, s. 217-228. ISBN 978-3-319-25903-1.
 CRHA Adam, RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. Synthesis Methodology of Polymorphic Circuits Using Polymorphic NAND/NOR Gates. In: Proceedings on UKSim-AMSS 17th International Conference on Computer Modelling ans Simulation. Cambridge: IEEE Computer Society, 2015, s. 612-617. ISBN 978-1-4799-8713-9.
 CUMANI Sandro, PLCHOT Oldřich a FÉR Radek. Exploiting i-vector posterior covariances for short-duration language recognition. In: Proceedings of Interspeech 2015. Dresden: International Speech Communication Association, 2015, s. 1002-1006. ISBN 978-1-5108-1790-6. ISSN 1990-9772.
 DALECKÝ Štěpán a ZBOŘIL František V. An Approach to ANFIS Performance. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Brno, 2015, s. 195-206. ISBN 978-3-319-19823-1.
 DOBAI Roland a SEKANINA Lukáš. Low-Level Flexible Architecture with Hybrid Reconfiguration for Evolvable Hardware. ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems. New York: Association for Computing Machinery, 2015, roč. 8, č. 3, s. 1-24. ISSN 1936-7406.
 DOLÍHAL Luděk a HRUŠKA Tomáš. Overview of the testing environment for embedded systems. In: Proceedings of The third International Conference on Green Computing, Technology and Innovation. Kuala Lumpur: The Society of Digital Information and Wireless Communications, 2015, s. 55-59. ISBN 978-1-941968-15-4.
 DRAHANSKÝ Martin a KANICH Ondřej. Vulnerabilities of Biometric Systems. In: Security and Protection of Information 2015. Brno: Univerzita Obrany, 2015, s. 53-60. ISBN 978-80-7231-997-8.
 DRAHANSKÝ Martin, HANÁČEK Petr, ZBOŘIL František, HENZL Martin, ZBOŘIL František V., YIM Jaegeol a SHIM Kyubark. Cryptomodules in Wireless Networks using Biometric Authentication: Securing Nodes in Wireless Networks. Improving Information Security Practices through Computational Intelligence. Washington: IGI Global, 2015, s. 198-227. ISBN 978-1-4666-9426-2.
 DRAHANSKÝ Martin, KOLÁŘ Radim a MŇUK Tomáš. Elektronické zařízení pro snímání obrazu sítnice a duhovky oka. Česká a slovenská oftalmologie. 2015, roč. 71, č. 6, s. 302-308. ISSN 1211-9059.
 DRAHANSKÝ Martin. Biometrics - Liveness Detection, Recognition of Finger Veins, 3D Hand, Eye Iris and Retina, 3D Face and Thermo-Face. Brno, 2015.
 DRAHANSKÝ Martin. Experiments with fingers, finger fakes and finger and hand veins. Gjovik, 2015.
 DRAHANSKÝ Martin. Úskalí biometrických systémů. Praha, 2015.
 DRAHOŠOVÁ Michaela, HULVA Jiří a SEKANINA Lukáš. Indirectly Encoded Fitness Predictors Coevolved with Cartesian Programs. In: Genetic Programming. Berlin: Springer International Publishing, 2015, s. 113-125. ISBN 978-3-319-16500-4.
 FIEDOR Jan, DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, UR Shmuel a VOJNAR Tomáš. Advances in Noise-based Testing of Concurrent Programs. Software Testing, Verification and Reliability. 2015, roč. 25, č. 3, s. 272-309. ISSN 1099-1689.
 FIEDOR Jan, LETKO Zdeněk, LOURENCO Joao a VOJNAR Tomáš. Dynamic Validation of Contracts in Concurrent Code. In: Proceedings of the 15th International Conference on Computer Aided Systems Theory. Universidad de Las Palmas de Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2015, s. 177-178. ISBN 978-84-606-5438-4.
 FIEDOR Jan, LETKO Zdeněk, LOURENCO Joao a VOJNAR Tomáš. Dynamic Validation of Contracts in Concurrent Code. In: Proceedings of EUROCAST'15. Heidelberg: Springer Verlag, 2015, s. 555-564. ISBN 978-3-319-27339-6.
 FIEDOR Jan, LETKO Zdeněk, LOURENCO Joao a VOJNAR Tomáš. On Monitoring C/C++ Transactional Memory Programs. In: Proceedings of MEMICS'14. Heidelberg: Springer Verlag, 2015, s. 73-87. ISBN 978-3-319-14895-3.
 FIEDOR Tomáš, HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej a VOJNAR Tomáš. Nested Antichains for WS1S. In: Proceedings of TACAS'15. Heidelberg: Springer Verlag, 2015, s. 658-674. ISBN 978-3-662-46680-3.
 FÉR Radek, MATĚJKA Pavel, GRÉZL František, PLCHOT Oldřich a ČERNOCKÝ Jan. Multilingual Bottleneck Features for Language Recognition. In: Proceedings of Interspeech 2015. Dresden: International Speech Communication Association, 2015, s. 389-393. ISBN 978-1-5108-1790-6. ISSN 1990-9772.
 GLEMBEK Ondřej, MATĚJKA Pavel, BURGET Lukáš, SCHWARZ Petr, PEŠÁN Jan a PLCHOT Oldřich. Voice-print transformation for migration between automatic speaker identification systems. Abstract book of the 7th European Academy of Forensic Science Conference. Praha: Kriminalistický ústav Praha, 2015. ISBN 978-80-260-8659-8.
 GLEMBEK Ondřej, MATĚJKA Pavel, PLCHOT Oldřich, PEŠÁN Jan, BURGET Lukáš a SCHWARZ Petr. Migrating i-vectors Between Speaker Recognition Systems Using Regression Neural Networks. In: Proceedings of Interspeech 2015. Dresden: International Speech Communication Association, 2015, s. 2327-2331. ISBN 978-1-5108-1790-6. ISSN 1990-9772.
 GROCHOL David, SEKANINA Lukáš, ŽÁDNÍK Martin a KOŘENEK Jan. A Fast FPGA-Based Classification of Application Protocols Optimized Using Cartesian GP. In: Applications of Evolutionary Computation, 18th European Conference. Berlin: Springer International Publishing, 2015, s. 67-78. ISBN 978-3-319-16548-6.
 HOLÍK Lukáš, HRUŠKA Martin, LENGÁL Ondřej, ROGALEWICZ Adam, ŠIMÁČEK Jiří a VOJNAR Tomáš. Forester: Shape Analysis Using Tree Automata (Competition Contribution). In: Proceedings of TACAS'15. Heidelberg: Springer Verlag, 2015, s. 431-434. ISBN 978-3-662-46680-3.
 HSIAO Roger, MA Jeff, HARTMANN William, KARAFIÁT Martin, GRÉZL František, BURGET Lukáš, SZŐKE Igor, ČERNOCKÝ Jan, WATANABE Shinji, CHEN Zhuo, MALLIDI Sri Harish, HEŘMANSKÝ Hynek, TSAKALIDIS Stavros a SCHWARTZ Richard. Robust Speech Recognition in Unknown Reverberant and Noisy Conditions. In: Proceedings of 2015 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop. Scottsdale, Arizona: IEEE Signal Processing Society, 2015, s. 533-538. ISBN 978-1-4799-7291-3.
 IAREMKO Iaroslav, ARON Lukáš a HANÁČEK Petr. Improving IP Geolocation Using Network Measurement Characteristics. In: HKICEAS. Hong Kong: Higher Education Forum, 2015, s. 210-220. ISBN 978-986-87417-4-4.
 JAROŠ Jiří, DOHNAL Matěj a TREEBY Bradley E. Large-scale Ultrasound Simulations with Local Fourier Basis Decomposition. The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage Analysis, SC15. Austin, 2015.
 JAROŠ Jiří, MAREK Jan a MENŠÍK Pavel. Optimisation of Water Management Systems Using a GPU-Accelerated Differential Evolution. In: Proceedings of 2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. Cape Town: IEEE Computer Society, 2015, s. 1727-1734. ISBN 978-1-4799-7560-0.
 JAROŠ Jiří, NIKL Vojtěch a TREEBY Bradley E. Large-scale Ultrasound Simulations Using the Hybrid OpenMP/MPI Decomposition. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Exascale Applications and Software. Edinburgh: Association for Computing Machinery, 2015, s. 115-119. ISBN 978-0-9926615-1-9.
 JURÁNEK Roman, HEROUT Adam, DUBSKÁ Markéta a ZEMČÍK Pavel. Real-Time Pose Estimation Piggybacked on Object Detection. In: Proceedings of ICCV. Santiago: IEEE Computer Society, 2015, s. 1-9. ISBN 978-1-4673-8391-2.
 KARAFIÁT Martin, GRÉZL František, BURGET Lukáš, SZŐKE Igor a ČERNOCKÝ Jan. Three ways to adapt a CTS recognizer to unseen reverberated speech in BUT system for the ASpIRE challenge. In: Proceedings of Interspeech 2015. Dresden: International Speech Communication Association, 2015, s. 2454-2458. ISBN 978-1-5108-1790-6. ISSN 1990-9772.
 KEKELY Lukáš, KUČERA Jan, PUŠ Viktor, KOŘENEK Jan a VASILAKOS Athanasios. Software Defined Monitoring of Application Protocols. IEEE Transactions on Computers. 2015, roč. 65, č. 2, s. 615-626. ISSN 0018-9340.
 KEKELYOVÁ Michaela, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, KOTÁSEK Zdeněk a HRUŠKA Tomáš. Application of Evolutionary Algorithms for Optimization of Regression Suites. In: IEEE 18th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Belgrade: IEEE Computer Society, 2015, s. 91-94. ISBN 978-1-4799-6779-7.
 KOCINA Filip, KUNOVSKÝ Jiří, MAREK Martin, NEČASOVÁ Gabriela, SCHIRRER Alexander a ŠÁTEK Václav. New Trends in Taylor Series Based Computations. In: 12th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2015, s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1287-3. ISSN 0094-243X.
 KOCINA Filip, VEIGEND Petr, NEČASOVÁ Gabriela a KUNOVSKÝ Jiří. Parallel Computations of Differential Equations. In: Proceedings of the 10th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Telč: Ing. Vladislav Pokorný - Litera, 2015, s. 28-35. ISBN 978-80-214-5254-1.
 KOCINA Filip, ŠÁTEK Václav, VEIGEND Petr, NEČASOVÁ Gabriela, VALENTA Václav a KUNOVSKÝ Jiří. New Trends in Taylor Series Based Applications. In: 13rd International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2015, s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1287-3. ISSN 0094-243X.
 KOLÁŘ Radim, SEMERÁD Lukáš, DRAHANSKÝ Martin, ODSTRČILÍK Jan, HÁJEK Josef a BOROVSKÝ Ján. Bimodal Eye Imaging System for Biometric and Medical Applications. In: Security and Protection of Information 2015. Brno: Univerzita Obrany, 2015, s. 83-95. ISBN 978-80-7231-997-8.
 KOŠAŘ Vlastimil a KOŘENEK Jan. Towards Efficient Field Programmable Pattern Matching Array. In: Proceedings of the 18th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Funchal: IEEE Computer Society, 2015, s. 1-8. ISBN 978-1-4673-8035-5.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. The Object Oriented Petri Net Component Model. In: The Tenth International Conference on Software Engineering Advances. Barcelona: Xpert Publishing Services, 2015, s. 18-24. ISBN 978-1-61208-438-1.
 KRČMA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Mapping trained neural networks to FPNNs. In: IEEE 18th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Belgrade: IEEE Computer Society, 2015, s. 157-160. ISBN 978-1-4799-6779-7.
 KRČMA Martin, KOTÁSEK Zdeněk a KAŠTIL Jan. Fault Tolerant Field Programmable Neural Networks. In: 1st IEEE Nordic Circuits and Systems (NORCAS) Conference. Oslo: IEEE Computer Society, 2015, s. 1-4. ISBN 978-1-4673-6575-8.
 KRČMA Martin. FPNN - neuronové sítě v FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, s. 81-86. ISBN 978-80-7454-522-1.
 KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, NEČASOVÁ Gabriela, VEIGEND Petr a KOCINA Filip. The Positive Properties of Taylor Series Method. In: Proceedings of the 13th International Conference Informatics' 2015. Poprad: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 156-160. ISBN 978-1-4673-9867-1.
 KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, VALDMAN Jan a VALENTA Václav. Construction of P1 Gradient from P0 Gradient by Averaging. In: 12th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2015, s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1287-3. ISSN 0094-243X.
 KUNOVSKÝ Jiří. Modern Taylor Series Method. In: Proceedings of the 2015 IEEE 13th International Scientific Conference on Informatics, INFORMATICS 2015. Poprad: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 1-8. ISBN 978-1-4673-9867-1.
 KUČERA Jiří, MEDUNA Alexander a SOUKUP Ondřej. Absolutely Unlimited Deep Pushdown Automata. In: Proceedings of the 10th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2015). Telč: Ing. Vladislav Pokorný - Litera, 2015, s. 36-44. ISBN 978-80-214-5254-1.
 KŘIVKA Zbyněk a MEDUNA Alexander. Jumping Grammars. International Journal of Foundations of Computer Science. 2015, roč. 26, č. 6, s. 709-731. ISSN 0129-0541.
 MALLIDI Sri Harish, OGAWA Tetsuji, VESELÝ Karel, NIDADAVOLU Phani S. a HEŘMANSKÝ Hynek. Autoencoder based multi-stream combination for noise robust speech recognition. In: Proceeding of Interspeech 2015. Dresden: International Speech Communication Association, 2015, s. 3551-3555. ISBN 978-1-5108-1790-6. ISSN 1990-9772.
 MEDUNA Alexander, SOUKUP Ondřej a ZEMEK Petr. Ordered Pure Multi-Pushdown Automata. Theoretical and Applied Informatics. Varšava: 2015, roč. 27, č. 1, s. 25-47. ISSN 1896-5334.
 MILET Tomáš, TÓTH Michal, PEČIVA Jan, STARKA Tomáš, KOBRTEK Jozef a ZEMČÍK Pavel. Fast robust and precise shadow algorithm for WebGL 1.0 platform. In: ICAT-EGVE 2015 - International Conference on Artificial Reality and Telexistence and Eurographics Symposium on Virtual Environments. Kyoto: Eurographics Association, 2015, s. 85-92. ISBN 978-3-905674-84-2.
 MILIČKA Martin a BURGET Radek. Information Extraction from Web Sources based on Multi-aspect Content Analysis. In: Semantic Web Evaluation Challenges, SemWebEval 2015 at ESWC 2015. Portorož: Springer International Publishing, 2015, s. 81-92. ISBN 978-3-319-25517-0. ISSN 1865-0929.
 MOTLÍČEK Petr, DEY Subhadeep, MADIKERI Srikanth a BURGET Lukáš. Employment of Subspace Gaussian Mixture Models in Speaker Recognition. In: Proceedings of 2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing. South Brisbane, Queensland: IEEE Signal Processing Society, 2015, s. 4445-4449. ISBN 978-1-4673-6997-8.
 MRÁČEK Štěpán, DVOŘÁK Radim, VÁŇA Jan, NOVOTNÝ Tomáš a DRAHANSKÝ Martin. 3D Face Recognition Utilizing a Low-Cost Depth Sensor. In: 11th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG 2015). Ljubljana, 2015, s. 1-1.
 MUSIL Marek. Reducing the Run-time Complexity of Support Vector Machine Used for Rail Candidates Detection. In: International Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS Assn., 2015, s. 2138-2146. ISBN 978-80-87952-12-2.
 MÜLLER Petr, PERINGER Petr a VOJNAR Tomáš. Predator Hunting Party (Competition Contribution). In: Proceedings of TACAS'15. Heidelberg: Springer Verlag, 2015, s. 443-446. ISBN 978-3-662-46680-3.
 NEČASOVÁ Gabriela, KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, CHALOUPKA Jan a VEIGEND Petr. Taylor Series Based Differential Formulas. In: MATHMOD VIENNA 2015 - 8th Vienna Conference on Mathematical Modelling. Vienna: ARGE Simulation News, 2015, s. 705-706. ISBN 978-3-901608-46-9.
 NOVOSAD Petr a ČEŠKA Milan. Hybrid Petri Nets State Space Representation Using Coverability Graphs and Unfoldings. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2015.
 NOVOSAD Petr a ČEŠKA Milan. Advantages and Drawbacks of Algorithms for Analysing Hybrid Petri Nets by Computing Unfoldings and Coverability Graphs. In: Proceedings of the 15th International Conference on Computer Aided Systems Theory. Universidad de Las Palmas de Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2015, s. 183-184. ISBN 978-84-606-5438-4.
 OČENÁŠEK Pavel a TRCHALÍK Roman. System for Remote Monitoring of Engineering Services. In: International Conference on Advances in Manufacturing and Materials Engineering (ICAMME 2014). Chennai: Elsevier Science, 2015, s. 1-3. ISBN 978-1-63439-365-2.
 OČENÁŠEK Pavel. Effective Synchronization of Data in Distributed Systems. In: Information, Computer and Application Engineering. Leiden: CRC Press LLC, 2015, s. 177-180. ISBN 978-1-138-02717-6.
 OČENÁŠEK Pavel. Information and Communication Management in Business Information Systems. In: 2015 International Conference on Simulation, Modelling and Mathematical Statistics (SMMS 2015). Lancaster: DEStech Publications, Inc., 2015, s. 384-388. ISBN 978-1-60595-112-6.
 PETRLÍK Jiří a SEKANINA Lukáš. Towards Robust and Accurate Traffic Prediction Using Parallel Multiobjective Genetic Algorithms and Support Vector Regression. In: 2015 IEEE 18th International Conference on Intelligent Transportation Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2015, s. 2231-2236. ISBN 978-1-4673-6596-3.
 PEŠÁN Jan, BURGET Lukáš, HEŘMANSKÝ Hynek a VESELÝ Karel. DNN derived filters for processing of modulation spectrum of speech. In: Proceedings of Interspeech 2015. Dresden: International Speech Communication Association, 2015, s. 1908-1911. ISBN 978-1-5108-1790-6. ISSN 1990-9772.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela a KOTÁSEK Zdeněk. Radiation Impact on Mechanical Application Driven by FPGA-based Controller. In: Proceedings of The Third Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale. Grenoble: COST, European Cooperation in Science and Technology, 2015, s. 13-16.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, ČEKAN Ondřej a KOTÁSEK Zdeněk. FPGA Prototyping and Accelerated Verification of ASIPs. In: IEEE 18th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Belgrade: IEEE Computer Society, 2015, s. 145-148. ISBN 978-1-4799-6779-7.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela a KOTÁSEK Zdeněk. The Evaluation Platform for Testing Fault-Tolerance Methodologies in Electro-mechanical Applications. Microprocessors and Microsystems. Amsterdam: Elsevier Science, 2015, roč. 39, č. 8, s. 1215-1230. ISSN 0141-9331.
