Ing. Kateřina ŽmolíkováNeural networks for signal processing and speech data mining

Research leader:Žmolíková Kateřina
Team leaders:Beneš Karel, Egorova Ekaterina, Silnova Anna, Veselý Karel
Agency:Technology Agency of the Czech Republic
Code:TJ01000208
Start:2018-01-01
End:2019-12-31
Keywords:neural networks
Annotation:
The project deals with neural networks for signal processing and speech data mining
Project description:
Dolování informací ze spontánní lidské řeči je důležitou oblastí analýzy velkých dat ("big data") a uplatňuje se v komerčních aplikacích (analýza provozu call center) i v bezpečnosti a obraně (zpravodajství, vyšetřování a dokazování). Trendem posledních let je postupné nahrazování klasických funkčních bloků zpracování signálu a strojového učení, jako jsou před-definované banky filtrů či gaussovské modely, neuronovými sítěmi (NN). NN v různých formách (hluboké neuronové sítě DNN, rekurentní sítě RNN, sítě s komplexním modelováním zpětných vazeb a úrovní paměti LSTM). Skupina BUT Speech@FIT na VUT je na světové špičce výzkumu NN pro dolování informací z řeči. Navržený projekt podporuje mladé výzkumníky v dalším pokroku v oblasti NN ve zpracování řečového signálu a dolování informací z řeči v oblastech vzdáleného snímání (mikrofonní pole), trénování rozpoznávačů na špatně anotovaných nebo neanotovaných datech, modelování jazyka a detekce slov mimo slovník (OOV). Podstatnou částí je také příprava pro aplikačního uchopení výsledků projektu ve formě funkčního software, konsultací s průmyslovým patrnerem a intenzivního předávání znalostí. Projekt bude řešen genderově vyváženým týmem PhD studentů a mladých zaměstnanců se zkušenými mentory z akademického (VUT) i komerčního (Phonexia) prostředí.

