Ing. Jan Váňa

Innovation voucher - Touchless Biometric Systems s.r.o.

Czech title:Inovační voucher - Touchless Biometric Systems s.r.o.
Research leader:Doležel Michal
Team leaders:Drahanský Martin, Dvořák Radim, Mráček Štěpán, Trhoň Adam (FIT VUT), Váňa Jan
Agency:Touchless Biometric Systems Ltd.
Code:08072013-01
Start:2013-07-08
End:2013-08-10
Keywords:fingerprint, liveness detection
Annotation:
Design and testing of algorithm for liveness detection (LFD), which will be modified for specific scanner from the Touchless Biometric Systems s.r.o company. Part of solution will be finding the specific parameters of chosen scanning technology (3D Enroll Station supposed) in order to discover the specific properties of human finger usable for live finger - fake finger recognition (LFD). Based on these discovered properties the LFD classifier algorithm will be implemented.
Project outputs:
Níže uvedené realizační výstupy projektu podléhají obchodnímu tajemství:
  • Soupis vhodných technických parametrů snímače TBS 3D Enroll Station pro detekci živosti
  • Návrh a implementace algoritmu detekce živosti pro snímač TBS 3D Enroll Station

Products

2013Functional model of the sensor Touchless Biometric Systems with liveness detection on fingers, specimen, 2013
Authors: Dvořák Radim, Mráček Štěpán, Váňa Jan, Doležel Michal, Drahanský Martin, Trhoň Adam

Your IPv4 address: 18.232.124.77
Switch to https