 RICHTA Tomáš, JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. Dynamic Software Architecture for Distributed Embedded Control Systems. In: ADECS '15. Bruxelles: CEUR-WS.org, 2015, s. 1-15. ISBN 1-234-56789-X. ISSN 1613-0073.
 RYCHLÝ Marek, ŠKODA Petr a SMRŽ Pavel. Heterogeneity-Aware Scheduler for Stream Processing Frameworks. International Journal of Big Data Intelligence. Olney: Inderscience Publishers, 2015, roč. 2, č. 2, s. 70-80. ISSN 2053-1397.
 SEKANINA Lukáš a VAŠÍČEK Zdeněk. Evolutionary Computing in Approximate Circuit Design and Optimization. In: 1st Workshop on Approximate Computing (WAPCO 2015). Amsterdam, 2015, s. 1-6.
 SEKANINA Lukáš. Principles and Applications of Polymorphic Circuits. Evolvable Hardware - From Practice to Application. Berlin: Springer Verlag, 2015, s. 209-224. ISBN 978-3-662-44615-7.
 SEMERÁD Lukáš a DRAHANSKÝ Martin. Biometric entropy of retina. In: Proceedings of Information and Digital Technologies 2015. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2015, s. 291-293. ISBN 978-1-4673-7185-8.
 SMRŽ Pavel a DYTRYCH Jaroslav. Advanced Features of Collaborative Semantic Annotators - the 4A System. In: Proceedings of the Twenty-Eighth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference. Palo Alto, California: American Association for Artificial Intelligence, 2015, s. 233-236. ISBN 978-1-57735-730-8.
 SNÁŠELOVÁ Petra a ZBOŘIL František V. Genetic Algorithm using Theory of Chaos. Procedia Computer Science. 2015, roč. 2015, č. 51, s. 316-325. ISSN 1877-0509.
 SOCHOR Jakub a HEROUT Adam. Unsupervised Processing of Vehicle Appearance for Automatic Understanding in Traffic Surveillance. In: Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA), 2015 International Conference on. Adelaide: Australian Pattern Recognition Society, 2015, s. 1-8. ISBN 978-1-4673-6795-0.
 SPURNÝ Jan, KANICH Ondřej, DRAHANSKÝ Martin, DOLEŽEL Michal a SHINODA Koichi. New materials for spoofing touch-based fingerprint scanners. In: Proceedings of International Conference on Computer Application Technologies 2015. Matsue: IEEE Computer Society, 2015, s. 207-211. ISBN 978-1-4673-8211-3.
 STRNADEL Josef. Comparison of Generally Applicable Mechanisms for Preventing Embedded Event-Driven Real-Time Systems from Interrupt Overloads. In: Proceedings of the 2015 4th Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer Based Systems. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015, s. 39-44. ISBN 978-1-4673-7967-0.
 SVOBODA Jan, BRONSTEIN Michael a DRAHANSKÝ Martin. Contactless biometric hand geometry recognition using a low-cost 3D camera. In: Proceedings 2015 International Conference on Biometrics. Phuket: IEEE Biometric Council, 2015, s. 452-457. ISBN 978-1-4799-7824-3.
 SZENTANDRÁSI István, ZACHARIÁŠ Michal, KAJAN Rudolf, TINKA Jan, DUBSKÁ Markéta, SOCHOR Jakub a HEROUT Adam. INCAST: Interactive Camera Streams for Surveillance Cams AR. In: Proceedings of the 2015 14th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality. Fukuoka: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 1-5. ISBN 978-1-4799-6184-9.
 VALENTA Václav, NEČASOVÁ Gabriela, KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav a KOCINA Filip. Adaptive Solution of the Wave Equation. In: Proceedings of the 5th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications. Colmar: SciTePress - Science and Technology Publications, 2015, s. 154-162. ISBN 978-989-758-120-5.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Evolutionary Approach to Approximate Digital Circuits Design. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. 2015, roč. 19, č. 3, s. 432-444. ISSN 1089-778X.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Evolutionary approximation of complex digital circuits. In: Proceedings of the Companion Publication of the 2015 on Genetic and Evolutionary Computation Conference. New York: Association for Computing Machinery, 2015, s. 1505-1506. ISBN 978-1-4503-3488-4.
 VEIGEND Petr, KUNOVSKÝ Jiří, KOCINA Filip, NEČASOVÁ Gabriela, ŠÁTEK Václav a VALENTA Václav. Electronic Representation of Wave Equation. In: 13rd International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2015, s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1392-4. ISSN 0094-243X.
 VESELÝ Vladimír a RYŠAVÝ Ondřej. Locator/Id Split Protocol Improvement for High-Availability Environment. In: Proceedings of The Eleventh International Conference on Networking and Services ICNS 2015. Roma: The International Academy, Research and Industry Association, 2015, s. 61-67. ISBN 978-1-61208-404-6.
 VESELÝ Vladimír a RYŠAVÝ Ondřej. Map-Cache Synchronization and Merged RLOC Probing Study for LISP. The International Journal on Advances in Intelligent Systems. 2015, roč. 2015, č. 34, s. 494-506. ISSN 1942-2679.
 YANUSHKEVICH Svetlana, EASTWOOD Shawn C., MANDERSON Travis L., SAMOIL Steven, DRAHANSKÝ Martin a SHMERKO Vlad. P. Taxonomy and Modeling of Impersonation in e-Border Authentication. In: Proceedings of EST 2015. Braunschweig: Technische Universität Braunschweig, 2015, s. 1-6. ISBN 978-1-61208-427-5.
 ZACHARIÁŠOVÁ Marcela a KOTÁSEK Zdeněk. Automation and Optimization of Coverage-driven Verification. In: Proceedings of the 18th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Funchal: IEEE Computer Society, 2015, s. 87-94. ISBN 978-1-4673-8035-5.
 ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard, CRHA Adam, ŘEZNÍČEK Michal a BURŠÍK Martin. Reconfigurable Digital Circuits Based on Chip Expander with Integrated Temperature Regulation. Journal of Computer and Communications. Wuhan: Scientific Research Publishing, 2015, roč. 3, č. 11, s. 169-175. ISSN 2327-5227.
 ŠVÉDA Miroslav, RYŠAVÝ Ondřej, VESELÝ Vladimír, GRÉGR Matěj, PODERMAŃSKI Tomáš, HALFAR Patrik a MAREK Marcel. Design of Computer Networks Concerning Network Applications Support. In: Computer Aided Systems Theory. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2015, s. 23-24. ISBN 978-84-606-5438-4.
 ŠÁTEK Václav, KOCINA Filip, KUNOVSKÝ Jiří a SCHIRRER Alexander. Taylor Series Based Solution of Linear ODE Systems and MATLAB Solvers Comparison. In: MATHMOD VIENNA 2015 - 8th Vienna Conference on Mathematical Modelling. Vienna: ARGE Simulation News, 2015, s. 693-694. ISBN 978-3-901608-46-9.
 ŽÁK Marek a ROZMAN Jaroslav. Design, Construction and Control of Hexapod Walking Robot. In: Infromatics 2015 Proceedings. Poprad: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2015, s. 302-307. ISBN 978-1-4673-9867-1.
 ČEKAN Ondřej, PODIVÍNSKÝ Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. Software Fault Tolerance: the Evaluation by Functional Verification. In: Proceedings of the 18th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Funchal: IEEE Computer Society, 2015, s. 284-287. ISBN 978-1-4673-8035-5.
 ČEKAN Ondřej, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela a KOTÁSEK Zdeněk. Universal Pseudo-random Generation of Assembler Codes for Processors. In: Proceedings of The Third Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale. Grenoble: COST, European Cooperation in Science and Technology, 2015, s. 70-73.
 ČEKAN Ondřej. Principy generování verifikačních stimulů. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015. Zlín: Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, s. 13-18. ISBN 978-80-7454-522-1.
2014ABDULLA Parosh A., HOLÍK Lukáš, CHEN Yu-Fang a VOJNAR Tomáš. Mediating for reduction (on minimizing alternating Buchi automata). Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2014, roč. 2014, č. 552, s. 26-43. ISSN 0304-3975.
 ANTAL Lukáš, BARABAS Maroš a HANÁČEK Petr. Kompromitace dat pomocí SQL Injection, část I. DSM Data Security Management. 2014, roč. 18, č. 1, s. 36-39. ISSN 1211-8737.
 ANTAL Lukáš, BARABAS Maroš a HANÁČEK Petr. Kompromitace dat pomocí SQL Injection, část II. DSM Data Security Management. 2014, roč. 18, č. 2, s. 32-35. ISSN 1211-8737.
 ANTAL Lukáš, BARABAS Maroš a HANÁČEK Petr. Kompromitace dat pomocí SQL Injection, část III. DSM Data Security Management. 2014, roč. 18, č. 3, s. 25-29. ISSN 1211-8737.
 BARTOŠ Václav a ŽÁDNÍK Martin. An Analysis of Correlations of Intrusion Alerts in an NREN. In: 2014 IEEE 19th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks (CAMAD). Athény: IEEE Communications Society, 2014, s. 305-309. ISBN 978-1-4799-5725-5.
 BAŘINA David a ZEMČÍK Pavel. Diagonal Vectorisation of 2-D Wavelet Lifting. In: International Conference on Image Processing (ICIP). Paris: IEEE Signal Processing Society, 2014, s. 2978-2982. ISBN 978-1-4799-5751-4.
 BAŘINA David, ZAHRÁDKA Jiří a ZEMČÍK Pavel. Wavelet Representation of Optical System Distortion. In: International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision (WSCG). Plzeň: Union Agency, 2014, s. 11-16. ISBN 978-80-86943-71-8.
 BIDLO Michal. Evolving multiplication as emergent behavior in cellular automata using conditionally matching rules. In: 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC). Beijing: IEEE Computational Intelligence Society, 2014, s. 2732-2739. ISBN 978-1-4799-1488-3.
 CHARVÁT Lukáš, SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. Using Formal Verification of Parameterized Systems in RAW Hazard Analysis in Microprocessors. In: Proceedings of 15th International Workshop on Microprocessor Test and Verification (MTV 2014). Austin, TX: IEEE Computer Society, 2014, s. 83-89. ISBN 978-1-4673-6858-2.
 CUMANI Sandro, LAFACE Pietro a PLCHOT Oldřich. On the use of i-vector posterior distributions in Probabilistic Linear Discriminant Analysis. IEEE/ACM TRANSACTIONS ON AUDIO, SPEECH AND LANGUAGE PROCESSING. New York City: IEEE Signal Processing Society, 2014, roč. 22, č. 4, s. 846-857. ISSN 2329-9290.
 DOLÍHAL Luděk a HRUŠKA Tomáš. Semiautomatic Porting of the C Library. In: Proceedings of the International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Education Technologies. Kuala Lumpur: The Society of Digital Information and Wireless Communications, 2014, s. 86-89. ISBN 978-1-941968-02-4.
 DRAHANSKÝ Martin. Biometrické systémy v praxi. Dolní Morava, 2014.
 DRAHANSKÝ Martin. Biometrics - Liveness Detection, Recognition of Finger Veins, 3D Hand, Eye Iris, Eye Retina and Thermo-Faces. Brno, 2014.
 DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint recognition related topics. Tokyo, 2014.
 DRAHOŠOVÁ Michaela, KOMJÁTHY Gergely a SEKANINA Lukáš. Towards Compositional Coevolution in Evolutionary Circuit Design. In: 2014 IEEE International Conference on Evolvable Systems Proceedings. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 157-164. ISBN 978-1-4799-4479-8.
 DUBSKÁ Markéta, HEROUT Adam, JURÁNEK Roman a SOCHOR Jakub. Fully Automatic Roadside Camera Calibration for Traffic Surveillance. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 2014, roč. 2014, č. 1, s. 1-10. ISSN 1524-9050.
 DUDKA Kamil, PERINGER Petr a VOJNAR Tomáš. Predator: A Shape Analyzer Based on Symbolic Memory Graphs (Competition Contribution). In: Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems. Heidelberg: Springer Verlag, 2014, s. 412-414. ISBN 978-3-642-54861-1.
 DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, PLUHÁČKOVÁ Hana a VOJNAR Tomáš. Multi-objective Genetic Optimization for Noise-Based Testing of Concurrent Software. Proceedings of MEMICS'14. Brno, 2014.
 DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, PLUHÁČKOVÁ Hana a VOJNAR Tomáš. Multi-objective Genetic Optimization for Noise-Based Testing of Concurrent Software. In: SSBSE'14. Heidelberg: Springer Verlag, 2014, s. 107-122. ISBN 978-3-319-09939-2.
 EASTWOOD Shawn C., SHMERKO Vlad. P., YANUSHKEVICH Svetlana a DRAHANSKÝ Martin. Biometric Intelligence in Authentication Machines: From Talking Faces to Talking Robots. In: Proceedings of IIAI 3rd International Conference on Advanced Applied Informatics. Kitakyushu: IEEE Computer Society, 2014, s. 763-768. ISBN 978-1-4799-4174-2.
 ENEA Constantin, LENGÁL Ondřej, SIGHIREANU Mihaela a VOJNAR Tomáš. Compositional Entailment Checking for a Fragment of Separation Logic. FIT-TR-2014-01, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2014.
 ENEA Constantin, LENGÁL Ondřej, SIGHIREANU Mihaela a VOJNAR Tomáš. Compositional Entailment Checking for a Fragment of Separation Logic. In: Proceedings of APLAS'14. Heidelberg: Springer Verlag, 2014, s. 314-333. ISBN 978-3-319-12735-4.
 GLEMBEK Ondřej, MA Jeff, MATĚJKA Pavel, ZHANG Bing, PLCHOT Oldřich, BURGET Lukáš a MATSOUKAS Spyros. Domain adaptation via within-class covariance correction in I-vector based speaker recognition systems. In: Proceedings of ICASSP 2014. Florencie: IEEE Signal Processing Society, 2014, s. 4060-4064. ISBN 978-1-4799-2892-7.
 GREGA Wojciech, HILBURN Thomas B., KORNECKI Andrew J., MAYR Richard, PYLE Ian, ROZENBLIT Jerzy, RYŠAVÝ Ondřej, ŠVÉDA Miroslav, ZHANG Le a ZHANG Le. 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems - International workshop on Cyber-Physical Systems. 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Krakow: Elsevier Science, 2014, s. 1-200. ISBN 978-1-4673-4471-5.
 GRÉGR Matěj, PODERMAŃSKI Tomáš a ŠVÉDA Miroslav. Measuring Quality and Penetration of IPv6 Services. In: The Tenth International Conference on Networking and Services. 74400 CHAMONIX MONT-BLANC: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2014, s. 96-101. ISBN 978-1-61208-330-8.
 GRÉZL František a KARAFIÁT Martin. Adapting Multilingual Neural Network Hierarchy to a New Language. In: Proceedings of the 4th International Workshop on Spoken Language Technologies for Under- resourced Languages SLTU-2014. – St. Petersburg, Russia, 2014. St. Petersburg: International Speech Communication Association, 2014, s. 39-45. ISBN 978-5-8088-0908-6.
 GRÉZL František a KARAFIÁT Martin. Combination of Multilingual and Semi-Supervised Training for Under-Resourced Languages. In: Proceedings of Interspeech 2014. Singapore: International Speech Communication Association, 2014, s. 820-824. ISBN 978-1-63439-435-2.
 GRÉZL František, EGOROVA Ekaterina a KARAFIÁT Martin. Further Investigation into Multilingual Training and Adaptation of Stacked Bottle-neck Neural Network Structure. In: Proceedings of 2014 Spoken Language Technology Workshop. South Lake Tahoe, Nevada: IEEE Signal Processing Society, 2014, s. 48-53. ISBN 978-1-4799-7129-9.
 GRÉZL František, KARAFIÁT Martin a VESELÝ Karel. Adaptation of Multilingual Stacked Bottle-neck Neural Network Structure for New Language. In: Proceedings of ICASSP 2014. Florencie: IEEE Signal Processing Society, 2014, s. 7704-7708. ISBN 978-1-4799-2892-7.
 HALFAR Patrik a ŠVÉDA Miroslav. Cyber-Physical Information Systems for Enterprise Engineering -- Cyber-Physical Applications Timing. In: ICEIS Proceedings 2014. Lisabon: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2014, s. 1-7. ISBN 978-989-758-029-1.
 HAVEL Jiří, DUBSKÁ Markéta, HEROUT Adam a JOŠTH Radovan. Real-Time Detection of Lines using Parallel Coordinates and CUDA. Journal of Real-Time Image Processing. 2014, roč. 2014, č. 9, s. 205-216. ISSN 1861-8200.
 HENZL Martin, BARABAS Maroš, JANČA Radim a HANÁČEK Petr. Bezpečnost bezkontaktních platebních karet. DSM Data Security Management. 2014, roč. 28, č. 2, s. 41-43. ISSN 1211-8737.
 HENZL Martin, HANÁČEK Petr a KAČIC Matej. Preventing Real-world Relay Attacks on Contactless Devices. In: International Carnahan Conference on Security Technology. Rome: IEEE Computer Society, 2014, s. 376-381. ISBN 978-1-4799-3531-4.
 HOMOLIAK Ivan, OVŠONKA Daniel, GRÉGR Matěj a HANÁČEK Petr. NBA of Obfuscated Network Vulnerabilities' Exploitation Hidden into HTTPS Traffic. In: Proceedings of International Conference for Internet Technology and Secured Transactions (ICITST-2014). London: IEEE Computer Society, 2014, s. 311-318. ISBN 978-1-908320-40-7.
 HOMOLIAK Ivan, OVŠONKA Daniel, KORANDA Karel a HANÁČEK Petr. Characteristics of Buffer Overflow Attacks Tunneled in HTTP Traffic. In: International Carnahan Conference on Security Technology. Rím: IEEE Computer Society, 2014, s. 188-193. ISBN 978-1-4799-3531-4.
 HÁJEK Josef, DOLEŽEL Michal a DRAHANSKÝ Martin. Biometric device for retina and iris recognition in intelligent houses. In: Beiträge zum Usability Day XII Assistenztechnik für betreutes Wohnen. Dornbirn: Fachhochschule Vorarlberg, 2014, s. 143-147. ISBN 978-3-89967-943-4.
 HÁJEK Josef, DRAHANSKÝ Martin a KOLÁŘ Radim. Experimental ophthalmic multimodal imaging system for iris and retina. In: Proceedings of IIAI 3rd International Conference on Advanced Applied Informatics. Kitakyushu: IEEE Computer Society, 2014, s. 676-679. ISBN 978-1-4799-4174-2.
 IOSIF Radu, ROGALEWICZ Adam a VOJNAR Tomáš. Deciding Entailments in Inductive Separation Logic with Tree Automata. In: Proceedings of ATVA'14. Heidelberg: Springer Verlag, 2014, s. 201-218. ISBN 978-3-319-11935-9.
