Doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

Přednášky v předmětech:

Cvičení v předmětech:

Konzultační hodiny:

 • Kdykoliv po předchozí domluvě
 • Možnost konzultací po Skype

Nabídka diplomových a bakalářských praci:

Možnost řešení diplomových a bakalářských prací v oblasti:

 • Vysoce výkonné počítání (HPC)
 • Superpočítačové systémy
 • Využití grafických karet a akcelerátorů pro vědecké výpočty (GPGPU)
 • Optimalizace algoritmů na rychlost
 • Evoluční algoritmy (EA)

Témata jsou vybírána z praxe a jejím cílem je začlenění do projektu k-Wave jenž se zabývá simulací šíření ultrazvuku v živých tkáních. Náplní DP/BP projektů je především softwarová implementace, ladění výkonnosti, testování na architekturách jako jsou GPU, Xeon Phi, superpočítačové systémy.

Právě rozjíždíme velký projekt v oblasti fotoakustického snímkování pro nový mamograf. V rámci této práce nabízíme bakalářské a diplomové práce v oblasti vysoce náročného počítání, superpočítačových technologií, grafických karet, atd.

Nebojte se přijít zeptat, poptat, a domluvit se i na vlastním zadání z oblasti superpočítání:

Rámcová témata BP a DP pro rok 2017/2018 jsou zde, nebojte se přijít s vlastním nápadem:

 1. Paralelní aplikace na svazku karet Intel Xeon Phi
 2. Automatické vyvažování zátěže na hybridních systémech (CPU + Xeon Phi)
 3. Nízko příkopové architektury - NVIDIA Tegra K1, NVIDIA Tegra X1
 4. Akcelerace vědeckých algoritmů na ARM+CUDA systémech
 5. Vědecké aplikace a analýza výkonnosti na architektuře IBM Power 8 (ve spolupráci s Red Hat).
 6. Vědecké aplikace na low-power superpočítači (NVIDIA Tegra X1)
 7. Akcelerace algoritmů pro modelování toku krve v mozku (HemLB)
 8. Vektorizace algoritmů pro modelování toku krve v mozku (HemLB)
 9. Integrace frameworku Jenkins do projektu k-Wave (automatické testování SW provedením klonu z git repositáře, kompilace na superopočítači, spuštění unit testů a vyhodnocení).
 10. Integrace sytému Fabircs do projektu k-Wave (automatická cross-kompilace a deployment na různých superpočítačích)
 11. Integrace 2D lokální dekompozice do projektu k-Wave a nasazení na superpočítači (cca 1024-4096 jader)
 12. Integrace 2D lokální dekompozice do projektu k-Wave a nasazení na clusteru GPU (až 384 GPU karet)
 13. Průzkum možností nového standardu OpenMP v 4.0 (především auto-vektorizace - pragma SIMD/SSE/AVX)
 14. Programování GPU pomocí OpenMP 4.1 (GNU kompilátor 5.1)
 15. Portování projektu k-Wave na Intel Xeon Phi
 16. Implementace paralelní verze rekonstrukce obrazu (s využitím buď vícejádrového CPU nebo GPU)
 17. Generické téma - Efektivní implementace algoritmů na vícejádrových CPU
 18. Generické téma: Moderní knihovny pro využití GPU jako akcelerátoru
 19. Generické Topic: Programování na GPU
 20. Implementace vědeckých algoritmů v paralelním prostředí PETSc
 21. Numerická simulace šíření tepla s využitím GPU
 22. Optimalizace I/O rozhraní projektu k-wave na superpočítači
 23. Problém škálovatelnosti ultrazvukové simulace na superpočítači
 24. Vědecké aplikace na superpočítačích s GPU
 25. Vědecké aplikace na superpočítačích v TOP500
 26. Vědecké simulace na superpočítačích v TOP500

Studenti doktorského studia:

Vaše IPv4 adresa: 54.81.166.196
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]