Ing. Luděk Žaloudek

ŽALOUDEK Luděk. Akcelerace evoluce pravidel celulárních automatů na GPU. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2009, pp. 173-178. ISBN 978-80-7318-847-4.
Publication language:czech
Original title:Akcelerace evoluce pravidel celulárních automatů na GPU
Title (en):GPU Acceleration of Cellular Automata Rules Evolution
Pages:173-178
Proceedings:Počítačové architektury a diagnostika 2009
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2009, PAD09
Place:Zlín, CZ
Year:2009
ISBN:978-80-7318-847-4
Publisher:Tomas Bata University in Zlín
Keywords
cellular automata, evolutionary design of rules, GPU, CUDA
Annotation
Tento příspěvek se zabývá zejména způsoby akcelerace evolučního návrhu pravidel celulárních automatů pomocí GPU nVidia, který je předpokladem pro návrh pokročilých celulárních výpočetních systémů. Dále je naznačen další směr výzkumu s přihlédnutím k disertační práci.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Lud{\v{e}}k {\v{Z}}aloudek},
   title = {Akcelerace evoluce pravidel
	celul{\'{a}}rn{\'{i}}ch automat{\r{u}} na GPU},
   pages = {173--178},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2009},
   year = 2009,
   location = {Zl{\'{i}}n, CZ},
   publisher = {Tomas Bata University in Zl{\'{i}}n},
   ISBN = {978-80-7318-847-4},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en?id=9350}
}

Your IPv4 address: 34.238.189.171
Switch to https