 KARAFIÁT Martin, GRÉZL František, HANNEMANN Mirko a ČERNOCKÝ Jan. BUT Neural Network Features for Spontaneous Vietnamese in BABEL. In: Proceedings of ICASSP 2014. Florencie: IEEE Signal Processing Society, 2014, s. 5659-5663. ISBN 978-1-4799-2892-7.
 KARAFIÁT Martin, GRÉZL František, VESELÝ Karel, HANNEMANN Mirko, SZŐKE Igor a ČERNOCKÝ Jan. BUT 2014 Babel System: Analysis of adaptation in NN based systems. In: Proceedings of Interspeech 2014. Singapore: International Speech Communication Association, 2014, s. 3002-3006. ISBN 978-1-63439-435-2.
 KARAFIÁT Martin, VESELÝ Karel, SZŐKE Igor, BURGET Lukáš, GRÉZL František, HANNEMANN Mirko a ČERNOCKÝ Jan. BUT ASR System for BABEL Surprise Evaluation 2014. In: Proceedings of 2014 Spoken Language Technology Workshop. South Lake Tahoe, Nevada: IEEE Signal Processing Society, 2014, s. 501-506. ISBN 978-1-4799-7129-9.
 KAČIC Matej, OVŠONKA Daniel, BARABAS Maroš a HANÁČEK Petr. Traffic generator based on behavioral pattern. In: Internet Technology and Secured Transactions (ICITST), 2014 9th International Conference for. London: IEEE Computer Society, 2014, s. 230-234. ISBN 978-1-908320-40-7.
 KEKELY Lukáš, PUŠ Viktor a KOŘENEK Jan. Software Defined Monitoring of Application Protocols. In: Proceedings of IEEE INFOCOM 2014 - IEEE Conference on Computer Communications. Toronto: IEEE Computer Society, 2014, s. 1725-1733. ISBN 978-1-4799-3360-0.
 KEKELY Lukáš, PUŠ Viktor, BENÁČEK Pavel a KOŘENEK Jan. Trade-offs and Progressive Adoption of FPGA Acceleration in Network Traffic Monitoring. In: 2014 24th International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL 2014). Munich: IEEE Circuits and Systems Society, 2014, s. 264-267. ISBN 978-3-00-044645-0.
 KEKELY Lukáš, ŽÁDNÍK Martin, MATOUŠEK Jiří a KOŘENEK Jan. Fast Lookup for Dynamic Packet Filtering in FPGA. In: 17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Warszawa: IEEE Computer Society, 2014, s. 219-222. ISBN 978-1-4799-4558-0.
 KEKELY Lukáš. Software Defined Monitoring: Nový prístup k monitorovaniu vysokorýchlostných počítačových sietí. In: Počítačové architektury a diagnostika 2014. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 74-79. ISBN 978-80-7494-027-9.
 KORČEK Pavol, KOŘENEK Jan a VIKTORIN Jan. Jak propojit Linux s FPGA?. DPS - Elektronika od A do Z. Liberec: CADware s.r.o., 2014, roč. 2014, č. 3. ISSN 1805-5044.
 KOTÁSEK Zdeněk a MIČULKA Lukáš. Generic Partial Dynamic Reconfiguration Controller for Transient and Permanent Fault Mitigation in Fault Tolerant Systems Implemented Into FPGA. In: 17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Warszawa: IEEE Computer Society, 2014, s. 171-174. ISBN 978-0-7695-5074-9.
 KOUTNÝ Jiří a MEDUNA Alexander. On Normal Forms and Erasing Rules in Path-Controlled Grammars. Schedae Informaticae. Krakov: 2014, roč. 2013, č. 22, s. 9-18. ISSN 0860-0295.
 KOVÁČIK Michal. Detekcia sieťových anomálií a bezpečnostných incidentov s využitím DNS dát. In: Počítačové architektury a diagnostika. Malá Skála: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 99-104. ISBN 978-80-7494-027-9.
 KOŠAŘ Vlastimil a KOŘENEK Jan. Multi-Stride NFA-Split Architecture for Regular Expression Matching Using FPGA. In: Proceedings of the 9th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2014, s. 77-88. ISBN 978-80-214-5022-6.
 KOŠAŘ Vlastimil a KOŘENEK Jan. On NFA-Split Architecture Optimizations. In: 2014 IEEE 17th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS). Warsaw: IEEE Computer Society, 2014, s. 274-277. ISBN 978-1-4799-4558-0.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Formal Models in Software Development and Deployment: A Case Study. International Journal on Advances in Software. 2014, roč. 7, č. 1, s. 266-276. ISSN 1942-2628.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. System Composition Using Petri Nets and DEVS Formalisms. In: The Ninth International Conference on Software Engineering Advances. Nice: Xpert Publishing Services, 2014, s. 309-315. ISBN 978-1-61208-367-4.
 KRÁL Jiří, ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V. Handling Multiple Intentions Using Action Heuristics. In: Proceedings of the 2014 International Conference on Intelligent Systems Design and Applications. Okinawa: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 56-61. ISBN 978-1-4799-7938-7.
 KUPKOVÁ Karolína. EEG for Biometric Verification. In: Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s. 298-302. ISBN 978-80-214-4924-4.
 KUČIŠ Michal, BAŘINA David, KULA Michal a ZEMČÍK Pavel. 2-D Discrete Wavelet Transform Using GPU. In: 5th Workshop on Application for Multi-Core Architectures. Paris: IEEE Computer Society, 2014, s. 1-6. ISBN 978-1-4799-7014-8.
 KŘIVKA Zbyněk, MARTÍN-VIDE Carlos, MEDUNA Alexander a SUBRAMANIAN K.G. A Variant of Pure Two-dimensional Context-free Grammars generating Picture Languages. In: 16th International Workshop on Combinatorial Image Analysis. Brno: Springer Verlag, 2014, s. 123-133. ISBN 978-3-319-07147-3. ISSN 0302-9743.
 KŘOUSTEK Jakub, MATULA Peter, KOLÁŘ Dušan a ZAVORAL Milan. Advanced Preprocessing of Binary Executable Files and its Usage in Retargetable Decompilation. International Journal on Advances in Software. 2014, roč. 7, č. 1, s. 112-122. ISSN 1942-2628.
 KŘOUSTEK Jakub, POKORNÝ Fridolín a KOLÁŘ Dušan. A New Approach to Instruction-Idioms Detection in a Retargetable Decompiler. Computer Science and Information Systems (ComSIS). Novi Sad: 2014, roč. 11, č. 4, s. 1337-1359. ISSN 1820-0214.
 LEXA Matej, MARTÍNEK Tomáš a BRÁZDOVÁ Marie. Uneven distribution of potential triplex sequences in the human genome: In silico study using the R/Bioconductor package triplex. In: Proceedings of the International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms. Angers: SciTePress - Science and Technology Publications, 2014, s. 80-88. ISBN 978-989-758-012-3.
 LEXA Matej, ŠTEFLOVÁ Pavlína, MARTÍNEK Tomáš, VORLÍČKOVÁ Michaela, VYSKOT Boris a KEJNOVSKÝ Eduard. Guanine quadruplexes are formed by specific regions of human transposable elements. BMC Genomics. 2014, roč. 15, č. 1032, s. 1-12. ISSN 1471-2164.
 LOPEZ-MORENO Ignacio, GONZALEZ-DOMINGUEZ Javier, MARTÍNEZ González David, PLCHOT Oldřich, GONZALEZ-RODRIGUEZ Joaquin a MORENO Pedro. Automatic Language Identification Using Deep Neural Networks. In: Proceeding of ICASSP 2014. Florencie: IEEE Signal Processing Society, 2014, s. 5374-5378. ISBN 978-1-4799-2892-7.
 LUŽA Radim a ZBOŘIL František V. Detection of mechanical play of revolute joint. In: ICINCO 2014 Proceedings of the 11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics Volume 2. Vídeň: Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně, 2014, s. 327-332. ISBN 978-989-758-040-6.
 LUŽA Radim, ROZMAN Jaroslav a ZBOŘIL František V. ROS-based Remote Controlled Robotic Arm Workcell. In: Proceedings of ISDA 2014. Okinawa: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 101-106. ISBN 978-1-4799-7938-7. ISSN 0000-0000.
 MARTÍNEZ González David, BURGET Lukáš, STAFYLAKIS Themos, LEI Yun, KENNY Patrick a LLEIDA Eduardo. Unscented Transform For Ivector-based Noisy Speaker Recognition. In: Proceedings of ICASSP 2014. Florencie: IEEE Signal Processing Society, 2014, s. 4070-4074. ISBN 978-1-4799-2892-7.
 MATES Vojtěch, RYCHLÝ Marek a HRUŠKA Tomáš. Modelling of Context-adaptable Business Processes and their Implementation as Service-oriented Architecture. In: Procedia Economics and Finance. Amsterdam, 2014, s. 412-421. ISSN 2212-5671.
 MATOUŠEK Jiří. Analýza dynamických vlastností směrovacích tabulek pro efektivnější implementaci směrování v páteřních sítích. In: Sborník příspěvků PAD-2014 - elektronická verze. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 129-134. ISBN 978-80-7494-027-9.
 MATULA Peter a KOLÁŘ Dušan. Composite Data Type Recovery in a Retargetable Decompilation. In: Proceedings of the 9th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Telč: NOVPRESS s.r.o., 2014, s. 63-76. ISBN 978-80-214-5022-6.
 MEDUNA Alexander a SOUKUP Ondřej. Computational Completeness Resulting from Scattered Context Grammars Working Under Various Derivation Modes. In: Proceedings of MEMICS'14. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2014, s. 89-100. ISBN 978-80-214-5022-6.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. Regulated Grammars and Automata. New York: Springer US, 2014. ISBN 978-1-4939-0368-9.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. Controlled Finite Automata. Acta Informatica. 2014, roč. 51, č. 5, s. 327-337. ISSN 0001-5903.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. One-Sided Random Context Grammars with a Limited Number of Right Random Context Rules. Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2014, roč. 516, č. 1, s. 127-132. ISSN 0304-3975.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. One-Sided Random Context Grammars: A Survey. Computing with New Resources. Berlin: Springer Verlag, 2014, s. 338-351. ISBN 978-3-319-13349-2.
 MEDUNA Alexander, VRÁBEL Lukáš a ZEMEK Petr. Solutions To Four Open Problems Concerning Controlled Pure Grammar Systems. International Journal of Computer Mathematics. 2014, roč. 91, č. 6, s. 1156-1169. ISSN 0020-7160.
 MEDUNA Alexander. Formal Languages and Computation. New York: Taylor & Francis Informa plc, 2014. ISBN 978-1-4665-1345-7.
 MILET Tomáš, KOBRTEK Jozef, ZEMČÍK Pavel a PEČIVA Jan. Fast and Robust Tessellation-Based Silhouette Shadows. In: WSCG 2014 - Poster papers proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. 33-38. ISBN 978-80-86943-72-5.
 MILIČKA Martin a BURGET Radek. Multi-aspect Document Content Analysis using Ontological Modelling. In: Proceedings of 9th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies (WIKT 2014). Smolenice: Vydavateľstvo STU, 2014, s. 9-12. ISBN 978-80-227-4267-2.
 MINAŘÍK Miloš a SEKANINA Lukáš. Exploring the Search Space of Hardware / Software Embedded Systems by Means of GP. In: Genetic Programming, 17th European Conference, EuroGP 2014. Berlin: Springer Verlag, 2014, s. 112-123. ISBN 978-3-662-44302-6.
 MRÁČEK Štěpán, DRAHANSKÝ Martin, DVOŘÁK Radim, PROVAZNÍK Ivo a VÁŇA Jan. 3D Face Recognition on Low-Cost Depth Sensors. In: Proceedings of the International Conference of Biometrics Special Interest Group (BIOSIG 2014). Darmstadt: GI - Gesellschaft für Informatik e.V., 2014, s. 195-202. ISBN 978-3-88579-624-4. ISSN 1617-5468.
 MRÁČEK Štěpán, VÁŇA Jan, KUPKOVÁ Karolína, DRAHANSKÝ Martin a DOLEŽEL Michal. 3D face recognition based on the hierarchical score-level fusion classifiers. In: Proceedings of Biometric and Surveillance Technology for Human and Activity Identification XI, Vol. 9075. Baltimore: SPIE - the international society for optics and photonics, 2014, s. 1-12. ISBN 978-1-62841-012-9.
 MÁČEL Lukáš a HRUŠKA Tomáš. Bringing flexibility into dynamic process change:The process re-execution approach. In: BUSTECH 2014: The Fourth International Conference on Business Intelligence and Technology. Benátky: The International Academy, Research and Industry Association, 2014, s. 31-38. ISBN 978-1-61208-345-2.
 MÜLLER Petr a VOJNAR Tomáš. CPAlien: Shape Analyzer for CPAChecker (Competition Contribution). In: Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems. Heidelberg: Springer Verlag, 2014, s. 395-397. ISBN 978-3-642-54861-1.
 NIKL Vojtěch a JAROŠ Jiří. Parallelisation of the 3D Fast Fourier Transform Using the Hybrid OpenMP/MPI Decomposition. In: Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Heidelberg: Springer International Publishing, 2014, s. 100-112. ISBN 978-3-319-14895-3.
 OTRUSINA Lubomír a SMRŽ Pavel. Deep Learning from Web-Scale Corpora for Better Dictionary Interfaces. In: Proceedings of the 4th Workshop on Cognitive Aspects of the Lexicon (CogALex). Dublin: Association for Computational Linguistics, 2014, s. 22-30. ISBN 978-1-63439-217-4.
 PETRLÍK Jiří, FUČÍK Otto a SEKANINA Lukáš. Multiobjective Selection of Input Sensors for SVR Applied to Road Traffic Prediction. In: Parallel Problem Solving from Nature - PPSN XIII. Heidelberg: Springer Verlag, 2014, s. 802-811. ISBN 978-3-319-10761-5.
 PETRLÍK Jiří, FUČÍK Otto a SEKANINA Lukáš. Multiobjective Selection of Input Sensors for Travel Times Forecasting Using Support Vector Regression. In: 2014 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Vehicles and Transportation Systems Proceedings. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 14-21. ISBN 978-1-4799-4498-9.
 PLASCENCIA Alfredo C. a KARSTOFT Henrik. Map Building Based on a Xtion Pro Live RGBD and a Laser Sensors. Journal of Information Technology & Software Engineering. Hyderabad: OMICS Online Publishing Pvt Ltd., 2014, roč. 4, č. 1, s. 1-7. ISSN 2165-7866.
 PLASCENCIA Alfredo C., CALTENCO Héctor a BERAN Vítězslav. Comparison of Different Powered-wheelchair Control Modes for Individuals with Severe Motor Impairments. In: Proceedings of 11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO), 2014. Vienna: IEEE Computer Society, 2014, s. 353-359. ISBN 978-1-4799-7920-2.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela a KOTÁSEK Zdeněk. Complex Control System for Testing Fault-Tolerance Methodologies. In: Proceedings of The Third Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale. Dresden: COST, European Cooperation in Science and Technology, 2014, s. 24-27. ISBN 978-2-11-129175-1.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela a KOTÁSEK Zdeněk. The Evaluation Platform for Testing Fault-Tolerance Methodologies in Electro-mechanical Applications. In: 17th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Verona: IEEE Computer Society, 2014, s. 312-319. ISBN 978-1-4799-5793-4.
 POLOK Lukáš, ILA Viorela S. a SMRŽ Pavel. Fast Radix Sort for Sparse Linear Algebra on GPU. In: Proceedings of the 22nd High Performance Computing Symposium (HPC'14). Tampa: Association for Computing Machinery, 2014, s. 1-8. ISBN 1-56555-353-5.
 POLÁŠEK Petr, JANOUŠEK Vladimír a ČEŠKA Milan. Petri Net Simulation as a Service. In: CEUR Workshop Proceedings. Tunisia: CEUR-WS.org, 2014, s. 353-362. ISSN 1613-0073.
 PUŠ Viktor, KEKELY Lukáš a KOŘENEK Jan. Design Methodology of Configurable High Performance Packet Parser for FPGA. In: 17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Warszawa: IEEE Computer Society, 2014, s. 189-194. ISBN 978-1-4799-4558-0.
 PŘIKRYL Zdeněk. Fast Simulation of Pipeline in ASIP Simulators. In: 15th International Workshop on Microprocessor Test and Verification. Austin: IEEE Computer Society, 2014, s. 1-6. ISBN 978-0-7695-4000-9.
 RYCHLÝ Marek, ŠKODA Petr a SMRŽ Pavel. Scheduling Decisions in Stream Processing on Heterogeneous Clusters. In: 2014 Eighth International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems. Birmingham: IEEE Computer Society, 2014, s. 614-619. ISBN 978-1-4799-4325-8.
 SAMEK Jan, MALAČKA Ondřej, ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V. Decision Making and Partner Selection Based on Trust in Multi-context Environment. In: Proceedings of the 2014 International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2014). Okinawa: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 19-24. ISBN 978-1-4799-7938-7.
 SMRŽ Pavel a KOUŘIL Jan. Semantic Search in Documents Enriched by LOD-based Annotations. In: Proceedings of LREC 2014. Reykjavik: European Language Resources Association, 2014, s. 234-237. ISBN 978-2-9517408-7-7.
 SOCHOR Jakub. Fully Automated Real-Time Vehicles Detection and Tracking with Lanes Analysis. In: Proceedings of CESCG 2014. Smolenice: Technische Universitaet Wien, 2014, s. 59-66. ISBN 978-3-9502533-6-8.
 STRNADEL Josef a CONTE Giuseppe. Producing Unique Identifiers and Random Numbers on Basis of Unclonable Parameters of Microcontrollers and Undesired Effects. In: Proceedings of Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s. 82-87. ISBN 978-80-214-4985-5.
 STRNADEL Josef a POKORNÝ Martin. Comparing Availability-Aware Real-Time Schedulers by Means of Configurable Experimental Framework. In: Proceedings of the 2014 17th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2014, s. 333-340. ISBN 978-1-4799-5793-4.
 STRNADEL Josef a SLIMAŘÍK František. Impact of Software Fault Tolerance to Fault Effects in OS-Driven RT Systems. Computing and Informatics. Bratislava: Slovak Academic Press, 2014, roč. 33, č. 4, s. 757-782. ISSN 1335-9150.
 STROKINA Nataliya, JURÁNEK Roman, EEROLA Tuomas, ZEMČÍK Pavel, KÄLVIÄINEN Heikki a LENSU Lasse. Comparison of Appearance-Based and Geometry-Based Bubble Detectors. In: Proccedings of Internation Conference on Computer Vision and Graphics. Warsaw: Springer Verlag, 2014, s. 610-617. ISBN 978-3-319-11330-2.
