Doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

Pracoviště:Ústav počítačových systémů (UPSY)
Zařazení:Docent
Funkce:
E-Mail:
Telefon:+420 54114-1207
Místnost:Kancelář L334
Adresa:UPSY FIT VUT
Božetěchova 2
612 66 Brno
Researcher ID H-2445-2016
ORCID iD 0000-0002-0087-8804
Scopus Author ID 13408713400
Profil:Po více než deset let se věnuji vědecké práci v oblasti vysoce náročného počítání, vývoje vědeckých algoritmů, numerické simulaci a počítačovým architekturám. Během své kariéry jsem pracoval s několika špičkovými vědeckými týmy v Austrálii a Velké Británii na vývoji simulačních prostředků pro perzonalizovanou medicínu. Jsem jedním ze zakladatelů projektu k-Wave , jenž se od svého zveřejnění v roce 2010 stal de facto standardem a je využíván více než 10 000 uživateli ze 60 zemí. Projekt k-Wave se stal základem pro široké spektrum vědeckého výzkumu v oblasti ultrazvuku a foto-akustiky.

Od roku 2013 jsem klíčová osoba na fakultě pro oblast superpočítačových technologií s celkovou alokací přesahující 10 milionů výpočetní hodin. Funguji jako prostředník mezi studenty, akademickými pracovníky a superpočítačovými středisky (IT4Innovations CZ, LRZ DE, EPCC UK, CINECA IT). Moje práce umožnila přístup téměř 500 studentům fakulty informačních technologií k superpočítači, jenž je v současné době 46 nejvýkonnějším strojem světa. Od roku 2016 jsem vedoucím výzkumné skupiny Superpočítačových technologií. Od roku 2017 jsem rovněž členem vědecké rady IT4Innovations a Akademického senátu VUT.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https