Doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

Bezpečnost a zabezpečení aplikací sítí vestavěných systémů

Název v angličtině:Safety and security of networked embedded system applications
Hlavní řešitel:Srovnal Vilém (FEI VŠB)
Spoluřešitelé:Bílek Jan (FEL ČVUT), Švéda Miroslav
Další řešitelé:Dvořák Václav, Jaroš Jiří, Očenášek Pavel, Ráb Jaroslav, Ryšavý Ondřej, Trchalík Roman
Agentura:Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
Kód:GA102/08/1429
Zahájení:2008-01-01
Ukončení:2010-12-31
Klíčová slova:bezpečnost, zabezpečení, vestavěný systém, sítě, vývojová prostředí 
Anotace:
Hlavním přínosem projektu je určit jaký má význam spolehlivost a bezpečnost v sítích vestavěných systémů a výzkum metod a technologií, které je nutno použít pro jejich dosažení. Cílem je stanovit metody a technologie pro vývoj sítí vestavěných systémů s požadavky na bezpečnost a spolehlivost včetně jejich souvislost s použitím mezinárodních standardů. Dodržování standardů je stále potřebnější v každodenní spolupráci v prostředí sítí vestavěných systémů. Použít a modifikovat perspektivní mezinárodní technologie a nástroje pro analýzu a modelování pro sledování cíle při hodnocení vlastností bezpečnosti a spolehlivosti. Vývoj sítí vestavěných systémů nutně vyžaduje, aby vlastnosti sítí vestavěných systémů jako je bezpečnost a spolehlivost byly srovnány s odpovídajícími profily ochrany a bezpečnosti na základě obecného kriteria. Toto vyžaduje vyhodnocení příslušné úrovně zabezpečení a pak provedení aktuálního vyhodnocení. Vnější a vnitřní bezpečnost se stává stále více kritickou a stále více lidí je závislých na vestavěných systémech z mnoha hledisek jejich života. Výrazná míra bezpečnosti umožní vestavěným systémům přenést a doručit kritická data pouze těm, kteří by je měli obdržet.