 SZURMAN Karel, MIČULKA Lukáš a KOTÁSEK Zdeněk. State Synchronization after Partial Reconfiguration of Fault Tolerant CAN Bus Control System. In: 17th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Verona: IEEE Computer Society, 2014, s. 704-707. ISBN 978-0-7695-5074-9.
 SZURMAN Karel, MIČULKA Lukáš a KOTÁSEK Zdeněk. Towards a State Synchronization Methodology for Recovery Process after Partial Reconfiguration of Fault Tolerant Systems. In: 9th IEEE International Conference on Computer Engineering and Systems. Káhira: IEEE Computer Society, 2014, s. 231-236. ISBN 978-1-4799-6593-9.
 SZURMAN Karel. Synchronization Methodology for Fault Tolerant System Recovery After Its Failure. In: Počítačové architektury & diagnostika 2014. Malá Skála: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 111-116. ISBN 978-80-7494-027-9.
 TESAŘ Radek, RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. Resistant Gates for Polymorphic Electronics. In: Proceedings on UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium on Mathematical Modelling and Computer Simulation. Pisa: IEEE Computer Society, 2014, s. 513-518. ISBN 978-1-4799-7412-2.
 TESAŘ Radek, ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard a CRHA Adam. Polymorphic Electronics Based on Ambipolar OFETs. In: EDS 2014 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s. 106-111. ISBN 978-80-214-4985-5.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Evolutionary Design of Approximate Multipliers Under Different Error Metrics. In: 17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Warsaw: IEEE Computer Society, 2014, s. 135-140. ISBN 978-1-4799-4558-0.
 VESELÝ Vladimír, BLOUDÍČEK Jan a RYŠAVÝ Ondřej. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol for OMNeT++. In: Proceedings of the 4th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications (SIMULTECH 2014). Wien: SciTePress - Science and Technology Publications, 2014, s. 50-58. ISBN 978-989-758-045-1.
 VESELÝ Vladimír, RYŠAVÝ Ondřej a ŠVÉDA Miroslav. Protocol Independent Multicast in OMNeT++. In: The Tenth International Conference on Networking and Services. 74400 CHAMONIX MONT-BLANC: The International Academy, Research and Industry Association, 2014, s. 132-137. ISBN 978-1-61208-330-8.
 VEĽAS Martin, ŠPANĚL Michal, MATERNA Zdeněk a HEROUT Adam. Calibration of RGB Camera With Velodyne LiDAR. In: WSCG 2014 Communication Papers Proceedings. Plzeň: Union Agency, 2014, s. 135-144. ISBN 978-80-86943-71-8. ISSN 1213-6972.
 VIKTORIN Jan, KORČEK Pavol, KOŘENEK Jan a FUKAČ Tomáš. Network monitoring probe based on Xilinx Zynq. In: Proceedings of the 2012 Tenth ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems (ANCS 2014). Marina del Rey, CA, USA: Association for Computing Machinery, 2014, s. 237-238. ISBN 978-1-4503-2839-5.
 ZBOŘIL František a ŽÁK Jakub. JESTER Methodology: A Wood of Fire Case Study. In: Proceedings of ISDA 2014. Okinawa: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 1-6. ISBN 978-1-4799-7938-7.
 ZÁŇ Drahoslav a JAROŠ Jiří. Solving the Multidimensional Knapsack Problem using a CUDA Accelerated PSO. In: 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation. Beijing: IEEE Computational Intelligence Society, 2014, s. 2933-2939. ISBN 978-1-4799-1488-3.
 ŠIMEK Václav a RŮŽIČKA Richard. Reconfigurable Platform with Polymorphic Digital Gates and Partial Reconfiguration Feature. In: Proceedings on UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium on Mathematical Modelling and Computer Simulation. Pisa: IEEE Computer Society, 2014, s. 501-506. ISBN 978-1-4799-7411-5.
 ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard, CRHA Adam a TESAŘ Radek. Implementation of a Cellular Automaton with Globally Switchable Rules. In: 11th International Conference on Cellular Automata for Research and Industry, ACRI 2014. Cham: Springer Science+Business Media B.V.,, 2014, s. 378-387. ISBN 978-3-319-11519-1.
 ŠLOSÁR Peter, JURÁNEK Roman a HEROUT Adam. Cheap Rendering vs. Costly Annotation: Rendered Omnidirectional Dataset of Vehicles. In: Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics. Smolenice: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2014, s. 105-112. ISBN 978-80-223-3601-7.
 ŠVÉDA Miroslav. Dependability in Cyber-Physical Systems Network Applications. In: Proceedings of the 5th International Conference on Circuits, Systems, Control, Signals 2014. Salerno: North Atlantic University Union, 2014, s. 1-6. ISBN 978-1-61804-204-0.
 ĎURFINA Lukáš a KOLÁŘ Dušan. Generic detection and annotations of the statically linked code. Acta Electrotechnica et Informatica. 2014, roč. 2013, č. 4, s. 51-56. ISSN 1335-8243.
 ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub, MATULA Peter a ZEMEK Petr. A Novel Approach to Online Retargetable Machine-Code Decompilation. Journal of Network and Innovative Computing (JNIC). 2014, roč. 2, č. 1, s. 224-232. ISSN 2160-2174.
2013ABDULLA Parosh A., CEDERBERG Jonathan a VOJNAR Tomáš. Monotonic Abstraction for Programs with Multiply-Linked Structures. International Journal of Foundations of Computer Science. 2013, roč. 24, č. 2, s. 187-210. ISSN 0129-0541.
 ABDULLA Parosh A., HOLÍK Lukáš, JONSSON Bengt, LENGÁL Ondřej, TRINH Quy Cong a VOJNAR Tomáš. Verification of Heap Manipulating Programs with Ordered Data by Extended Forest Automata. FIT-TR-2013-02, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2013.
 ABDULLA Parosh A., HOLÍK Lukáš, JONSSON Bengt, LENGÁL Ondřej, TRINH Quy Cong a VOJNAR Tomáš. Verification of Heap Manipulating Programs with Ordered Data by Extended Forest Automata. In: Proceedings of ATVA'13. Heidelberg: Springer Verlag, 2013, s. 224-239. ISBN 978-3-319-02443-1.
 BARABAS Maroš, HANÁČEK Petr, HOMOLIAK Ivan a KAČIC Matej. Detection of Network Buffer Overflow Attacks: A Case Study. In: The 47th Annual International Carnahan Conference on Security Technology. Mendellin: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 128-131. ISBN 978-958-8790-65-7.
 BARABAS Maroš, HOMOLIAK Ivan, DROZD Michal a HANÁČEK Petr. Automated Malware Detection Based on Novel Network Behavioral Signatures. International Journal of Engineering and Technology. Singapore: International Association of Computer Science and Information Technology, 2013, roč. 5, č. 2, s. 249-253. ISSN 1793-8236.
 BELICA Michal a BARTÍK Vladimír. Systém pre sumarizáciu dokumentov na webe. In: WIKT 2013 - 8th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies 2013. Herĺany, 2013, s. 1-6.
 BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Evolution of Cellular Automata with Conditionally Matching Rules. In: 2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2013). Cancún: IEEE Computer Society, 2013, s. 1178-1185. ISBN 978-1-4799-0452-5.
 BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Functional-Level Development of Image Filters by Means of Cellular Automata. In: 2013 IEEE International Conference on Evolvable Systems (ICES). Singapore: IEEE Computer Society, 2013, s. 29-36. ISBN 978-1-4673-5847-7.
 BRÁZDOVÁ Marie, MARTÍNEK Tomáš a LEXA Matej. In silico search for secondary structures in p53 target genes using R/Bioconductor. In: ITAT 2013: Information Technologies - Applications and Theory. Donovaly: CreativeSpace Independent Publishing Platform, 2013, s. 42-46. ISBN 978-1-4909-5208-6.
 BURGET Radek a SMRŽ Pavel. Extracting Visually Presented Element Relationships from Web Documents. International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence. Hershey: IGI Global, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 13-29. ISSN 1557-3958.
 CHARVÁT Lukáš, SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. An Abstraction of Multi-Port Memories with Arbitrary Addressable Units. In: Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2013. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2013, s. 460-468. ISBN 978-3-642-53855-1.
 CHMELAŘ Petr, MLÍCH Jozef, PEŠEK Martin, VOLF Tomáš, ZEMČÍK Pavel a ZENDULKA Jaroslav. Brno University of Technology at TRECVid 2013: Interactive Surveillance Event Detection. In: 2013 TREC Video Retrieval Evaluation Notebook Papers and Slides. Gaithersburg, 2013, s. 1-9.
 CHMELAŘ Petr, PEŠEK Martin, VOLF Tomáš, ZENDULKA Jaroslav a FRÖML Vojtěch. VTApi: an Efficient Framework for Computer Vision Data Management and Analytics. In: Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (ACIVS) - Proceedings of the 15th International Conference, ACIVS 2013. Poznań: Springer London, 2013, s. 378-388. ISBN 978-3-319-02894-1.
 CHUDÝ Peter, LEITAO Miguel, STROSCHER Felix a VLK Jan. Evolution Driven Controller Design for Aeroservoelastic Aircraft. In: Conference Proceeding Series (GNC/AFM/MST). Boston, MA: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2013, s. 1-17. ISBN 978-1-62993-153-1.
 CHUDÝ Peter, VLK Jan a DITTRICH Petr. Evolution Assisted Flight Control System Design. In: Proceedings of 32nd Digital Avionics Systems Conference. Syracuse, NY: IEEE Computer Society, 2013, s. 1-9. ISBN 978-1-4799-1536-1.
 CHUDÝ Peter, VLK Jan, DITTRICH Petr a RZUCIDLO Pawel. HW in-the-Loop Simulation of a Light Aircraft Autopilot. In: Conference Proceeding Series (GNC/AFM/MST). Boston, MA: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2013, s. 1-11. ISBN 978-1-62993-153-1.
 CUMANI Sandro, BRUMMER Niko, BURGET Lukáš, LAFACE Pietro, PLCHOT Oldřich a VASILAKAKIS Vasileios. Pairwise Discriminative Speaker Verification in the I -Vector Space. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing. 2013, roč. 2013, č. 6, s. 1217-1227. ISSN 1558-7916.
 CUMANI Sandro, PLCHOT Oldřich a LAFACE Pietro. Probabilistic Linear Discriminant Analysis Of I-Vector Posterior Distributions. In: Proceedings of ICASSP 2013. Vancouver: IEEE Signal Processing Society, 2013, s. 7644-7648. ISBN 978-1-4799-0355-9.
 DOBAI Roland a SEKANINA Lukáš. Image Filter Evolution on the Xilinx Zynq Platform. In: Proceedings of the 2013 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Torino: IEEE Circuits and Systems Society, 2013, s. 164-171. ISBN 978-1-4673-6381-5.
 DOBAI Roland a SEKANINA Lukáš. Towards Evolvable Systems Based on the Xilinx Zynq Platform. In: 2013 IEEE International Conference on Evolvable Systems (ICES). Singapur: IEEE Computational Intelligence Society, 2013, s. 89-95. ISBN 978-1-4673-5869-9.
 DOLEŽEL Michal, DRAHANSKÝ Martin a URBÁNEK Jaroslav. Einfluss von Hauterkrankungen auf den biometrischen Erkennungsprozess. DuD - Datenschutz und Datensicherheit. Wiesbaden: Springer Verlag, 2013, roč. 2013, č. 06, s. 358-362. ISSN 1614-0702.
 DRAHANSKÝ Martin, DOLEŽEL Michal, VÁŇA Jan, BŘEZINOVÁ Eva, YIM Jaegeol a SHIM Kyubark. New Optical Methods for Liveness Detection on Fingers. BioMed Research International. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2013, roč. 2013, č. 9, s. 1-11. ISSN 2314-6133.
 DRAHANSKÝ Martin, HANÁČEK Petr, ZBOŘIL František V., ZBOŘIL František, BARABAS Maroš a ANTAL Lukáš. Threats in Networks using Agent and Biometric Systems. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology. Daedok: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2013, roč. 5, č. 3, s. 119-133. ISSN 2233-7849.
 DRAHANSKÝ Martin. Biometrics - Liveness Detection on Fingers, Finger Veins Recognition, 3D Hand Recognition and Thermo-Faces. Brno, 2013.
 DUBSKÁ Markéta a HEROUT Adam. Real Projective Plane Mapping for Detection of Orthogonal Vanishing Points. In: Proceedings of BMVC 2013. Bristol: The British Machine Vision Association and Society for Pattern Recognition, 2013, s. 1-10. ISBN 1-901725-49-9.
 DUBSKÁ Markéta, HEROUT Adam a HAVEL Jiří. Real-Time Precise Detection of Regular Grids and Matrix Codes. Journal of Real-Time Image Processing. 2013, roč. 2013, č. 1, s. 15. ISSN 1861-8200.
 DUBSKÁ Markéta, SZENTANDRÁSI István, ZACHARIÁŠ Michal a HEROUT Adam. Poor Man's SimulCam: Real-Time And Effortless MatchMoving. In: Proceedings of the 2013 12th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality. Adelaide, S.A.: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 1-3. ISBN 978-1-4673-4661-0.
 DUDKA Kamil, MÜLLER Petr, PERINGER Petr a VOJNAR Tomáš. Predator: A Tool for Verification of Low-Level List Manipulation (Competition Contribution). In: Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems. Berlin: Springer Verlag, 2013, s. 627-629. ISBN 978-3-642-36742-7. ISSN 0302-9743.
 DUDKA Kamil, PERINGER Petr a VOJNAR Tomáš. Byte-Precise Verification of Low-Level List Manipulation. FIT-TR-2012-04, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2013.
 DUDKA Kamil, PERINGER Petr a VOJNAR Tomáš. Byte-Precise Verification of Low-Level List Manipulation. In: 20th Static Analysis Symposium. Berlin: Springer Verlag, 2013, s. 215-237. ISBN 978-3-642-38855-2. ISSN 0302-9743.
 EGOROVA Ekaterina, VESELÝ Karel, KARAFIÁT Martin, JANDA Miloš a ČERNOCKÝ Jan. Manual and Semi-Automatic Approaches to Building a Multilingual Phoneme Set. In: Proceedings of ICASSP 2013. Vancouver: IEEE Signal Processing Society, 2013, s. 7324-7328. ISBN 978-1-4799-0355-9.
 FUCHS Georg, ŠÁTEK Václav, VOPĚNKA Václav, KUNOVSKÝ Jiří a KOZEK Martin. Application of the Modern Taylor Series Method to a multi-torsion chain. Simulation Modelling Practice and Theory. 2013, roč. 2013, č. 33, s. 89-101. ISSN 1569-190X.
 GRÉZL František a KARAFIÁT Martin. Semi-Supervised Bootstrapping Approach For Neural Network Feature Extractor Training. In: Proceedings of ASRU 2013. Olomouc: IEEE Signal Processing Society, 2013, s. 470-475. ISBN 978-1-4799-2755-5.
 HANNEMANN Mirko, POVEY Daniel a ZWEIG Geoffrey. Combining Forward and Backward Search in Decoding. In: Proceedings of ICASSP 2013. Vancouver: IEEE Signal Processing Society, 2013, s. 6739-6743. ISBN 978-1-4799-0355-9.
 HANÁČEK Petr, JURNEČKA Peter a KAČIC Matej. Concept of parallel code generating and refactoring system for safety standards compliance. In: Proceedings of the 2013 IEEE 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS). Berlin: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 630-635. ISBN 978-1-4799-1426-5.
 HENZL Martin a HANÁČEK Petr. Modeling of Contactless Smart Card Protocols and Automated Vulnerability Finding. In: 2013 International Symposium on Biometrics and Security Technologies (ISBAST). Chengdu: IEEE Computer Society, 2013, s. 141-148. ISBN 978-0-7695-5010-7.
 HERMAN David a ORSÁG Filip. Exploring k-PSO Algorithm for Clustering. In: Proceedings of the IASTED International Conference Artificial Intelligence and Applications (AIA 2013). Innsbruck: ACTA Press, 2013, s. 161-168. ISBN 978-0-88986-943-1.
 HEROUT Adam, SZENTANDRÁSI István, ZACHARIÁŠ Michal, DUBSKÁ Markéta a KAJAN Rudolf. Five Shades of Grey for Fast and Reliable Camera Pose Estimation. In: Proceedings of CVPR. Portland, OR: IEEE Computer Society, 2013, s. 1384-1390. ISBN 978-0-7695-4989-7.
 HLOSTA Martin, STRÍŽ Rostislav, KUPČÍK Jan, ZENDULKA Jaroslav a HRUŠKA Tomáš. Constrained Classification of Large Imbalanced Data by Logistic Regression and Genetic Algorithm. International Journal of Machine Learning and Computing. Singapore: of Computer Science and Information Technology Press, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 214-218. ISSN 2010-3700.
 HLOSTA Martin, STRÍŽ Rostislav, ZENDULKA Jaroslav a HRUŠKA Tomáš. PSO-based Constrained Imbalanced Data Classification. In: Proceedings of the Twelth International Conference on Informatics INFORMATICS'2013. Spišská Nová Ves: Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 234-239. ISBN 978-80-8143-127-2.
 HLOSTA Martin, ŠEBEK Michal a ZENDULKA Jaroslav. Approach to Visualisation of Evolving Association Rule Models. In: Proceedings of The Second International Conference on Informatics & Applications (ICIA 2013). Łódź: The Society of Digital Information and Wireless Communications, 2013, s. 47-52. ISBN 978-1-4673-5255-0.
 HOFSTEDE Rick, BARTOŠ Václav, SPEROTTO Anna a PRAS Aiko. Towards Real-Time Intrusion Detection for NetFlow and IPFIX. In: Proceedings of the 9th International Conference on Network and Service Management. Zürich: International Federation for Information Processing, 2013, s. 1-6. ISBN 978-3-901882-53-1.
 HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej, ROGALEWICZ Adam, ŠIMÁČEK Jiří a VOJNAR Tomáš. Fully Automated Shape Analysis Based on Forest Automata. FIT-TR-2013-01, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2013.
 HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej, ROGALEWICZ Adam, ŠIMÁČEK Jiří a VOJNAR Tomáš. Fully Automated Shape Analysis Based on Forest Automata. In: Proceedings of CAV'13. Heidelberg: Springer Verlag, 2013, s. 740-755. ISBN 978-3-642-39798-1. ISSN 0302-9743.
 HOMOLIAK Ivan, BARABAS Maroš, CHMELAŘ Petr, DROZD Michal a HANÁČEK Petr. ASNM: Advanced Security Network Metrics for Attack Vector Description. In: Proceedings of the 2013 International Conference on Security & Management. Las Vegas: Computer Science Research, Education, and Applications Press, 2013, s. 350-358. ISBN 1-60132-259-3.
 HOMOLIAK Ivan, BARABAS Maroš, CHMELAŘ Petr, DROZD Michal a HANÁČEK Petr. Advanced Security Network Metrics. Emerging Trends in ICT Security. Waltham: Elsevier Science, 2013, s. 187-202. ISBN 978-0-12-411474-6.
