Doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

Přednášky v předmětech:

Konzultační hodiny:

 • Kdykoliv po předchozí domluvě
 • Možnost konzultací po Skype

Nabídka diplomových a bakalářských praci:

Možnost řešení diplomových a bakalářských prací v oblasti:

 • Vysoce výkonné počítání (HPC)
 • Superpočítačové systémy
 • Využití grafických karet a akcelerátorů pro vědecké výpočty (GPGPU)
 • Optimalizace algoritmů na rychlost
 • Evoluční algoritmy (EA)

Témata jsou vybírána z praxe a jejím cílem je začlenění do projektu k-Wave jenž se zabývá simulací šíření ultrazvuku v živých tkáních. Náplní DP/BP projektů je především softwarová implementace, ladění výkonnosti, testování na architekturách jako jsou GPU, Xeon Phi, superpočítačové systémy.

Právě rozjíždíme velký projekt v oblasti fotoakustického snímkování pro nový mamograf. V rámci této práce nabízíme bakalářské a diplomové práce v oblasti vysoce náročného počítání, superpočítačových technologií, grafických karet, atd.

Nebojte se přijít zeptat, poptat, a domluvit se i na vlastním zadání z oblasti superpočítání:

Rámcová témata BP a DP pro rok 2017/2018 jsou zde, nebojte se přijít s vlastním nápadem:

 1. Paralelní aplikace na svazku karet Intel Xeon Phi
 2. Automatické vyvažování zátěže na hybridních systémech (CPU + Xeon Phi)
 3. Nízko příkopové architektury - NVIDIA Tegra K1, NVIDIA Tegra X1
 4. Akcelerace vědeckých algoritmů na ARM+CUDA systémech
 5. Vědecké aplikace a analýza výkonnosti na architektuře IBM Power 8 (ve spolupráci s Red Hat).
 6. Vědecké aplikace na low-power superpočítači (NVIDIA Tegra X1)
 7. Integrace frameworku Jenkins do projektu k-Wave (automatické testování SW provedením klonu z git repositáře, kompilace na superopočítači, spuštění unit testů a vyhodnocení).
 8. Integrace sytému Fabircs do projektu k-Wave (automatická cross-kompilace a deployment na různých superpočítačích)
 9. Integrace 2D lokální dekompozice do projektu k-Wave na GPU
 10. Průzkum možností nového standardu OpenMP v 4.0 (především auto-vektorizace - pragma SIMD/SSE/AVX)
 11. Programování GPU pomocí OpenMP 4.1 (GNU kompilátor 5.1)
 12. Implementace paralelní verze rekonstrukce obrazu (s využitím buď vícejádrového CPU nebo GPU)
 13. Fotoakustické snímkování
 14. Optimalizace ultrazvukových operačních plánů
 15. Generické téma - Efektivní implementace algoritmů na vícejádrových CPU
 16. Generické téma: Moderní knihovny pro využití GPU jako akcelerátoru
 17. Generické Topic: Programování na GPU
 18. Implementace vědeckých algoritmů v paralelním prostředí PETSc
 19. Numerická simulace šíření tepla s využitím GPU
 20. Optimalizace I/O rozhraní projektu k-wave na superpočítači
 21. Problém škálovatelnosti ultrazvukové simulace na superpočítači
 22. Vědecké aplikace na superpočítačích s GPU
 23. Vědecké aplikace na superpočítačích v TOP500
 24. Vědecké simulace na superpočítačích v TOP500

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https