Ing. Luděk Žaloudek

ŽALOUDEK Luděk. Výpočetní systémy založené na celulárních automatech. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 177-182. ISBN 978-80-214-4140-8.
Publication language:czech
Original title:Výpočetní systémy založené na celulárních automatech
Title (en):Computing Systems Based on Cellular Automata
Pages:177-182
Proceedings:Počítačové architektury a diagnostika 2010
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2010, PAD 2010
Place:Brno, CZ
Year:2010
ISBN:978-80-214-4140-8
Publisher:Faculty of Information Technology BUT
Keywords
celular automata, evolutionary design, GPU, CUDA, self-replication
Annotation

Článek čtenáře stručně seznamuje s problematikou celulárních automatů a výpočetní složitosti jejich evolučního návrhu. Jsou identifikovány dvě hlavní skupiny úloh pro celulární automaty včetně příkladů benchmarků. Dále je uveden způsob akcelerace vědeckých výpočtů pomocí grafických procesorů a jsou shrnuty výsledky, kterých bylo dosaženo při akceleraci evoluce pravidel celulárních automatů na těchto procesorech. V závěru je naznačen směr, kterým by se měla ubírat disertační práce zabývající se právě návrhem masivně paralelních výpočetních systémů založených na celulárních automatech s důrazem na využití principu sebereplikace.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Lud{\v{e}}k {\v{Z}}aloudek},
   title = {V{\'{y}}po{\v{c}}etn{\'{i}} syst{\'{e}}my
	zalo{\v{z}}en{\'{e}} na celul{\'{a}}rn{\'{i}}ch
	automatech},
   pages = {177--182},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2010},
   year = 2010,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-4140-8},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en?id=9349}
}

Your IPv4 address: 3.227.233.6
Switch to https