 HON Jiří, MARTÍNEK Tomáš, RAJDL Kamil a LEXA Matej. Triplex: an R/Bioconductor package for identification and visualization of potential intramolecular triplex patterns in DNA sequences. Bioinformatics. Oxford: Oxford University Press, 2013, roč. 29, č. 15, s. 1900-1901. ISSN 1367-4803.
 HORÁČEK Jan, ZBOŘIL František a ŽÁK Jakub. Mobile Agents in Wireless Sensor Networks. Journal of Network and Innovative Computing (JNIC). 2013, roč. 1, č. 1, s. 214-223. ISSN 2160-2174.
 HULÍK Rostislav, ŠPANĚL Michal, MATERNA Zdeněk a SMRŽ Pavel. Continuous Plane Detection in Point-cloud Data Based on 3D Hough Transform. Journal of Visual Communication and Image Representation. Amsterdam: Elsevier Science, 2013, roč. 25, č. 1, s. 86-97. ISSN 1047-3203.
 HUSÁR Adam, PŘIKRYL Zdeněk, DOLÍHAL Luděk, MASAŘÍK Karel a HRUŠKA Tomáš. ASIP Design with Automatic C/C++ Compiler Generation. Haifa, 2013.
 HÁJEK Josef, DRAHANSKÝ Martin a DROZD Radek. Extraction of Retina Features Based on Position of the Blood Vessel Bifurcation. Journal of Medical Research and Development. Hong Kong: 2013, roč. 2, č. 3, s. 55-59. ISSN 2303-9345.
 ILA Viorela S., POLOK Lukáš, SMRŽ Pavel, ŠOLONY Marek a ZEMČÍK Pavel. Incremental Block Cholesky Factorization for Nonlinear Least Squares in Robotics. In: In proceedings of The Robotics: Science and Systems 2013 Conference. Berlín: MIT Press, 2013, s. 1-8. ISBN 978-981-07-3937-9.
 ILA Viorela S., POLOK Lukáš, SMRŽ Pavel, ŠOLONY Marek a ZEMČÍK Pavel. Incremental Cholesky Factorization for Least Squares Problems in Robotics. In: Proceedings of The 2013 IFAC Intelligent Autonomous Vehicles Symposium. Gold Coast: IEEE Computer Society, 2013, s. 1-8. ISBN 978-3-902823-36-6.
 IOSIF Radu a ROGALEWICZ Adam. Automata-Based Termination Proofs. Computing and Informatics. Bratislava: Slovak Academic Press, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 739-775. ISSN 1335-9150.
 JANDA Miloš. Automatic Generation Of Pronunciation Dictionaries Based On Diarization. In: Proceedings of the 19th Conference Student EEICT 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, s. 228-232. ISBN 978-80-214-4695-3.
 JURNEČKA Peter, HANÁČEK Petr, BARABAS Maroš, HENZL Martin a KAČIC Matej. A method for parallel software refactoring for safety standards compliance. In: System Safety 2013 collection of papers. Cardiff: The Institution of Engineering and Technology, 2013, s. 1-6. ISBN 978-1-84919-777-9. ISSN 0537-9989.
 JURNEČKA Peter, HANÁČEK Petr, BARABAS Maroš, HENZL Martin a KAČIC Matej. A method for parallel software refactoring for safety standards compliance. Resilience, Security & Risk in Transport. London: The Institution of Engineering and Technology, 2013, s. 42-48. ISBN 978-1-84919-787-8.
 KADLČEK Filip a FUČÍK Otto. Automatic synthesis of small AdaBoost Classifier in FPGA. In: IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2013. Brno: IEEE Computer Society, 2013, s. 1-6. ISBN 978-1-4673-6133-0.
 KAJAN Rudolf, SZENTANDRÁSI István, HEROUT Adam a ZACHARIÁŠ Michal. On-Screen Marker Fields for Reliable Screen-To-Screen Task Migration. In: Proceedings of the 2013 International Conference on Human Factors in Computing & Informatics. Maribor: Springer Verlag, 2013, s. 1-19. ISBN 978-3-642-39061-6.
 KALMÁR Róbert, ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V. Security threats classification in wireless sensor networks with mobile codes. In: Proceedings of the 12th International Conference on Informatics. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 210-215. ISBN 978-80-8143-127-2.
 KARAFIÁT Martin, GRÉZL František, HANNEMANN Mirko, VESELÝ Karel a ČERNOCKÝ Jan. BUT BABEL System for Spontaneous Cantonese. In: Proceedings of Interspeech 2013. Lyon: International Speech Communication Association, 2013, s. 2589-2593. ISBN 978-1-62993-443-3. ISSN 2308-457X.
 KAČIC Matej, HANÁČEK Petr, HENZL Martin a HOMOLIAK Ivan. A Concept of Behavioral Reputation System in Wireless Networks. In: The 47th Annual International Carnahan Conference on Security Technology. Medellín: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 86-90. ISBN 978-958-8790-65-7.
 KAČIC Matej, HENZL Martin, JURNEČKA Peter a HANÁČEK Petr. Malware injection in wireless networks. In: Proceedings of the 2013 IEEE 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS). Berlin: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 483-487. ISBN 978-1-4799-1426-5.
 KOPŘIVA Jan, KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, DROZDOVÁ Martina a KILLIAN Michaela. Parallel system based on the RNS. In: The Proceedings of the 12th Conference Informatics'2013. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 323-328. ISBN 978-80-8143-127-2.
 KOPŘIVA Jan, KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, DROZDOVÁ Martina a SCHIRRER Alexander. Parallel Computations Based on Automatic Transformation of Ordinary Differential Equations. In: Proceedings of the 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2013, s. 2293-2296. ISBN 978-0-7354-1184-5. ISSN 0094-243X.
 KOPŘIVA Jan, KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, KOCINA Filip a TALIC Emir. Numerical integration in the RNS. In: The Proceedings of the 12th Conference Informatics'2013. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 318-322. ISBN 978-80-8143-127-2.
 KORANDA Karel. Hardwarová akcelerace AES-GCM pro protokol SSH. In: Sborník příspěvků MKB 2013. Praha: TNS, a.s., 2013, s. 81-82. ISBN 978-80-904257-5-0.
 KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. Advanced Approach to Calibration of Traffic Microsimulation Using Travel Times. Journal of Cellular Automata. Philadelphia: Old City Publishing, Inc., 2013, roč. 8, č. 6, s. 457-467. ISSN 1557-5969.
 KOVÁČIK Michal, KAJAN Michal a ŽÁDNÍK Martin. Detecting IP-spoofing by modelling history of IP address entry points. In: Emerging Management Mechanisms for the Future Internet. Barcelona: Springer Verlag, 2013, s. 73-83. ISBN 978-3-642-38997-9. ISSN 0302-9743.
 KOVÁČIK Michal. Detekcia sieťových anomálií s využitím DNS dát. In: Počítačové architektury a diagnostika. Teplá: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 33-38. ISBN 978-80-01-05106-1.
 KOŠAŘ Vlastimil, ŽÁDNÍK Martin a KOŘENEK Jan. NFA Reduction for Regular Expressions Matching Using FPGA. In: Proceedings of the 2013 International Conference on Field Programmable Technology. Kyoto: IEEE Computer Society, 2013, s. 338-341. ISBN 978-1-4799-2199-7.
 KRÁL Jiří, ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V. Flexible Plan Handling using Extended Environment. In: Proceedings of the 12th International Conference on Informatics. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 228-233. ISBN 978-80-8143-127-2.
 KŘENA Bohuslav a VOJNAR Tomáš. Automated formal analysis and verification: an overview. International Journal of General Systems. Abingdon: Taylor & Francis Informa plc, 2013, roč. 2013, č. 42, s. 335-365. ISSN 0308-1079.
 KŘOUSTEK Jakub a KOLÁŘ Dušan. Approaching Retargetable Static, Dynamic, and Hybrid Executable-Code Analysis. Acta Informatica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013, roč. 2, č. 1, s. 18-29. ISSN 1805-4951.
 KŘOUSTEK Jakub a KOLÁŘ Dušan. Context Parsing (Not Only) of the Object-File-Format Description Language. Computer Science and Information Systems (ComSIS). Novi Sad: 2013, roč. 10, č. 4, s. 1673-1702. ISSN 1820-0214.
 KŘOUSTEK Jakub a KOLÁŘ Dušan. Preprocessing of Binary Executable Files Towards Retargetable Decompilation. In: 8th International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology (ICCGI'13). Nice: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2013, s. 259-264. ISBN 978-1-61208-283-7.
 LEI Yun, BURGET Lukáš a SCHEFFER Nicolas. A Noise Robust I-Vector Extractor Using Vector Taylor Series For Speaker Recognition. In: Proceedings of ICASSP 2013. Vancouver: IEEE Signal Processing Society, 2013, s. 6788-6791. ISBN 978-1-4799-0355-9.
 LETKO Zdeněk. Analysis and Testing of Concurrent Programs. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2013, roč. 5, č. 3, s. 1-8. ISSN 1338-1237.
 LUŽA Radim, ROZMAN Jaroslav a ZBOŘIL František V. Remote Controlling of the Robotic Arm Mitsubishi Melfa. In: Informatics 2013. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 329-334. ISBN 978-80-8143-127-2.
 MATOUŠEK Jiří, SKAČAN Martin a KOŘENEK Jan. Memory Efficient IP Lookup in 100 Gbps Networks. In: 23rd International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL'13). Porto: IEEE Circuits and Systems Society, 2013, s. 1-8. ISBN 978-1-4799-0004-6.
 MATOUŠEK Jiří, SKAČAN Martin a KOŘENEK Jan. Towards Hardware Architecture for Memory Efficient IPv4/IPv6 Lookup in 100 Gbps Networks. In: 2013 IEEE 16th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS). Brno: IEEE Computer Society, 2013, s. 108-111. ISBN 978-1-4673-6136-1.
 MATOUŠEK Jiří. Paměťově efektivní vyhledání nejdelšího shodného prefixu pro směrování ve 100 Gb/s sítích. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 105-110. ISBN 978-80-261-0270-0.
 MATULA Peter a KOLÁŘ Dušan. Reconstruction of simple data types in decompilation. In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS Assn., 2013, s. 1-10. ISBN 978-80-87952-00-9.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. Generalized One-Sided Forbidding Grammars. International Journal of Computer Mathematics. 2013, roč. 90, č. 2, s. 172-182. ISSN 0020-7160.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. Left Random Context ET0L Grammars. Fundamenta Informaticae. Amsterdam: IOS Press, 2013, roč. 123, č. 3, s. 289-304. ISSN 0169-2968.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. On the Generation of Sentences with Their Parses by Propagating Regular-Controlled Grammars. Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2013, roč. 477, č. 1, s. 67-75. ISSN 0304-3975.
 MILET Tomáš, NAVRÁTIL Jan, HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. Improved Computation of Attenuated Light with Application in Scenes with Multiple Light Sources. In: Proceedings of SCCG 2013. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 155-160. ISBN 978-80-223-3377-1.
 MILIČKA Martin a BURGET Radek. RDF-based Modelling of Web Documents on Different Levels of Abstraction. In: Proceedings of the 12th annual conference Znalosti 2013. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2013, s. 127-132. ISBN 978-80-248-3189-3.
 MILIČKA Martin a BURGET Radek. Web Document Description Based on Ontologies. In: Proceedings of the 2th annual conference ICIA 2013. Łódź: The Society of Digital Information and Wireless Communications, 2013, s. 288-293. ISBN 978-1-4673-5255-0.
 MIČULKA Lukáš a KOTÁSEK Zdeněk. Synchronization Technique for TMR System After Dynamic Reconfiguration on FPGA. In: The Second Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale (MEDIAN 2013). Avignon: Politecnico di Milano, 2013, s. 53-56. ISBN 978-2-11-129175-1.
 MIČULKA Lukáš, STRAKA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. Methodology for Fault Tolerant System Design Based on FPGA Into Limited Redundant Area. In: 16th Euromicro Conference on Digital System Design: Architectures, Methods and Tools. Santander: IEEE Computer Society, 2013, s. 227-234. ISBN 978-0-7695-5074-9.
 NAHHAS Ibrahim a DRAHANSKÝ Martin. Analysis of Block Matching Algorithms with Fast Computational and Winner-update Strategies. International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition. 2013, roč. 6, č. 3, s. 129-137. ISSN 2005-4254.
 NAHHAS Ibrahim. A New Algorithm for Fast Block-Matching Motion Estimation Based on Four-Neighborhood Blocks. In: Processing of EEICT 2013. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, 2013, s. 1-6. ISBN 978-80-214-4695-3.
 NOVOSAD Petr a ČEŠKA Milan. Algorithm for Computing Unfoldings of Unbounded Hybrid Petri Nets. In: Proc. of Computer Aided System Theory 2013. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2013, s. 244-245. ISBN 84-695-6971-6.
 NOVOSAD Petr a ČEŠKA Milan. Algorithm for Computing Unfoldings of Unbounded Hybrid Petri Nets. In: Computer Aided System Theory -EUROCAST 2013 - revised selected papers. Berín: Springer Verlag, 2013, s. 428-435. ISBN 978-3-642-53855-1.
 OTRUSINA Lubomír a SMRŽ Pavel. BUT-TYPED: Using domain knowledge for computing typed similarity. In: Second Joint Conference on Lexical and Computational Semantics (*SEM), Volume 1: Proceedings of the Main Conference and the Shared Task: Semantic Textual Similarity. Atlanta: Association for Computational Linguistics, 2013, s. 119-123. ISBN 978-1-937284-48-0.
 OČENÁŠEK Pavel a KARMAZÍN Jaromír. On the Secure and Safe Data Synchronization. In: Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2013, s. 326-331. ISBN 978-3-642-39344-0.
 OČENÁŠEK Pavel a ŠVÉDA Miroslav. Communication in Business Information Systems - New Perspectives. International Academic Research Journal of Business and Management. 2013, roč. 1, č. 7, s. 87-92. ISSN 2227-1287.
 OČENÁŠEK Pavel a ŠVÉDA Miroslav. On the Effective Internet Communication Filtering. Applied Mechanics and Materials. Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2013, roč. 2013, č. 307, s. 478-481. ISSN 1660-9336.
 OČENÁŠEK Pavel. Effective Design and Implementation of Distributed Business Information Systems. Applied Mechanics and Materials. Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2013, roč. 2013, č. 307, s. 451-454. ISSN 1660-9336.
 OČENÁŠEK Pavel. The Practice of Global Internet Filtering. In: Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2013, s. 332-337. ISBN 978-3-642-39344-0.
 PETCU Dana, DI Martino Beniamino, VENTICINQUE Salvatore, RAK Massimiliano, MÁHR Tamás, LOPEZ Gorka E., BRITO Fabrice, COSSU Roberto, STOPAR Miho, ŠPERKA Svatopluk a STANKOVSKI Vlado. Experiences in building a mOSAIC of clouds. Journal of Cloud Computing: Advances, Systems and Applications. 2013, roč. 2, č. 12, s. 1-38. ISSN 2192-113X.
 PETRLÍK Jiří a SEKANINA Lukáš. Multiobjective evolution of approximate multiple constant multipliers. In: IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2013. Brno: IEEE Computer Society, 2013, s. 116-119. ISBN 978-1-4673-6133-0.
 PEČIVA Jan, STARKA Tomáš, MILET Tomáš, KOBRTEK Jozef a ZEMČÍK Pavel. Robust Silhouette Shadow Volumes on Contemporary Hardware. In: Conference Proceedings of GraphiCon'2013. Vladivostok: GraphiCon Scientific Society, 2013, s. 56-59. ISBN 978-5-8044-1402-4.
 PLCHOT Oldřich, MATSOUKAS Spyros, MATĚJKA Pavel, DEHAK Najim, MA Jeff, CUMANI Sandro, GLEMBEK Ondřej, HEŘMANSKÝ Hynek, MESGARANI Nima, SOUFIFAR Mehdi Mohammad, THOMAS Samuel, ZHANG Bing a ZHOU Xinhui a kol. Developing A Speaker Identification System For The DARPA RATS Project. In: Proceedings of ICASSP 2013. Vancouver: IEEE Signal Processing Society, 2013, s. 6768-6772. ISBN 978-1-4799-0355-9.
 POLOK Lukáš, ILA Viorela S. a SMRŽ Pavel. Cache Efficient Implementation for Block Matrix Operations. In: Proceedings of the 21st High Performance Computing Symposium (HPC'13). San Diego: Association for Computing Machinery, 2013, s. 698-706. ISBN 1-56555-350-0.
 POLOK Lukáš, ILA Viorela S., ŠOLONY Marek, ZEMČÍK Pavel a SMRŽ Pavel. Efficient Implementation for Block Matrix Operations Nonlinear Least Squares Problems for Robotic Applications. In: Proceedings of 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Karlsruhe: IEEE Computer Society, 2013, s. 123-131. ISBN 978-1-4673-5642-8.
 POSPÍŠIL Milan, MATES Vojtěch a HRUŠKA Tomáš. Analysing Resource Performance and its Application in Company. In: The Fifth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management. Nice: The International Academy, Research and Industry Association, 2013, s. 149-154. ISBN 978-1-61208-254-7.
 POSPÍŠIL Milan, MATES Vojtěch a HRUŠKA Tomáš. Process Mining in Manufacturing Company. In: The Fifth International Conference on Information, Process, and Knowledge Managemen. Nice: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2013, s. 143-148. ISBN 978-1-61208-254-7.
 POSPÍŠIL Milan, MATES Vojtěch, HRUŠKA Tomáš a BARTÍK Vladimír. Process Mining in a Manufacturing Company for Predictions and Planning. International Journal on Advances in Software. 2013, roč. 2013, č. 3, s. 283-297. ISSN 1942-2628.
 RATH Shakti P., POVEY Daniel, VESELÝ Karel a ČERNOCKÝ Jan. Improved Feature Processing for Deep Neural Networks. In: Proceedings of Interspeech 2013. Lyon: International Speech Communication Association, 2013, s. 109-113. ISBN 978-1-62993-443-3. ISSN 2308-457X.
 RICHTA Tomáš a JANOUŠEK Vladimír. Operating System for Petri Nets-Specified Reconfigurable Embedded Systems. In: Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2013. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2013, s. 444-451. ISBN 978-3-642-53855-1.
 RICHTA Tomáš, JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. Petri Nets-Based Development of Dynamically Reconfigurable Embedded Systems. CEUR Workshop Proceedings. 2013, roč. 2013, č. 989, s. 203-217. ISSN 1613-0073.
 RZUCIDLO Pawel, CHUDÝ Peter a RYDLO Karol. Simulation and Prototyping of FCS for Sport Aircraft. Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal. 2013, roč. 2013, č. 85, s. 400-415. ISSN 0002-2667.
 RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. More Complex Polymorphic Circuits: A Way to Implementation of Smart Dependable Systems. ElectroScope. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, roč. 7, č. 5, s. 1-6. ISSN 1802-4564.
 SALVADOR Ruben, OTERO Andres, MORA Javier, DE la Torre Eduardo, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. Self-Reconfigurable Evolvable Hardware System for Adaptive Image Processing. IEEE Transactions on Computers. 2013, roč. 62, č. 8, s. 1481-1493. ISSN 0018-9340.
 SEKANINA Lukáš a VAŠÍČEK Zdeněk. Approximate Circuit Design by Means of Evolvable Hardware. In: 2013 IEEE International Conference on Evolvable Systems (ICES). Singapur: IEEE Computer Society, 2013, s. 21-28. ISBN 978-1-4673-5847-7.
 SEKANINA Lukáš. Ubiquity symposium: Evolutionary computation and the processes of life: evolutionary computation in physical world. Ubiquity. 2013, roč. 2013, č. 2, s. 1-7. ISSN 1530-2180.
 SOUFIFAR Mehdi Mohammad, BURGET Lukáš, PLCHOT Oldřich, CUMANI Sandro a ČERNOCKÝ Jan. Regularized Subspace n-Gram Model for Phonotactic iVector Extraction. In: Proceedings of Interspeech 2013. Lyon: International Speech Communication Association, 2013, s. 74-78. ISBN 978-1-62993-443-3. ISSN 2308-457X.
 STRNADEL Josef. Load-Adaptive Monitor-Driven Hardware for Preventing Embedded Real-Time Systems from Overloads Caused by Excessive Interrupt Rates. In: Architecture of Computing Systems - ARCS 2013. Berlin: Springer Verlag, 2013, s. 98-109. ISBN 978-3-642-36423-5. ISSN 0302-9743.
 STRNADEL Josef. On Design of Priority-Driven Load-Adaptive Monitoring-Based Hardware for Managing Interrupts in Embedded Event-Triggered Real-Time Systems. In: Proceedings of the IEEE 16th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Brno: IEEE Computer Society, 2013, s. 24-29. ISBN 978-1-4673-6133-0.
 STRNADEL Josef. Plánování úloh v systémech RT - IV: víceprocesorové prostředí. Automa. 2013, roč. 19, č. 1, s. 44-46. ISSN 1210-9592.
 STRNADEL Josef. Plánování úloh v systémech RT - V: zvyšování provozuschopnosti systémů. Automa. 2013, roč. 19, č. 2, s. 46-49. ISSN 1210-9592.
 SVOBODA Jan, KLUBAL Ondřej a DRAHANSKÝ Martin. Biometric Recognition of People by 3D Hand Geometry. In: Proceedings of 9th International Conference on Digital Technologies 2013. Žilina: IEEE Computer Society, 2013, s. 173-177. ISBN 978-80-554-0682-4.
 SZURMAN Karel, KAŠTIL Jan, STRAKA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. Fault Tolerant CAN Bus Control System Implemented into FPGA. In: IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2013. Karlovy Vary: IEEE Computer Society, 2013, s. 289-292. ISBN 978-1-4673-1185-4.
 SZURMAN Karel. Fault Tolerant CAN Bus Control System Implemented into FPGA and its synchronization after failure and recovery. In: Počítačové architektury & diagnostika 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 21-26. ISBN 978-80-261-0270-0.
 VALENTA Václav, ŠÁTEK Václav, KUNOVSKÝ Jiří a HUMENÁ Patrícia. Adaptive Solution of Laplace Equation. In: Proceedings of the 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2013, s. 2285-2288. ISBN 978-0-7354-1184-5. ISSN 0094-243X.
 VAŠÍČEK Zdeněk, BIDLO Michal a SEKANINA Lukáš. Evolution of efficient real-time non-linear image filters for FPGAs. Soft Computing. 2013, roč. 17, č. 11, s. 2163-2180. ISSN 1432-7643.
 VESELÝ Karel, GHOSHAL Arnab, BURGET Lukáš a POVEY Daniel. Sequence-discriminative Training of Deep Neural Networks. In: Proceedings of Interspeech 2013. Lyon: International Speech Communication Association, 2013, s. 2345-2349. ISBN 978-1-62993-443-3. ISSN 2308-457X.
 VESELÝ Karel, HANNEMANN Mirko a BURGET Lukáš. Semi-supervised Training of Deep Neural Networks. In: Proceedings of ASRU 2013. Olomouc: IEEE Signal Processing Society, 2013, s. 267-272. ISBN 978-1-4799-2755-5.
 VESELÝ Vladimír a ŠVÉDA Miroslav. Comparison of Proposals Suggesting Internet Architecture Change. In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS Assn., 2013, s. 1-11. ISBN 978-80-87952-00-9.
 VESELÝ Vladimír, MATOUŠEK Petr a ŠVÉDA Miroslav. Multicast simulation and modeling in OMNeT++. In: SimuTools '13 Proceedings of the 6th International ICST Conference on Simulation Tools and Techniques. Brussels: International Communication Sciences and Technology Association, 2013, s. 142-145. ISBN 978-1-4503-2464-9.
 VESELÝ Vladimír. LISP: nové paradigma ve směrování (1.). ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Praha: 2013, roč. 2013, č. 9, s. 1-6. ISSN 1212-8309.
 VESELÝ Vladimír. LISP: nové paradigma ve směrování (2.). ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Praha: 2013, roč. 2013, č. 9, s. 1-6. ISSN 1212-8309.
 VESELÝ Vladimír. LISP: nové paradigma ve směrování (3.). ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Praha: 2013, roč. 2013, č. 10, s. 1-6. ISSN 1212-8309.
 VESELÝ Vladimír. LISP: nové paradigma ve směrování (4.). ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Praha: 2013, roč. 2013, č. 10, s. 1-6. ISSN 1212-8309.
 VESELÝ Vladimír. LISP: nové paradigma ve směrování (5.). ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Praha: 2013, roč. 2013, č. 10, s. 1-6. ISSN 1212-8309.
 VESELÝ Vladimír. Map-keš synchronizace pro LISP. In: Proceedings of the 19th Conference Student EEICT 2013 Volume 3. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2013, s. 234-239. ISBN 978-80-214-4695-3.
 ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, BOLCHINI Cristiana a KOTÁSEK Zdeněk. Analysis and Comparison of Functional Verification and ATPG for Testing Design Reliability. In: IEEE 16th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Karlovy Vary: IEEE Computer Society, 2013, s. 275-278. ISBN 978-1-4673-6133-0.
 ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, BOLCHINI Cristiana a KOTÁSEK Zdeněk. Analysis and Comparison of Functional Verification and ATPG for Testing Design Reliability. In: Proceedings of The Second Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale. Avignon: COST, European Cooperation in Science and Technology, 2013, s. 35-38. ISBN 978-2-11-129175-1.
 ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, PŘIKRYL Zdeněk, HRUŠKA Tomáš a KOTÁSEK Zdeněk. Automated Functional Verification of Application Specific Instruction-set Processors. IFIP Advances in Information and Communication Technology. Heidelberg: Springer Verlag, 2013, roč. 4, č. 403, s. 128-138. ISSN 1868-4238.
 ZACHARIÁŠOVÁ Marcela. New Methods for Increasing Efficiency and Speed of Functional Verification Processes. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 111-116. ISBN 978-80-261-0270-0.
 ZBOŘIL František a ŽÁK Jakub. JESTER - Methodology for Developing Wireless Sensor Networks Using Small Agents. In: Proceedings of the 12th International Conference on Informatics. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 198-203. ISBN 978-80-8143-127-2.
 ZELENÝ Jan a BURGET Radek. Cluster-based Page Segmentation - a fast and precise method for web page pre-processing. In: The Third International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics. Madrid: Association for Computing Machinery, 2013, s. 1-12. ISBN 978-1-4503-1850-1.
 ZELENÝ Jan a BURGET Radek. Isomorphic mapping of DOM trees for Cluster-Based Page Segmentation. In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Informatics INFORMATICS'2013. Spišská Nová Ves: Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 256-261. ISBN 978-80-8143-127-2.
 ZEMEK Petr. One-Sided Random Context Grammars: Established Results and Open Problems. In: Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, s. 222-226. ISBN 978-80-214-4695-3.
 ŠEBEK Michal a ZENDULKA Jaroslav. Generator of Synthetic Datasets for Hierarchical Sequential Pattern Mining Evaluation. In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Informatics 2013. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 289-292. ISBN 978-80-8143-127-2.
 ŠEBEK Michal, HLOSTA Martin, ZENDULKA Jaroslav a HRUŠKA Tomáš. MLSP: Mining Hierarchically-Closed Multi-Level Sequential Patterns. In: 9th International Conference, ADMA 2013. Hangzhou: Springer Verlag, 2013, s. 157-168. ISBN 978-3-642-53913-8.
 ŠIMEK Václav a RŮŽIČKA Richard. More Complex Polymorphic Circuits and Their Physical Implementation. In: Proceedings of the 20th Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, s. 189-194. ISBN 978-80-214-4754-7.
 ŠVEC Tomáš a SAMEK Jan. Trust evaluation on Facebook using multiple contexts. CEUR Workshop Proceedings. 2013, roč. 2013, č. 997, s. 23-32. ISSN 1613-0073.
 ŠVÉDA Miroslav a RYŠAVÝ Ondřej. Dependable Cyber-Physical Systems Networking: An Approach for Real-Time, Software Intensive Systems. In: Programmable Devices and Embedded Systems. Laxenburg: IFAC, 2013, s. 1-4. ISBN 978-3-902823-21-2. ISSN 1474-6670.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. Cyber-Physical Systems Networking with TCP/IP -- A Security Application Approach. In: IEEE Proceedings AFRICON 2013. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 101-106. ISBN 978-1-4673-5943-6.
 ŠVÉDA Miroslav. Time Specification, Modeling and Measurement in frame of Cyber-Physical System Applications Design. International Journal of Systems Applications, Engineering & Development. Athens: North Atlantic University Union, 2013, roč. 7, č. 5, s. 263-270. ISSN 2074-1308.
 ŠVÉDA Miroslav. Time in Cyber-Physical Systems: Specifications, Modeling and Measurements. In: Proceedings of the SCSI 2013. Rhodes Island: Evropská společnost pro výzkum prostředí a udržitelný vývoj, 2013, s. 413-419. ISBN 978-1-61804-204-0.
 ŠÁTEK Václav, KUNOVSKÝ Jiří, KOCINA Filip a CHALOUPKA Jan. Taylor Series Based Computations and MATLAB ODE Solvers Comparisons. In: Proceedings of the 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2013, s. 2289-2292. ISBN 978-0-7354-1184-5. ISSN 0094-243X.
 ŽÁDNÍK Martin. Optimization of network flow monitoring. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2013, roč. 5, č. 1, s. 6. ISSN 1338-1237.
 ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub a ZEMEK Petr. Psyb0t Malware: A Step-by-Step Decompilation Case Study. In: 20th Working Conference on Reverse Engineering (WCRE). Koblenz: IEEE Computer Society, 2013, s. 449-456. ISBN 978-1-4799-2930-6.
 ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub a ZEMEK Petr. Retargetable Machine-Code Decompilation in Your Web Browser. In: 3rd IEEE World Congress on Information and Communication Technologies (WICT 2013). Hanoi: IEEE Computer Society, 2013, s. 57-62. ISBN 978-1-4799-3230-6.
2012BARTOŠ Pavel a KOTÁSEK Zdeněk. Reduction of Test Vectors Number based on Parasitic Capacity Extraction of Scan Chain Wires. In: Proceedings of CSE 2012 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 162-169. ISBN 978-80-8143-049-7.
 BARTOŠ Václav. Detekce anomálií v datech o síťovém provozu. Trilobit. 2012, roč. 2012, č. 2, s. 1-6. ISSN 1804-1795.
 BARTOŠ Václav. Detekce anomálií v síťovém provozu. In: Počítačové architektury a diagnostika 2012. Milovy: Fakulta informačních technologií ČVUT, 2012, s. 29-34. ISBN 978-80-01-05106-1.
 BEDNAŘÍK Roman a HEROUT Adam. What Students Want: A Study on the Role of Supervisor of Final Works in Computing Education. In: Proceedings of the 12th Koli Calling International Conference on Computing Education Research. New York: Association for Computing Machinery, 2012, s. 118-125. ISBN 978-1-4503-1795-5.
 BENDL Jaroslav a ZENDULKA Jaroslav. Integration System for Functional Annotation of Single Nucleotide Polymorphism. ElectroScope. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 5. ISSN 1802-4564.
 BENDL Jaroslav. Integration System for Functional Annotation of Single Nucleotide Polymorphism. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012, s. 340-344. ISBN 978-80-214-4462-1.
 BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Evolution of Cellular Automata Using Instruction-Based Approach. In: 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence. CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 1060-1067. ISBN 978-1-4673-1508-1.
 BRUMMER Niko, CUMANI Sandro, GLEMBEK Ondřej, KARAFIÁT Martin, MATĚJKA Pavel, PEŠÁN Jan, PLCHOT Oldřich, SOUFIFAR Mehdi Mohammad, DE Villiers Edward a ČERNOCKÝ Jan. Description and analysis of the Brno276 system for LRE2011. In: Proceedings of Odyssey 2012: The Speaker and Language Recognition Workshop. Singapur: International Speech Communication Association, 2012, s. 216-223. ISBN 978-981-07-3093-2.
 CHARVÁT Lukáš, SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. Automatic Formal Correspondence Checking of ISA and RTL Microprocessor Description. In: Proceedings of the 13th International Workshop on Microprocessor Test and Verification (MTV 2012). Austin, TX: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 6-12. ISBN 978-1-4673-4441-8.
 CHMELAŘ Petr, MLÍCH Jozef, PEŠEK Martin, VOLF Tomáš, ZEMČÍK Pavel a ZENDULKA Jaroslav. Brno University of Technology at TRECVid 2012: Interactive Surveillance Event Detection Pilot. In: 2012 TREC Video Retrieval Evaluation Notebook Papers and Slides. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2012, s. 1-9.
 D'HARO Luis Fernando, GLEMBEK Ondřej, PLCHOT Oldřich, MATĚJKA Pavel, SOUFIFAR Mehdi Mohammad, CORDOBA Ricardo a ČERNOCKÝ Jan. Phonotactic Language Recognition using i-vectors and Phoneme Posteriogram Counts. In: Proceedings of Interspeech 2012. Portland, Oregon: International Speech Communication Association, 2012, s. 1-4. ISBN 978-1-62276-759-5. ISSN 1990-9772.
 DITTRICH Petr. Identification of Flight Parameters of Light Sport Aircraft. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 464-468. ISBN 978-80-214-4462-1.
 DLUHOŠ Ondřej, DVOŘÁK Radim, VÁŇA Jan a DRAHANSKÝ Martin. Hand Surface as Biometric Identifier. Advanced Science and Technology Letters. Sandy Bay: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2012, roč. 8, č. 7, s. 351-356. ISSN 2287-1233.
 DOLEŽEL Michal, DRAHANSKÝ Martin, URBÁNEK Jaroslav, BŘEZINOVÁ Eva a KIM Tae hoon. Influence of Skin Diseases on Fingerprint Quality and Recognition. New Trends and Developments in Biometrics. Rijeka: InTech - Open Access Publisher, 2012, s. 275-303. ISBN 9789535108597.
 DOLÍHAL Luděk, HRUŠKA Tomáš a MASAŘÍK Karel. Testing of an automatically generated compiler, Review of retargetable testing system. International Journal on Advances in Software. 2012, roč. 2012, č. 1, s. 15-26. ISSN 1942-2628.
 DOLÍHAL Luděk, HRUŠKA Tomáš a MASAŘÍK Karel. Usage of simulators in testing system. In: Industrial Simulation Conference. Brno: EUROSIS, 2012, s. 74-78. ISBN 978-90-77381-71-7.
 DRAHANSKÝ Martin, DOLEŽEL Michal, URBÁNEK Jaroslav, BŘEZINOVÁ Eva a KIM Tae hoon. Influence of Skin Diseases on Fingerprint Recognition. Journal of Biomedicine and Biotechnology. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 1-14. ISSN 1110-7243.
 DRAHANSKÝ Martin. Latest Developments in Fingerprint Recognition Technologies. Firenze, 2012.
 DRAHOŠOVÁ Michaela a SEKANINA Lukáš. Acceleration of Evolutionary Image Filter Design Using Coevolution in Cartesian GP. 8th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2012. ISBN 978-80-87342-15-2.
 DRAHOŠOVÁ Michaela a SEKANINA Lukáš. Acceleration of Evolutionary Image Filter Design Using Coevolution in Cartesian GP. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7491, s. 163-172. ISBN 978-3-642-32936-4. ISSN 0302-9743.
 DRAHOŠOVÁ Michaela a SEKANINA Lukáš. Coevolution in Cartesian Genetic Programming. In: Proc. of the 15th European Conference on Genetic Programming. Heidelberg: Springer Verlag, 2012, s. 182-193. ISBN 978-3-642-29138-8.
 DROZD Radek, HÁJEK Josef a DRAHANSKÝ Martin. An algorithm for retina features extraction based on position of the blood vessel bifurcations. In: Biometric Recognition. Guangzhou: Springer London, 2012, s. 308-315. ISBN 978-3-642-35135-8. ISSN 0302-9743.
 DUDKA Kamil, MÜLLER Petr, PERINGER Petr a VOJNAR Tomáš. Predator: A Verification Tool for Programs with Dynamic Linked Data Structures (Competition Contribution). Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7214, s. 544-547. ISSN 0302-9743.
 DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk a VOJNAR Tomáš. Testing of Concurrent Programs Using Genetic Algorithms. FIT-TR-2012-01, Brno, 2012.
 FIEDOR Jan a VOJNAR Tomáš. ANaConDA: A Framework for Analysing Multi-threaded C/C++ Programs on the Binary Level. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7687, s. 35-41. ISSN 0302-9743.
 FIEDOR Jan a VOJNAR Tomáš. Noise-Based Testing and Analysis of Multi-threaded C/C++ Programs on the Binary Level. In: PADTAD '12. New York: Association for Computing Machinery, 2012, s. 36-46. ISBN 978-1-4503-1456-5.
 GRÉGR Matěj, PODERMAŃSKI Tomáš a ŠVÉDA Miroslav. Deploying IPv6 - practical problems from the campus perspective. Reykjavik, 2012.
 GRÉGR Matěj, PODERMAŃSKI Tomáš a ŠVÉDA Miroslav. User identification in IPV6 network. IP Networking 1 -- Theory and Practice. Žilina: Vydavatelství Žilinské univerzity, 2012, s. 5-8. ISBN 978-80-554-0494-3.
