Smalltalk

"Smalltalk is not just a language,
it's a place where objects live and evolve..."

Smalltalk je příležitost dozvědět se pravdu o objektové orientaci. -- vj

Why Smalltalk, Smalltalk Consulting, www.smalltalk.org, Smalltalk Link Fountain

Krátký úvod do Smalltalku je ZDE. Srovnání Smalltalku a Javy je ZDE.
Proč je Squeak Smalltalk vhodný pro embedded systémy se dozvíte ZDE. A TAKTO běží na i-paqu.
Smalltalk učím v rámci předmětu "Objektově-orientované modelování a prototypování" (OMP).
Na stránkách tohoto předmětu jsou pro studenty k dispozici další informace a software.

Vynikající Smalltalk je VisualWorks. Pro nekomerční využití je zdarma ke stažení na stránkách firmy Cincom.

Jinak doporučuji freewarový neuvěřitelně portabilní open-source Squeak Smalltalk! Je sice pomalejší než VisualWorks, ale jinak je vynikající. Je to bezprostřední nasledník slavného Smalltalk-80 (pracují na něm mimo jiné i tvůrci původního Smalltalku-80 - Alan Kay, Dan Ingalls, ...). Velmi liberální licence umožňuje Squeak použít prakticky zcela libovolným způsobem pro komerční i nekomerční účely.

Squeak Home Page, mirror, Squeak Swiki - homepage, zde najdete všechno

Squeak download - včetně vm a goodies pro unix (doporučuji verzi 3.2gamma)
Squeak download site 1, Squeak download site 2, Squeak download site 3, Squeak fixes

Squeak Smalltalk: A Quick Reference - referenční příručka Smalltalku - doporučuji!
Smalltalk - ONLINE (online books and tutorials)
Learning to Squeak
Materiály pro výuku Squeaku

ECOOP Squeak tutorial - na konci jsou Worksheets, kde je vysvětleno Squeakovské GUI (Morphic) včetně příkladů. DOPORUČUJI!!!
Další Morphic info a tutorialy: Morphic, Short Morphic tutorial, Tutorial: Making a BankAccount class , Tutorial: Fun with the Morphic Graphics System , Morphic counter example

Squeak Links, Smalltalk - references, Smalltalk Link Fountain

Squeak Mail Archive

Zajímavé projekty ve Squeaku: All Projects, Collaborative Software Laboratory, Squeakland.
Microcosms - agent based simulation
Prototypes, Delegation - beztřídní programování (Self-like)
MetaclassTalk - programování s explicitními metatřídami
Remote Smalltalk - transparentně distribuované objekty
I Squeak You - ICQ-like
Prolog ve Squeaku
SimulationsPkg - framework pro diskrétní simulaci ve Smalltalku (Simula-like, podle Purple book), dokumentace

PWS - Plugable web server - dokumentace (stará, ale platná, nikoli však všezahrnující) pro web server, který je standardní součástí Squeaku (na tomto webserveru bezi vetsina squeakovskych webovych mist)

Squeak Cookbook - FAQ
Jak přeložit aktuální verzi virtuálního stroje Squeaku.
Jak uzamknout image a zařídit, aby se po startu spustila vaše aplikace,
pravděpodobně budete potřebovat MorphHaloControl patch aby to fungovalo.
Maximum Squeak - VM hacking, performace etc.
Headles server start - Jak v linuxu spustit headless squeak při bootu.
Počeštění Squeaku - rychlý a špinavý hack, vyřešíte-li to lépe, pošlete mi to. Také bych uvítal lepší fonty.
FileStream patch - aby Squeak uměl i jiné než Applovské oddělovače řádků v souborech.

Některé jiné Smalltalky: Smalltalk/X, Pocket Smalltalk.


Pokud Vás při čtení této stránky něco napadlo, mailněte mi to, prosím, na adresu janousek@dcse.fee.vutbr.cz.
Vytvořeno: 2001. Poslední modifikace: 5. September 2002. V.Janoušek