Ing. Martin Žádník, Ph.D.

HANÁK Ivo, ZEMČÍK Pavel, ŽÁDNÍK Martin a HEROUT Adam. Hologram synthesis accelerated in field programmable gate array by partial quadratic interpolation. Optical Engineering. 2009, roč. 8, č. 48, s. 1-7. ISSN 0091-3286.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Hologram synthesis accelerated in field programmable gate array by partial quadratic interpolation
Název (cs):Syntéza hologramů akcelerovaná v FPGA pomocí po částech kvadratické interpolace
Strany:1-7
Kniha:Optical Engineering
Místo vydání:US
Rok:2009
Časopis:Optical Engineering, roč. 8, č. 48, US
ISSN:0091-3286
Klíčová slova
field programmable gate array, digital hologram, optical field synthesis, point light source
Anotace
Numerické modely hologramů jsou dostupné, ale jejich výpočet je velice výpočetně náročnou úlohou, zvláště v případě hologramů určených pro prohlížení člověkem. Tento článek prezentuje akcelerační algoritmus pro syntézu optického pole, který je vhodný pro metodu reduced occlusion syntézy hologramů. Akcelerace využívá aproximace navržené pro použití v FPGA a tudíž používá převážně čísel s pevnou řádovou čárkou. Článek popisuje tuto aproximaci, její úpravu pro čísla s pevnou řádovou čárkou a výslednou strukturu FPGA. Výsledky uváděné v článku ukazují, že dosažené řešení vytváří hologramy vysoké kvality a přitom významně snižuje čas jejich výpočtu díky efektivní implementaci v FPGA.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Ivo Han{\'{a}}k and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Martin
	{\v{Z}}{\'{a}}dn{\'{i}}k and Adam Herout},
  title = {Hologram synthesis accelerated in field programmable gate
	array by partial quadratic interpolation},
  pages = {1--7},
  booktitle = {Optical Engineering},
  journal = {Optical Engineering},
  volume = {8},
  number = {48},
  year = {2009},
  ISSN = {0091-3286},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8741}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.80.7.173
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]