 HABERMEHL Peter, HOLÍK Lukáš, ROGALEWICZ Adam, ŠIMÁČEK Jiří a VOJNAR Tomáš. Forest Automata for Verification of Heap Manipulation. Formal Methods in System Design. Berlin: Springer Verlag, 2012, roč. 2012, č. 41, s. 83-106. ISSN 0925-9856.
 HALFAR Patrik a ŠVÉDA Miroslav. Networking in Cyber Physical Systems - A Concept Study. In: Proceedings of the International Workshop of Cyber Physical Systems. Bucharest: Romanian Academy, Publishing House of the Romanian Academy, 2012, s. 50-53.
 HALFAR Patrik, RÁB Jaroslav, RYŠAVÝ Ondřej a ŠVÉDA Miroslav. A Formal Authorization Framework for Networked SCADA Systems. In: Proceedings IEEE ECBS 2012. Novy Sad: IEEE Computer Society, 2012, s. 298-302. ISBN 978-0-7695-4664-3.
 HENZL Martin, HANÁČEK Petr, JURNEČKA Peter a KAČIC Matej. A Concept of Automated Vulnerability Search in Contactless Communication Applications. In: Proceedings 46th Annual IEEE International Carnahan Conference on Security Technology. Boston: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 180-186. ISBN 978-1-4673-4807-2.
 HERMAN David, ORSÁG Filip a DRAHANSKÝ Martin. Object Tracking in Monochromatic Video Sequences Using Particle Filter. In: 7th Scientific International Conference - Enviromental Protection of Population. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2012, s. 120-128. ISBN 978-80-86710-57-0.
 HEROUT Adam, DUBSKÁ Markéta a HAVEL Jiří. Real-Time Detection of Lines and Grids: By PClines and Other Approaches. London: Springer London, 2012. ISBN 978-1-4471-4413-7.
 HEROUT Adam, ZACHARIÁŠ Michal, DUBSKÁ Markéta a HAVEL Jiří. Fractal Marker Fields: No More Scale Limitations for Fiduciary Markers. In: Proceedings of the 2012 11th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality. Atlatnta, Georgia: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 1-2. ISBN 978-1-4673-4660-3.
 HORÁČEK Jan a ZBOŘIL František. Mobile code placement in wireless sensor networks. In: Proceedings of the 2012 12th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA). Kočín (Cochin): Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 172-177. ISBN 978-1-4673-5118-8.
 HORÁČEK Jan, ZBOŘIL František a HANÁČEK Petr. Agent Aided Routing in Wireless Sensor Networks. In: Proceedings of CSE 2012 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 119-126. ISBN 978-80-8143-049-7.
 HORÁČEK Petr a MEDUNA Alexander. Synchronous Versions of Regulated Grammars: Generative Power and Linguistic Applications. Theoretical and Applied Informatics. Varšava: 2012, roč. 24, č. 3, s. 175-190. ISSN 1896-5334.
 HORÁČEK Petr. On Generative Power of Synchronous Grammars with Linked Rules. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 376-380. ISBN 978-80-214-4462-1.
 HULÍK Rostislav, BERAN Vítězslav, ŠPANĚL Michal, KRŠEK Přemysl a SMRŽ Pavel. Fast and Accurate Plane Segmentation in Depth Maps for Indoor Scenes. In: IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Vilamoura, Algarve: Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně, 2012, s. 1-6. ISBN 978-1-4673-1737-5.
 HULÍK Rostislav. 3D Polygonal Model Curvature Approximation Based on Local Projections Method. In: Sborník prací konference a soutěže Student EEICT 2012. Brno: Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně, 2012, s. 436-440. ISBN 978-80-214-4462-1.
 IOSIF Radu, HOJJAT Hossein, KONEČNÝ Filip, KUNCAK Viktor a RUMMER Philipp. Accelerating Interpolants. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7561, s. 187-202. ISSN 0302-9743.
 JANDA Miloš, KARAFIÁT Martin a ČERNOCKÝ Jan. Dealing with Numbers in Grapheme-Based Speech Recognition. In: Proceedings of 15th International Conference on Text, Speech and Dialogue. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012: Springer Verlag, 2012, s. 438-445. ISBN 978-3-642-32789-6. ISSN 0302-9743.
 JANDA Miloš. Grapheme Based Speech Recognition. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 441-445. ISBN 978-80-214-4460-7.
 JIRÁK Ota. Memory Consumption of Classical and Lazy Scattered Context Grammar Parser. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 381-385. ISBN 978-80-214-4462-1.
 JURÁNEK Roman, HRADIŠ Michal a ZEMČÍK Pavel. Real-time Algorithms of Object Detection using Classifiers. Real-Time System. Rijeka: InTech - Open Access Publisher, 2012, s. 1-22. ISBN 9789535105107.
 KADLČEK Filip a FUČÍK Otto. Evolutionary Design of Local Binary Pattern Feature Shapes for Object Detection. In: 2012 NASA/ESA Adaptive Hardware and Systems (AHS-2012) Conference. Nuremberg: IEEE Computer Society, 2012, s. 1-8. ISBN 978-1-4673-1914-0.
 KADLČEK Filip. Návrh a optimalizace obrazových klasifikátorů. In: Počítačové architektury & diagnostika 2012. Milovy: Vydavatelství ČVUT, 2012, s. 91-96. ISBN 978-80-01-05106-1.
 KARAS Pavel, SVOBODA David a ZEMČÍK Pavel. GPU Optimization of Convolution for Large 3-D Real Images. In: Proceedings of ACVIS 2012. Heidelberg: Springer Verlag, 2012, s. 59-71. ISBN 978-3-642-33139-8.
 KAZZAZ M. Mohanned. Semantic Services Migration. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 386-390. ISBN 978-80-214-4462-1.
 KAŠTIL Jan, STRAKA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. Methodology for Increasing Reliability of FPGA Design via Partial Reconfiguration. In: The First Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale (MEDIAN'12). Annecy: Politecnico di Milano, 2012, s. 1-4.
 KAŠTIL Jan, STRAKA Martin, MIČULKA Lukáš a KOTÁSEK Zdeněk. Dependability Analysis of Fault Tolerant Systems Based on Partial Dynamic Reconfiguration Implemented into FPGA. In: 15th Euromicro Conference on Digital System Design: Architectures, Methods and Tools. Cesme-Izmir: IEEE Computer Society, 2012, s. 250-257. ISBN 978-0-7695-4798-5.
 KEKELY Lukáš, PUŠ Viktor a KOŘENEK Jan. Low-Latency Modular Packet Header Parser for FPGA. In: ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. Austin: Association for Computing Machinery, 2012, s. 77-78. ISBN 978-1-4503-1685-9.
 KONEČNÝ Filip, HOJJAT Hossein, IOSIF Radu, KUNCAK Viktor, RUMMER Philipp a GARNIER Florent. A Verification Toolkit for Numerical Transition Systems. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7436, s. 247-251. ISSN 0302-9743.
 KONEČNÝ Filip, IOSIF Radu a BOZGA Marius. Deciding Conditional Termination. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7214, s. 252-266. ISSN 0302-9743.
 KORČEK Pavol a ŽÁDNÍK Martin. Lightweight benchmarking of platforms for network traffic processing. In: Proceedings of the 2012 IEEE 15th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS). Tallin: IEEE Computer Society, 2012, s. 278-283. ISBN 978-1-4673-1185-4.
 KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. Calibration of Traffic Simulation Models Using Vehicle Travel Times. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7495, s. 807-816. ISSN 0302-9743.
 KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. Evolutionary approach to calibration of cellular automaton based traffic simulation model. In: Proceedings of the 15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Anchorage: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2012, s. 122-129. ISBN 978-1-4673-3062-6.
 KOUTNÝ Jiří. On Path-Controlled Grammars and Pseudoknots. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 391-395. ISBN 978-80-214-4462-1.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Modeling and Simulation-Based Design Using Object-Oriented Petri Nets: A Case Study. CEUR Workshop Proceedings. 2012, roč. 851, č. 06, s. 253-266. ISSN 1613-0073.
 KOŘENEK Jan, KORČEK Pavol, KOŠAŘ Vlastimil, ŽÁDNÍK Martin a VIKTORIN Jan. A New Embedded Platform for Rapid Development of Networking Applications. In: Proceedings of the 2012 Seventh ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems (ANCS 2012). Austin: IEEE Computer Society, 2012, s. 81-82. ISBN 978-1-4503-1684-2.
 KUNOVSKÝ Jiří, KRAUS Michal, ŠÁTEK Václav a SZÖLLÖS Alexandr. Parallel Computations Based on Numerical Integration Methods. In: Proceedings of the 10th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Kos: American Institute of Physics, 2012, s. 4. ISBN 978-0-7354-1091-6. ISSN 1551-7616.
 KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav a VOPĚNKA Václav. Stiffness in Technical Initial Problems. In: Proceedings of the 10th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Kos: American Institute of Physics, 2012, s. 4. ISBN 978-0-7354-1091-6. ISSN 1551-7616.
 KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, TOPOLÁNEK David a VOPĚNKA Václav. Telegraph Equation and its Application in Medium Voltage Line. In: Proceeding of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2012, s. 175-180. ISBN 978-80-214-4514-7.
 KUPČÍK Jan a HRUŠKA Tomáš. Towards Online Data Mining System for Enterprises. In: Proceedings of the 7th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering (ENASE 2012). Wrocław: SciTePress - Science and Technology Publications, 2012, s. 187-192. ISBN 978-989-8565-13-6.
 KŘOUSTEK Jakub a KOLÁŘ Dušan. Object-File-Format Description Language and Its Usage in Retargetable Decompilation. In: AIP Conference Proceedings. Kos: American Institute of Physics, 2012, s. 466-469. ISBN 978-0-7354-1091-6. ISSN 1551-7616.
 KŘOUSTEK Jakub, MATULA Peter, KONČICKÝ Jaromír a KOLÁŘ Dušan. Accurate Retargetable Decompilation Using Additional Debugging Information. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Emerging Security Information, Systems and Technologies (SECURWARE'12). Rome: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2012, s. 79-84. ISBN 978-1-61208-209-7.
 LENGÁL Ondřej, ŠIMÁČEK Jiří a VOJNAR Tomáš. VATA: A Library for Efficient Manipulation of Non-Deterministic Tree Automata. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7214, s. 79-94. ISSN 0302-9743.
 MACHALÍK Stanislav, JURÁNEK Roman a ZEMČÍK Pavel. Research of Image Features for Classification of Wear Debris. Machine Graphics and Vision. 2012, roč. 20, č. 1, s. 479-493. ISSN 1230-0535.
 MALAČKA Ondřej, SAMEK Jan, ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V. Case study: Different Approaches and Their Aspects for Partner Selection Based on Trust. In: Proceedings of the 2012 12th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA). Kochi, Indie: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 285-290. ISBN 978-1-4673-5118-8.
 MALAČKA Ondřej, SAMEK Jan, ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V. Interval Trust Representation. In: Proceedings of CSE 2012 International Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 175-182. ISBN 978-80-8143-049-7.
 MALČÍK Dominik a DRAHANSKÝ Martin. Anatomy of Biometric Passports. Advanced Science and Technology Letters. Sandy Bay: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 258-263. ISSN 2287-1233.
 MALČÍK Dominik a DRAHANSKÝ Martin. Anatomy of Biometric Passports. Journal of Biomedicine and Biotechnology. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-8. ISSN 1110-7243.
 MALČÍK Dominik a DRAHANSKÝ Martin. Microscopic Analysis of The Chips: Chips deprocessing. Advanced Science and Technology Letters. Sandy Bay: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2012, roč. 2012, č. 7, s. 80-85. ISSN 2287-1233.
 MATES Vojtěch a HRUŠKA Tomáš. Context-Based Adaptation of Process Definition. In: BUSTECH 2012 : The Second International Conference on Business Intelligence and Technology. Nice: The International Academy, Research and Industry Association, 2012, s. 25-31. ISBN 978-1-61208-223-3.
 MATOUŠEK Jiří. Optimalizace vyhledání nejdelšího prefixu síťové adresy s využitím částečné dynamické rekonfigurace FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika. Milovy: Fakulta informačních technologií ČVUT, 2012, s. 67-72. ISBN 978-80-01-05106-1.
 MATĚJKA Pavel, PLCHOT Oldřich, SOUFIFAR Mehdi Mohammad, GLEMBEK Ondřej, D'HARO Luis Fernando, VESELÝ Karel, GRÉZL František, MA Jeff, MATSOUKAS Spyros a DEHAK Najim. Patrol Team Language Identification System for DARPA RATS P1 Evaluation. In: Proceedings of Interspeech 2012. Portland, Oregon: International Speech Communication Association, 2012, s. 1-4. ISBN 978-1-62276-759-5. ISSN 1990-9772.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. Controlled Pure Grammar Systems. Journal of Universal Computer Science. 2012, roč. 18, č. 14, s. 2024-2040. ISSN 0948-6968.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. Jumping Finite Automata. International Journal of Foundations of Computer Science. 2012, roč. 23, č. 7, s. 1555-1578. ISSN 0129-0541.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. Nonterminal Complexity of One-Sided Random Context Grammars. Acta Informatica. 2012, roč. 49, č. 2, s. 55-68. ISSN 0001-5903.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. One-Sided Forbidding Grammars and Selective Substitution Grammars. International Journal of Computer Mathematics. 2012, roč. 89, č. 5, s. 586-596. ISSN 0020-7160.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. One-Sided Random Context Grammars with Leftmost Derivations. LNCS Festschrift Series: Languages Alive - Essays Dedicated to Jürgen Dassow on the Occasion of His 65th Birthday. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2012, s. 160-173. ISBN 978-3-642-31643-2.
 MEDUNA Alexander, VRÁBEL Lukáš a ZEMEK Petr. An Infinite Hierarchy of Language Families Resulting from Stateless Pushdown Automata with Limited Pushdown Alphabets. In: DCFS'12: 14th International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems. Braga: Springer Verlag, 2012, s. 236-243. ISBN 978-3-642-31622-7. ISSN 0302-9743.
 MILIČKA Martin a BURGET Radek. Využití ontologií k popisu vizuálních rysů dokumentu. In: Proceedings of 7th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies (WIKT 2012). Smolenice: Vydavateľstvo STU, 2012, s. 85-88. ISBN 978-80-227-3812-5.
 MILIČKA Martin. Document Comparison Based on the Page Layout. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 405-409. ISBN 978-80-214-4462-1.
 MIČULKA Lukáš a KOTÁSEK Zdeněk. Design Sychronization after Partial Dynamic Reconfiguration of Fault Tolerant System. In: 15th Euromicro Conference on Digital System Design: Architectures, Methods and Tools. Cesme-Izmir: IEEE Computer Society, 2012, s. 20-21. ISBN 978-3-902457-33-2.
 MRÁČEK Štěpán, VÁŇA Jan, DVOŘÁK Radim, DRAHANSKÝ Martin a YANUSHKEVICH Svetlana. 3D and Thermo-face Recognition. New Trends and Developments in Biometrics. Rijeka: InTech - Open Access Publisher, 2012, s. 31-58. ISBN 9789535108597.
 MRÁČEK Štěpán, VÁŇA Jan, YANUSHKEVICH Svetlana, DRAHANSKÝ Martin a DVOŘÁK Radim. Thermal face recognition: A fusion approach. In: Proceedings of the Emerging Security Technologies (EST 2012). Lisabon: IEEE Computer Society, 2012, s. 1-4. ISBN 978-0-7695-4791-6.
 NAHHAS Ibrahim a DRAHANSKÝ Martin. Comparison of Fast Block Matching Algorithms for Motion Estimation. In: Proceedings of IMC2012. Hradec Králové: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2012, s. 3139-3145. ISBN 978-80-905243-3-0.
 NAVRÁTIL Jan, KOBRTEK Jozef a ZEMČÍK Pavel. A Survey on Methods for Omnidirectional Shadow Rendering. Journal of WSCG. Plzeň: 2012, roč. 20, č. 2, s. 89-96. ISSN 1213-6972.
 NAVRÁTIL Jan, ZEMČÍK Pavel, JURÁNEK Roman a PEČIVA Jan. A Skewed Paraboloid Cut for Better Shadow Rendering. In: Proceedings of Computer Graphics International 2012. Berlin: Springer Verlag, 2012, s. 4. ISBN 978-1-85899-283-9.
 OČENÁŠEK Pavel a HRANÁČ Jakub. Design of Authentication and Key Distribution Protocols with Routing Functionality. Journal of Information & Communication Technology. Karachi: 2012, roč. 5, č. 1, s. 1-11. ISSN 1816-613X.
 OČENÁŠEK Pavel a MÍCHAL Luboš. Automation of Authentication and Key Distribution Schemes Design based on Trace Formulae. Applied Mechanics and Materials. Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2012, roč. 2012, č. 157, s. 870-873. ISSN 1660-9336.
 OČENÁŠEK Pavel a ŠVÉDA Miroslav. Analysis and Filtering of Network Communication in ISP Firewalls. In: Proceedings of the Third International Conference on Theoretical and Mathematical Foundations of Computer Science. Denpasar: Information Engineering Research Institute, 2012, s. 1-4.
 OČENÁŠEK Pavel a ŠVÉDA Miroslav. Communication in Business Information Systems - New Perspectives. In: Proceedings of ARC 2012 International Conference on Business and Management. Bangalore: Siemens, Corporate Research and Development, 2012, s. 257-262. ISBN 978-0-615-73960-1.
 OČENÁŠEK Pavel a ŠVÉDA Miroslav. On the Effective Internet Communication Filtering. In: Proceedings of the 2012 ICMCM Conference. Dubaj: Trans Tech Publications Inc., 2012, s. 478-481. ISBN 978-3-03785-659-8.
 OČENÁŠEK Pavel. Effective Design and Implementation of Distributed Business Information Systems. In: Proceedings of 2012 International Conference on Mechatronics and Applied Mechanics. Hong Kong: National Taiwan University, 2012, s. 1-5. ISBN 978-3-03785-659-8.
 PETRLÍK Jiří a SEKANINA Lukáš. Multiobjective Evolution of Multiple-Constant Multipliers. In: Proceedings of the 18th International Conference on Soft Computing (MENDEL2012). Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2012, s. 64-69. ISBN 978-80-214-4540-6.
 PETRLÍK Jiří, KORČEK Pavol, FUČÍK Otto, BESZÉDEŠ Marián a SEKANINA Lukáš. Estimation of missing values in traffic density maps. In: Proceedings of the 15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Anchorage: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2012, s. 632-637. ISBN 978-1-4673-3062-6.
 PEŠEK Martin. Methods for Trajectory Outlier Detection in Surveillance Video. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 474-478. ISBN 978-80-214-4462-1.
 PLCHOT Oldřich, KARAFIÁT Martin, BRUMMER Niko, GLEMBEK Ondřej, MATĚJKA Pavel, DE Villiers Edward a ČERNOCKÝ Jan. Speaker vectors from Subspace Gaussian Mixture Model as complementary features for Language Identification. In: Proceedings of Odyssey 2012, The Speaker and Language Recognition Workshop. Singapur: International Speech Communication Association, 2012, s. 330-333. ISBN 978-981-07-3093-2.