Publications

2019ROHDIN Johan A., SILNOVA Anna, DIEZ Sánchez Mireia, PLCHOT Oldřich, MATĚJKA Pavel, BURGET Lukáš and GLEMBEK Ondřej. End-to-end DNN based text-independent speaker recognition for long and short utterances. Computer Speech and Language. Amsterdam: Elsevier Science, 2019, vol. 2020, no. 59, pp. 22-35. ISSN 0885-2308.
2018ALAM Jahangir, BHATTACHARYA Gautam, BRUMMER Niko, BURGET Lukáš, DIEZ Sánchez Mireia, GLEMBEK Ondřej, KENNY Patrick, KLČO Michal, LANDINI Federico Nicolás, LOZANO Díez Alicia, MATĚJKA Pavel, MONTEIRO Joao, MOŠNER Ladislav, NOVOTNÝ Ondřej, PLCHOT Oldřich, PROFANT Ján, ROHDIN Johan A., SILNOVA Anna, SLAVÍČEK Josef, STAFYLAKIS Themos and ZEINALI Hossein. ABC NIST SRE 2018 SYSTEM DESCRIPTION. In: Proceedings of 2018 NIST SRE Workshop. Athens: National Institute of Standards and Technology, 2018, pp. 1-10.
 BENEŠ Karel, KESIRAJU Santosh and BURGET Lukáš. I-vectors in language modeling: An efficient way of domain adaptation for feed-forward models. In: Proceedings of Interspeech 2018. Hyderabad: International Speech Communication Association, 2018, pp. 3383-3387. ISSN 1990-9772.
 BRUMMER Niko, SILNOVA Anna, BURGET Lukáš and STAFYLAKIS Themos. Gaussian meta-embeddings for efficient scoring of a heavy-tailed PLDA model. In: Proceedings of Odyssey 2018. Les Sables d'Olonne: International Speech Communication Association, 2018, pp. 349-356. ISSN 2312-2846.
 DIEZ Sánchez Mireia, LANDINI Federico Nicolás, BURGET Lukáš, ROHDIN Johan A., SILNOVA Anna, ŽMOLÍKOVÁ Kateřina, NOVOTNÝ Ondřej, VESELÝ Karel, GLEMBEK Ondřej, PLCHOT Oldřich, MOŠNER Ladislav and MATĚJKA Pavel. BUT system for DIHARD Speech Diarization Challenge 2018. In: Proceedings of Interspeech 2018. Hyderabad: International Speech Communication Association, 2018, pp. 2798-2802. ISSN 1990-9772.
 EGOROVA Ekaterina and BURGET Lukáš. Out-of-Vocabulary Word Recovery Using FST-Based Subword Unit Clustering in a Hybrid ASR System. In: Proceedings of ICASSP 2018. Calgary: IEEE Signal Processing Society, 2018, pp. 5919-5923. ISBN 978-1-5386-4658-8.
 KARAFIÁT Martin, BASKAR Murali K., SZŐKE Igor, MALENOVSKÝ Vladimír, VESELÝ Karel, GRÉZL František, BURGET Lukáš and ČERNOCKÝ Jan. BUT OpenSAT 2017 speech recognition system. In: Proceedings of Interspeech 2018. Hyderabad: International Speech Communication Association, 2018, pp. 2638-2642. ISSN 1990-9772.
 KARAFIÁT Martin, BASKAR Murali K., VESELÝ Karel, GRÉZL František, BURGET Lukáš and ČERNOCKÝ Jan. Analysis of Multilingual BLSTM Acoustic Model on Lowand High Resource Languages. In: Proceedings of ICASSP 2018. Calgary: IEEE Signal Processing Society, 2018, pp. 5789-5793. ISBN 978-1-5386-4658-8.
 PULUGUNDLA Bhargav, BASKAR Murali K., KESIRAJU Santosh, EGOROVA Ekaterina, KARAFIÁT Martin, BURGET Lukáš and ČERNOCKÝ Jan. BUT system for low resource Indian language ASR. In: Proceedings of Interspeech 2018. Hyderabad: International Speech Communication Association, 2018, pp. 3182-3186. ISSN 1990-9772.
 ROHDIN Johan A., SILNOVA Anna, DIEZ Sánchez Mireia, PLCHOT Oldřich, MATĚJKA Pavel and BURGET Lukáš. End-to-End DNN Based Speaker Recognition Inspired by i-Vector and PLDA. In: Proceedings of ICASSP. Calgary: IEEE Signal Processing Society, 2018, pp. 4874-4878. ISBN 978-1-5386-4658-8.
 SILNOVA Anna, BRUMMER Niko, GARCÍA-ROMERO Daniel, SNYDER David and BURGET Lukáš. Fast variational Bayes for heavy-tailed PLDA applied to i-vectors and x-vectors. In: Proceedings of Interspeech 2018. Hyderabad: International Speech Communication Association, 2018, pp. 72-76. ISSN 1990-9772.
 SILNOVA Anna, MATĚJKA Pavel, GLEMBEK Ondřej, PLCHOT Oldřich, NOVOTNÝ Ondřej, GRÉZL František, SCHWARZ Petr and ČERNOCKÝ Jan. BUT/Phonexia Bottleneck Feature Extractor. In: Proceedings of Odyssey 2018. Les Sables d´Olonne: International Speech Communication Association, 2018, pp. 283-287. ISSN 2312-2846.
 VESELÝ Karel, PERALES Carlos Segura, SZŐKE Igor, LUQUE Jordi and ČERNOCKÝ Jan. Lightly supervised vs. semi-supervised training of acoustic model on Luxembourgish for low-resource automatic speech recognition. In: Proceedings of Interspeech 2018. Hyderabad: International Speech Communication Association, 2018, pp. 2883-2887. ISSN 1990-9772.
 ŽMOLÍKOVÁ Kateřina, DELCROIX Marc, KINOSHITA Keisuke, HIGUCHI Takuya, NAKATANI Tomohiro and ČERNOCKÝ Jan. Optimization of Speaker-aware Multichannel Speech Extraction with ASR Criterion. In: Proceedings of ICASSP 2018. Calgary: IEEE Signal Processing Society, 2018, pp. 6702-6706. ISBN 978-1-5386-4658-8.

Your IPv4 address: 3.81.28.94
Switch to https