Doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

Photoacoustic/Ultrasound Mammoscopy for evaluating screening-detected lesions in the breast

Název v češtině:Fotoakustická/ultrazvuková mamoskopie pro ohodnocená a dektekci lézí v prsou
Hlavní řešitel:Jaroš Jiří
Spoluřešitelé:Bordovský Gabriel, Budiský Jakub, Čudová Marta, Kadlubiak Kristián, Vaverka Filip
Agentura:Evropská komise EU - Horizon 2020
Kód:PAMMOTH, PAMMOTH
Zahájení:2017-01-01
Ukončení:2020-12-31
Klíčová slova:photoacoustic imaging, laser-induced ultrasound, high performance computing, numerical methods, breast cancer
Anotace:
Cílem projektu PAMMOTH je vyvinout, validovat a uvést do praxe nový přístroj pro neinvazivní screening prsou s cílem o včasnou diagnozu rakoviny prsou. Navržené zařízení kombinuje 3D fotoakustické snímkování a laserem indukované ultrazvukové snímkování. Cílem je dosáhnout vysoké přesnosti detekce v reálném čase.

Produkty

2017C++ implementace projektu k-Wave verze 1.1, software, 2017
Autoři: Jaroš Jiří, Treeby Bradley E., Cox Ben T.
 CUDA implementace projektu k-Wave verze 1.1, software, 2017
Autoři: Jaroš Jiří, Treeby Bradley E.

Publikace

2017JAROŠ Jiří. High Performance Computing in Ultrasound Cancer Treatment. Brno, 2017.
 KLEPÁRNÍK Petr, ZEMČÍK Pavel a JAROŠ Jiří. Efficient Lossy Compression of Ultrasound Data. In: 2017 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT). Bilbao: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 232-237. ISBN 978-1-5386-4662-5.

Vaše IPv4 adresa: 54.81.105.205
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]