 PROCHÁZKA Boris, DRAHANSKÝ Martin a HANÁČEK Petr. Únos výpočetního toku v obsluze systémových volání na operačním systému Linux. In: IMEA 2012 Sborník příspěvků 12.ročníku doktorandské konference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2012, s. 6. ISBN 978-80-7435-185-3.
 PUŠ Viktor a KOŘENEK Jan. Reducing memory in high-speed packet classification. In: Proceedings of the 8th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference. Limassol: Frederick University, 2012, s. 437-442. ISBN 978-1-4577-1377-4.
 RATH Shakti P., KARAFIÁT Martin, GLEMBEK Ondřej a ČERNOCKÝ Jan. A factorized representation of FMLLR transform based on QR-decomposition. In: Proceedings of Interspeech 2012. Portland, Oregon: International Speech Communication Association, 2012, s. 1-4. ISBN 978-1-62276-759-5. ISSN 1990-9772.
 RYŠAVÝ Ondřej, ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. A Framework for Cyber-Physical Systems Design - A Concept Study. In: Proceedings ICONS 2012. Saint Gilles, Reunion Island: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2012, s. 79-82. ISBN 978-1-61208-184-7.
 RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. NAND/NOR Gate Polymorphism in Low Temperature Environment. In: Proceedings of the 2012 IEEE 15th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems. Tallinn: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 34-37. ISBN 978-1-4673-1185-4.
 RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. Polymeric Polymorphic Electronics: Towards Multifunctional Logic Elements Based on Organic Semiconductor Materials. In: Proceedings of CSE 2012 International Scientific Conference on Computer Science and Engineerig. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 154-161. ISBN 978-80-8143-049-7.
 SALVADOR Ruben, OTERO Andres, MORA Javier, DE la Torre Eduardo, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. Implementation Techniques for Evolvable HW Systems: Virtual vs. Dynamic Reconfiguration. In: Proc. of the 22nd International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL). Oslo: IEEE Computer Society, 2012, s. 547-550. ISBN 978-1-4673-2257-7.
 SALVADOR Ruben, VIDAL Alberto, MORENO Felix, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. Accelerating FPGA-based evolution of wavelet transform filters by optimized task scheduling. Microprocessors and Microsystems. Amsterdam: Elsevier Science, 2012, roč. 36, č. 5, s. 427-438. ISSN 0141-9331.
 SAMEK Jan, MALAČKA Ondřej, KRÁL Jiří, ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V. HMTCsim: A simulation tool for multi-agent systems with using decision making based on trust. In: Proceedings of Third International Conference on Computer Modelling and Simulation. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012, s. 80-85. ISBN 978-80-214-4576-5.
 SAMEK Jan. Multi-contextual Trust Model for Multi-Agent Systems. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2012, roč. 4, č. 1, s. 44-54. ISSN 1338-1237.
 SEKANINA Lukáš a SALAJKA Vojtěch. Towards New Applications of Multi-Function Logic: Image Multi-Filtering. In: Proc. of the 2012 Design, Automation and Test in Europe. Dresden: European Design and Automation Association, 2012, s. 824-827. ISBN 978-1-4577-2145-8.
 SEKANINA Lukáš a VAŠÍČEK Zdeněk. A SAT-based Fitness Function for Evolutionary Optimization of Polymorphic Circuits. In: Proc. of the 2012 Design, Automation and Test in Europe. Dresden: European Design and Automation Association, 2012, s. 715-720. ISBN 978-1-4577-2145-8.
 SEKANINA Lukáš, SALAJKA Vojtěch a VAŠÍČEK Zdeněk. Two-Step Evolution of Polymorphic Circuits for Image Multi-Filtering. In: 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence. CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 432-439. ISBN 978-1-4673-1508-1.
 SMOLKA Tobiáš, ŠVENDA Petr, SEKANINA Lukáš a MATYÁŠ Václav. Evolutionary Design of Message Efficient Secrecy Amplification Protocols. In: Proc. of the 15th European Conference on Genetic Programming. Heidelberg: Springer Verlag, 2012, s. 194-205. ISBN 978-3-642-29138-8.
 STRAKA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. FPGA-based Fault Tolerant Architectures and Their Dependability Analysis. In: MEMICS'12 -- 8th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Fakulta informatiky MU, 2012, s. 1-1.
 STRAKA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Methodology for Reliability Analysis of FPGA-based Fault Tolerant Systems. In: CSE'2012 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 146-153. ISBN 978-80-8143-049-7.
 STRAKA Martin, MIČULKA Lukáš, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Test Platform for Fault Tolerant Systems Design Qualities Verification. In: 15th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Tallin: IEEE Computer Society, 2012, s. 336-341. ISBN 978-1-4673-1185-4.
 STRNADEL Josef a RAJNOHA Peter. Reflecting RTOS Model During WCET Timing Analysis: MSP430/FreeRTOS Case Study. Acta Electrotechnica et Informatica. 2012, roč. 12, č. 4, s. 17-29. ISSN 1335-8243.
 STRNADEL Josef a SLIMAŘÍK František. On Distribution and Impact of Fault Effects at Real-Time Kernel and Application Levels. In: Proceedings of the 15th Euromicro Conference on Digital System Design: Architectures, Methods and Tools. Pistacaway: IEEE Computer Society, 2012, s. 272-279. ISBN 978-0-7695-4798-5.
 STRNADEL Josef. Monitoring-Driven HW/SW Interrupt Overload Prevention for Embedded Real-Time Systems. In: Proceedings of the 15th International IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS). Tallin: IEEE Computer Society, 2012, s. 121-126. ISBN 978-1-4673-1188-5.
 STRNADEL Josef. Plánování úloh v systémech RT - I: závislé úlohy. Automa. 2012, roč. 18, č. 10, s. 42-45. ISSN 1210-9592.
 STRNADEL Josef. Plánování úloh v systémech RT - II: neperiodické úlohy. Automa. 2012, roč. 18, č. 11, s. 44-46. ISSN 1210-9592.
 STRNADEL Josef. Plánování úloh v systémech RT - III: přetížení systému. Automa. 2012, roč. 18, č. 12, s. 44-47. ISSN 1210-9592.
 SZENTANDRÁSI István, HEROUT Adam a DUBSKÁ Markéta. Fast Detection and Recognition of QR codes in High-Resolution Images. In: Proceedings of 28th Spring conference on Computer Graphics. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2012, s. 1-8. ISBN 978-1-4503-1977-5.
 SZENTANDRÁSI István, ZACHARIÁŠ Michal, HAVEL Jiří, HEROUT Adam, DUBSKÁ Markéta a KAJAN Rudolf. Uniform Marker Fields: Camera Localization By Orientable De Bruijn Tori. In: Proceedings of the 2012 11th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality. Atlatnta, Georgia: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 1-2. ISBN 978-1-4673-4661-0.
 SZŐKE Igor, FAPŠO Michal a VESELÝ Karel. BUT2012 Approaches for Spoken Web Search - MediaEval 2012. In: Working Notes Proceedings of the MediaEval 2012 Workshop. Pisa: CEUR-WS.org, 2012, s. 1-2. ISSN 1613-0073.
 SZŐKE Igor, FAPŠO Michal, ŽIŽKA Josef, BERAN Vítězslav a ČERNOCKÝ Jan. Efektivní přístup ke znalostem v audio-vizuálních záznamech. In: Proceedings of the Annual Database Conference. Praha: Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 57-74. ISBN 978-80-553-1049-7.
 TEJEDOR Javier, FAPŠO Michal, SZŐKE Igor, ČERNOCKÝ Jan a GRÉZL František. Comparison of methods for language-dependent and language-independent query-by-example spoken term detection. ACM Transactions on Information Systems (TOIS). New York: Association for Computing Machinery, 2012, roč. 2012, č. 30, s. 1-34. ISSN 1046-8188.
 TRCHALÍK Roman a ŠVÉDA Miroslav. Unified Sensor Gateway Interconnection of Sensor Networks. In: Proceedings 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Sy. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2012, s. 372-377. ISBN 978-3-902823-21-2. ISSN 1474-6670.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. On Area Minimization of Complex Combinational Circuits Using Cartesian Genetic Programming. In: 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence. CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 2379-2386. ISBN 978-1-4673-1508-1.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SLANÝ Karel. Efficient Phenotype Evaluation in Cartesian Genetic Programming. In: Proc. of the 15th European Conference on Genetic Programming. Heidelberg: Springer Verlag, 2012, s. 266-278. ISBN 978-3-642-29138-8.
 VESELÝ Karel, KARAFIÁT Martin, GRÉZL František, JANDA Miloš a EGOROVA Ekaterina. The Language-Independent Bottleneck Features. In: Proceedings of IEEE 2012 Workshop on Spoken Language Technology. Miami: IEEE Signal Processing Society, 2012, s. 336-341. ISBN 978-1-4673-5124-9.
 VESELÝ Vladimír a ŠVÉDA Miroslav. L2 protocols in OMNeT++. IP Networking 1 -- Theory and Practice. Žilina: Vydavatelství Žilinské univerzity, 2012, s. 37-40. ISBN 978-80-554-0494-3.
 VOLF Tomáš. Porovnání výkonnosti databází pohybujících se objektů. In: Proceedings of the Student Research Conference. Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012, s. 4. ISBN 978-80-7368-966-7.
 VOLF Tomáš. The Application Interface for Video Databases. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 415-419. ISBN 978-80-214-4462-1.
 VRÁBEL Lukáš. A New Normal Form for Programmed Grammars with Appearance Checking. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 420-425. ISBN 978-80-214-4462-1.
 VÁŇA Jan, MRÁČEK Štěpán, YANUSHKEVICH Svetlana a DRAHANSKÝ Martin. Applying Fusion in Thermal Face Recognition. In: BIOSIG 2012. Darmstadt: Fraunhofer Gesellschaft - Institut für Graphische Datenverarbeitung, 2012, s. 233-244. ISBN 978-3-88579-290-1. ISSN 1617-5468.
 ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Verification of Fault-tolerant Methodologies for FPGA Systems. In: The First Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale (MEDIAN'12). Annecy: Politecnico di Milano, 2012, s. 55-58.
 ZEMEK Petr. Normal Forms of One-Sided Random Context Grammars. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 430-434. ISBN 978-80-214-4462-1.
 ZENDULKA Jaroslav a PEŠEK Martin. Mining Moving Object Data. Central European Journal of Computer Science. 2012, roč. 2, č. 3, s. 183-193. ISSN 1896-1533.
 ZUZAŇÁK Jiří a ZEMČÍK Pavel. Script Language for Image Processing. Computing and Informatics. Bratislava: Slovak Academic Press, 2012, roč. 2012, č. 31, s. 1279-1293. ISSN 1335-9150.
 ŠKODA Petr, ŠPERKA Svatopluk a SMRŽ Pavel. Extracting Information from Scientific Papers in the Cloud. In: Proceedings of Sixth International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems (CISIS 2012). Palermo: IEEE Computer Society, 2012, s. 775-780. ISBN 978-0-7695-4687-2.
 ŠPERKA Svatopluk a SMRŽ Pavel. Towards Adaptive and Semantic Database Model for RDF Data Stores. In: Proceedings of Sixth International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems (CISIS 2012). Palermo: IEEE Computer Society, 2012, s. 810-815. ISBN 978-0-7695-4687-2.
 ŠPERKA Svatopluk, ŠKODA Petr a SMRŽ Pavel. Migrace původního systému pro extrakci informací do cloudu. In: Proceedings of the 4th Workshop on Software Services. Bled: UNIVERZA V LJUBLJANI, 2012, s. 9-14.
 ŠVÉDA Miroslav, RYŠAVÝ Ondřej, DE Silva Gayan, MATOUŠEK Petr a RÁB Jaroslav. Static Analysis of Routing and Firewall Policy Configurations. In: e-Business and Telecommunications. Heidelberg: Springer Science+Business Media B.V.,, 2012, s. 39-53. ISBN 978-3-642-25205-1. ISSN 1865-0929.
 ŠVÉDA Miroslav, SEKLETÁR Michal, FIDLER Tomáš a RYŠAVÝ Ondřej. A High-level Network-wide Router Configuration Language. In: Proceedings ICN 2012. Saint Gilles, Reunion Island: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2012, s. 18-21. ISBN 978-1-61208-183-0.
 ŠÁTEK Václav, KUNOVSKÝ Jiří a KOPŘIVA Jan. Advanced Stiff Systems Detection. Acta Electrotechnica et Informatica. 2012, roč. 11, č. 4, s. 66-71. ISSN 1335-8243.
 ŠÁTEK Václav. Stiff Systems Analysis. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2012, roč. 4, č. 3, s. 1-11. ISSN 1338-1237.
 ŽALOUDEK Luděk a SEKANINA Lukáš. Cellular automata-based systems with fault-tolerance. Natural Computing. Berlin: Springer Verlag, 2012, roč. 11, č. 4, s. 673-685. ISSN 1567-7818.
 ŽÁK Jakub, HORÁČEK Jan, ZBOŘIL František, KOČÍ Radek a KRÁL Jiří. JADE Agents Used for Wireless Sensors Control: System Based on Services. In: Proceedings of the 2012 12th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA). Kochi (Cochin): Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 252-257. ISBN 978-1-4673-5118-8.
 ŽÁK Jakub, ZBOŘIL František a HANÁČEK Petr. Jade Agents to Wireless Sensors: Case study. In: Proceedings of CSE 2012 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 95-102. ISBN 978-80-8143-049-7.
 ČERMÁK Martin. Restrictions on Derivations in n-Generating Grammar Systems. In: Proceedings of the 18th Conference and Competition STUDENT EEICT 2012 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012, s. 371-375. ISBN 978-80-214-4462-1.
 ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub a ZEMEK Petr. Generic Source Code Migration Using Decompilation. In: 10th Annual Industrial Simulation Conference (ISC'2012). Brno: EUROSIS, 2012, s. 38-42. ISBN 978-90-77381-71-7.
 ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub, ZEMEK Petr a KÁBELE Břetislav. Accurate Recovery of Functions in a Retargetable Decompiler. In: The 15th International Symposium on Research in Attacks, Intrusions and Defenses (RAID 2012). Amsterdam: Springer Verlag, 2012, s. 390-392. ISBN 978-3-642-33337-8.
 ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub, ZEMEK Petr a KÁBELE Břetislav. Detection and Recovery of Functions and Their Arguments in a Retargetable Decompiler. In: 19th Working Conference on Reverse Engineering (WCRE 2012). Kingston, Ontario: IEEE Computer Society, 2012, s. 51-60. ISBN 978-0-7695-4891-3.
 ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub, ZEMEK Petr, KÁBELE Břetislav a KOLÁŘ Dušan. On Complex Reconstruction of Functions from Binary Executable Files. In: 8th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2012, s. 100-101. ISBN 978-80-87342-15-2.
2011BARTOŠ Václav a ŽÁDNÍK Martin. Hardware precomputation of entropy for anomaly detection. In: Proceedings of the 7th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. New York: IEEE Computer Society, 2011, s. 219-220. ISBN 978-0-7695-4521-9.
 DENECKE Kerstin, DREESMAN Johannes, KRIECK Manuela a OTRUSINA Lubomír. A New Age of Public Health: Identifying Disease Outbreaks by Analyzing Tweets. In: Proceedings of Health WebScience Workshop, ACM Web Science Conference. Koblenz: Association for Computing Machinery, 2011, s. 10-15.
 DREESMAN Johannes, ECKMANNS Tim, KRIECK Manuela, LINGE Jens, OTRUSINA Lubomír a VELASCO Edward. Social media and epidemiology: Tweets indicate Norovirus outbreak at a university. In: Proceedings of the International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance (IMED 2011). Brookline: International Society for Infectious Diseases, 2011, s. 1-9.
 DREESMAN Johannes, ECKMANNS Tim, KRIECK Manuela, LINGE Jens, OTRUSINA Lubomír a VELASCO Edward. Social media and epidemiology: Tweets indicate Norovirus outbreak at a university. In: Proceedings of the European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID 2011). Milan: The European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 2011, s. 1-9.
 GAJDA Zbyšek a SEKANINA Lukáš. Recent Advances in Evolutionary Synthesis and Optimization of Ordinary and Polymorphic Circuits. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011. ISBN 978-80-214-4417-1.
 HRUBÝ Martin. Designing a New Raster Sub-System for GRASS-7. Geoinformatics FCE CTU. 2011, roč. 6, č. 1, s. 11-30. ISSN 1802-2669.
 JANOUŠEK Vladimír. Simulace a návrh vyvíjejících se systémů. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011. ISBN 978-80-214-4414-0.
 KLÍMA Ondřej. Forensic Identification of Children Faces. In: Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 1-3. ISBN 978-80-214-4273-3.
 KORČEK Pavol, KOŠAŘ Vlastimil, ŽÁDNÍK Martin, KORANDA Karel a KAŠTOVSKÝ Petr. Hacking NetCOPE to run on NetFPGA-10G. In: Proceedings of the 2011 Seventh ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems (ANCS 2011). Brooklyn, New York: IEEE Computer Society, 2011, s. 1-2. ISBN 978-0-7695-4521-9.
 MRÁČEK Štěpán. 3D Face Recognition. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011. ISBN 978-3-8465-4450-1.
 PEČIVA Jan, PŘIBYL Jaroslav a NAVRÁTIL Jan. Close-to-photorealistic Lighting for Simulations and CAD. In: 2011 International Simulation Multiconference - SCS (SCSC, SPECTS, GCMS) - SCSC Proceedings (Hard-Copy) 11. Hague: SCS Publication House, 2011, s. 1-2. ISBN 1-56555-345-4.
 ŠVÉDA Miroslav, RYŠAVÝ Ondřej, DE Silva Gayan, MATOUŠEK Petr a RÁB Jaroslav. Reachability Analysis in Dynamically Routed Networks. In: Proceedings of the IEEE ECBS 2011. Piscataway, NJ: IEEE Computer Society, 2011, s. 197-205. ISBN 978-0-7695-4379-6.
 ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub, ZEMEK Petr, KOLÁŘ Dušan, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel a MEDUNA Alexander. Advanced Static Analysis for Decompilation Using Scattered Context Grammars. In: Proceedings of the Applied Computing Conference 2011 (ACC'11). Angers: World Scientific and Engineering Academy, 2011, s. 164-169. ISBN 978-1-61804-051-0.
 ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub, ZEMEK Petr, KOLÁŘ Dušan, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel a MEDUNA Alexander. Design of an Automatically Generated Retargetable Decompiler. In: 2nd European Conference of COMPUTER SCIENCE (ECCS'11). Puerto De La Cruz, Tenerife: North Atlantic University Union, 2011, s. 199-204. ISBN 978-1-61804-056-5.

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https