Ing. Martin Žádník, Ph.D.

Inovace laboratoře pro výuku IP telefonie, videokonferencí a analýzu NetFlow

Název v angličtině:Lab innovation for IP telephony, video conferences, streaming and data analysis using Netflow
Hlavní řešitel:Matoušek Petr
Spoluřešitelé:Skokanová Jana, Žádník Martin
Agentura:Fond rozvoje vysokých škol MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
Kód:FR145/2010/A
Zahájení:2010-01-01
Ukončení:2010-12-31
Soubory: 
++Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconcviceni-laborator.zipCvičení pro laboratoř IP telefonie, videkonferencí a NetFlow1,01 MB2011-01-10 11:37:22
^ Zrušit výběr
S vybranými:
Klíčová slova:inovace laboratoře, IP telefonie, video přenosy, NetFlow
Anotace:
Předkládaný projekt je zaměřený na modernizaci laboratoře počítačových sítí a distribuovaných systémů, která byla vybudována na Fakultě informačních technologií VUT (FIT) v roce 2005 za podpory projektu FRVŠ (FRVŠ A 1567/2005). Od té doby se počet studentů téměř zdvojnásobil. Ze 340 studentů v prvním ročníků byl nárůst na více jak 600 studentů. V oblasti komunikací se začaly více prosazovat nové technologie, které se postupem času staly součástí výukových plánů oboru Informační technologie vyučovaném na FIT. Tento projekt se zaměřuje na vybavení laboratoře novými technologiemi tak, aby se s nimi studenti mohli seznámit i v praxi.

Předkládaný projekt zahrnuje tři směry rozvoje laboratorního vybavení - (i) oblast IP telefonie, (ii) oblast videokonferencí a streamování a (iii) analýzu datového provozu na základě statistik NetFlow (NetFlow je technologie pro zaznamenávání u ukládání informací o paketech jednotlivých datových toků přenášených v počítačové síti). Tyto směry pokrývají moderní a v praxi žádané technologie, které se dnes nasazují nejen ve velkých firmách. Praktickou výukou chceme podpořit technologické znalosti a dovednosti studentů bakalářského studijního programu Informační technologie a studentů tří čtyř oborů magisterského studijního programu, které jsou akreditovány na FIT.

Popis projektu:
FIT se zaměřuje na vzdělávání studentů v oblasti informačních technologií. Toto vzdělávání zahrnuje jak teoretickou, tak i praktickou přípravu studentů. Předkládaný projekt zpřístupní studentům moderní technologie - IP telefonii, videopřenosy a rozsáhlejší datové analýzy. Tyto technologie patří dnes k hlavním směrům vývoje a nasazení počítačových sítí. Vytvářejí tzv. konvergentní sítě (hlas, video, data).

Laboratoř umožní studentům seznámit se v praxi s těmito technologiemi. Budou se učit konfigurovat a vytvářet IP telefonní sítě, sledovat kvalitu hovoru, nastavovat přenosové pásmo pro datové, hlasové a video přenosy. V oblasti videopřenosů se seznámí s kodóváním a přenosem obrazových a zvukových dat, šířením pomocí multicastu a unicastu, uložení a zpřístupnění dat na videoserverech.

Vybavení laboratoře síťovými analyzátory a zařízeními pro sběr a analýzu NetFlow podpoří rozvoj výuky v oblasti správy a bezpečnosti provozu počítačových sítí. Reagujeme tak na trend zvyšování požadavků na kvalitu, spolehlivost a bezpečnost sítě. K rozvoji využijeme znalosti expertů a dosažené výsledky v oblasti zpracování NetFlow na platformě FPGA, kde FIT dosahuje mimořádných výsledků (projekt Liberouter, projekty EU apod.). Tyto zkušenosti chceme zahrnout i do běžné výuky studentů.

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https