Ing. Martin Žádník, Ph.D.

ŽÁDNÍK Martin. Souhrnná zpráva k projektu Implementační, ladící a testovací práce za rok 2016. Brno: CESNET National Research and Education Network, 2016.
Publication language:czech
Original title:Souhrnná zpráva k projektu Implementační, ladící a testovací práce za rok 2016
Title (en):Summary report for project Implementation, debugging and verification in 2016
Pages:5
Place:Brno, CZ
Year:2016
Publisher:CESNET National Research and Education Network
Files: 
Soubor /pub/11348/Souhrnna zprava CESNET FIT 2016.pdf nemáte právo číst:
you don't have right to read /pub/11348/Souhrnna zprava CESNET FIT 2016.pdf
Keywords
FPGA, security, network
Annotation
The report summarizes the results of project Implementation, debugging and verification undertaken for CESNET, z.s.p.o. in 2016.

Your IPv4 address: 54.224.100.134
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]