Doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

Plánování skupinových komunikací pomocí EDA evolučních algoritmů

Název v angličtině:EDA evolutionary design of group communication schedules
Hlavní řešitel:Jaroš Jiří
Spoluřešitelé:Dvořák Václav
Agentura:Fond rozvoje vysokých škol MŠMT
Kód:FR2983/2006/G1
Zahájení:2006-01-01
Ukončení:2006-12-31
Klíčová slova:EDA evoluční algoritmus, multiprocesorová topologie, skupinové komunikační vzory
Anotace:
Projekt je zaměřen na hledání optimálních plánů skupinových komunikačních vzorů pro libovolné multiprocesorové topologie. Naší snahou je nalézt pomocí evoluce doposud neznámé optimální plány pro základní skupinové komunikace.

Publikace

2006JAROŠ Jiří a DVOŘÁK Václav. Evolutionary Design of OAB and AAB Communication Schedules for Networking Systems on Chips. In: Proc. of 2006 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Praha: IEEE Computer Society, 2006, s. 222-223. ISBN 1-4244-0184-4.
 JAROŠ Jiří, OHLÍDAL Miloš a DVOŘÁK Václav. Complexity of Collective Communications on NoCs. In: Proc. of 5th International Symposium on Parallel Computing in Electrical Engineering. Los Alamitos, CA 90720-1314: IEEE Computer Society, 2006, s. 127-132. ISBN 0-7695-2554-7.
 JAROŠ Jiří. Evoluční optimalizace skupinových komunikačních vzorů. In: Zborník príspevkouv pracovného semináre Počítačové architektúry a diagnostika pre studenty doktorského štúdia. Bratislava: Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, 2006, s. 31-36. ISBN 80-969202-2-7.
 OHLÍDAL Miloš, JAROŠ Jiří, DVOŘÁK Václav a SCHWARZ Josef. Evolutionary Design of OAB and AAB Communication Schedules for Interconnection Networks. In: EvoStar 2006. Berlin: Springer Verlag, 2006, s. 267-278. ISBN 978-3-540-33237-4.

Vaše IPv4 adresa: 54.162.15.31
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]