Ing. Martin Žádník, Ph.D.

ŽÁDNÍK Martin, PEČENKA Tomáš a KOŘENEK Jan. NetFlow Probe Intended for High-Speed Networks. In: Proceedings of the International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL05). Tampere: IEEE Computer Society, 2005, s. 695-698. ISBN 0-7803-9362-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:NetFlow Probe Intended for High-Speed Networks
Název (cs):NetFlow adaptér určený pro vysoko rychlostní sítě
Strany:695-698
Sborník:Proceedings of the International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL05)
Konference:15th International Conference on Field Programmable Logic and Applications
Místo vydání:Tampere, FI
Rok:2005
ISBN:0-7803-9362-7
Vydavatel:IEEE Computer Society
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~pecenka/pubs/2005_fpl.pdf [PDF]
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~pecenka/pubs/2005_fpl.ps [PS]
Klíčová slova
NetFlow, COMBO6, FPGA
Anotace
S rostoucí rychlostí komunikace prostřednictvím internetu vzniká rostoucí potřeba existence spolehlivýchmonitorovacích zařízení umožňujících poskytovat informace o spektru síťového provozu, útocích, komunikujících aplikací, apod. Tento příspěvek představuje architekturu NetFlow monitorovacího adaptéru založeného na platformě COMBO6. Díky využití několika FPGA, je navržená architektura monitorovat na lince o rychlosti 2Gbps až 1 milión toků. V rámci příspěvku je představeno několik modelů, které byly použity pro analýzu charakteristických vlastností navržené architektury.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin {\v{Z}}{\'{a}}dn{\'{i}}k and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Pe{\v{c}}enka and Jan Ko{\v{r}}enek},
   title = {NetFlow Probe Intended for High-Speed Networks},
   pages = {695--698},
   booktitle = {Proceedings of the International Conference on Field
	Programmable Logic and Applications (FPL05)},
   year = {2005},
   location = {Tampere, FI},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {0-7803-9362-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7836}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.80.96.153
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]