Publikace

2013DE Silva Gayan, RYŠAVÝ Ondřej, MATOUŠEK Petr a ŠVÉDA Miroslav. On Formal Reachability Analysis in Networks with Dynamic Behavior. Telecommunication Systems. New York: Springer US, 2013, roč. 52, č. 2, s. 919-929. ISSN 1018-4864.
2011JAROŠ Jiří a DVOŘÁK Václav. Optimizing Collective Communications on the K-port Spidergon Network. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Systems, ICONS 2011. St. Maarten: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2011, s. 24-29. ISBN 978-1-61208-002-4.
2010DVOŘÁK Václav a JAROŠ Jiří. Optimizing Collective Communications on 2D-Mesh and Fat Tree NoC. In: Proceedings of the Ninth International Conference on Networks ICN 2010. Piscataway, NJ: IEEE Computer Society, 2010, s. 22-27. ISBN 978-0-7695-3979-9.
 DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. Design of Arbiters and Allocators Based on Multi-Terminal BDDs. Journal of Universal Computer Science. 2010, roč. 16, č. 14, s. 1826-1852. ISSN 0948-6968.
 DVOŘÁK Václav. Multi-Terminal BDDs in Microprocessor-Based Control. In: Proceedings ICINCO 2010. Funchal, Madeira: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010, s. 140-145. ISBN 978-989-8425-02-7.
 JAROŠ Jiří a DVOŘÁK Václav. Evolutionary-Based Conflict-Free Scheduling of Collective Communications on Spidergon NoCs. In: Proceedings of 2010 Genetic and Evolutionary Computation Conference. New York: Association for Computing Machinery, 2010, s. 1171-1178. ISBN 978-1-4503-0072-8.
 JAROŠ Jiří. Evolutionary Design of Collective Communications on Wormhole Networks. Brno: Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM, 2010. ISBN 978-80-214-4208-5.
 KORNECKI Andrew J., GREGA Wojciech, HILBURN Thomas B., THIRIET Jean-Marc, ŠVÉDA Miroslav, RYŠAVÝ Ondřej a PILAT Adam. Transatlantic Engineering Programs: An Experience in International Cooperation. Safeeullah Soomro (Editor): Engineering the Computer Science and IT. Vienna: IN-TECH Education and Publishing, 2010, s. 65-84. ISBN 978-953-307-012-4.
 OČENÁŠEK Pavel a FELIX Martin. Camera and Sensor Monitoring System. In: EDS '10 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 241-245. ISBN 978-80-214-4138-5.
 OČENÁŠEK Pavel a HRANÁČ Jakub. Regression Based Logic for Authentication Protocol Design. In: 2010 International Conference on Communication and Vehicular Technology. Chengdu: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010, s. 89-92. ISBN 978-1-4244-9674-7.
 OČENÁŠEK Pavel a KUČEROVÁ Petra. Analysis of Selected Payment Protocols. In: EDS '10 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 235-240. ISBN 978-80-214-4138-5.
 OČENÁŠEK Pavel a PAPEŽ Zdeněk. A Knowledge-Belief Approach to the Security Protocol Analysis. In: 2010 International Conference on Communication and Vehicular Technology. Chengdu: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010, s. 85-88. ISBN 978-1-4244-9674-7.
 OČENÁŠEK Pavel. On the Design of Communication in Business Information Systems. In: Proceedings of 2010 International Conference on Economics, Business and Management. Chengdu: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010, s. 98-101. ISBN 978-1-4244-9202-2.
 ŠVÉDA Miroslav a TRCHALÍK Roman. Development of Interconnecting SW for Intranets and Fieldbuses. IFAC-PapersOnLine. Laxenburg: IFAC, 2010, roč. 2010, č. 10, s. 119-124. ISSN 1474-6670.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. An Embedded Application Regarded as a Cyber-Physical System. In: Proceedings of the Fifth International Conference on Systems ICONS 2010. Les Menuires: IEEE Computer Society, 2010, s. 170-174. ISBN 978-0-7695-3980-5.
 ŠVÉDA Miroslav, RYŠAVÝ Ondřej, MATOUŠEK Petr a RÁB Jaroslav. An Approach for Automated Network-Wide Security Analysis. In: Proceedings of the Ninth International Conference on Networks ICN 2010. Les Menuires: IEEE Computer Society, 2010, s. 294-299. ISBN 978-0-7695-3979-9.
 ŠVÉDA Miroslav, RYŠAVÝ Ondřej, MATOUŠEK Petr, RÁB Jaroslav a ČEJKA Rudolf. SECURITY ANALYSIS OF TCP/IP NETWORKS -- An Approach to Automatic Analysis of Network Security Properties. In: Proceedings of the International Conference on Data Communication Networking ICETE-DCNET 2010. Athens: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010, s. 5-11. ISBN 978-989-8425-25-6.
 ŠVÉDA Miroslav. Fault Management Driven Design with Safety and Security Requirements. In: Proceedings 17th IEEE International Conference and Workshops on Engineering of Computer-Based Systems ECBS 2010. Oxford: IEEE Computer Society, 2010, s. 113-120. ISBN 978-0-7695-4005-4.
 ŠVÉDA Miroslav. NETWORK CONVERGENCY AND MODELING -- Design Experience with Routing SW for Intranets and Fieldbusses. In: Proceedings of the Fifth International Conference on Software and Data Technologies, ICSOFT 2010. Athens: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010, s. 173-178. ISBN 978-989-8425-22-5.
2009DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. Optimalizace firmware pro vestavěné logcké řízení. IFAC-PapersOnLine. Laxenburg: IFAC, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 109-114. ISBN 978-3-902661-69-2. ISSN 1474-6670.
 GREGA Wojciech, HILBURN Thomas B., KORNECKI Andrew J., RYŠAVÝ Ondřej, ŠVÉDA Miroslav a THIRIET Jean-Marc. Methodology for Creation of Multidisciplinary, Transatlantic Engineering Program in Information Technology. In: Proceedings of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering Council's Annual Conference 2009. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2009, s. 5. ISBN 978-84-8363-428-8.
 JAROŠ Jiří. Evolutionary Optimization of Multistage Interconnection Networks Performance. In: Proceeding of Genetic and Evolutionary Computation Conference, GECCO 2009. New York: Association for Computing Machinery, 2009, s. 1537-1544. ISBN 978-1-60558-325-9.
 KORNECKI Andrew J., HILBURN Thomas B., GREGA Wojciech, ŠVÉDA Miroslav a THIRIET Jean-Marc. ILERT - International Learning Environment for Real-Time Software-Intensive Control Systems. Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems. 2009, roč. 3, č. 1, s. 66-71. ISSN 1897-8649.
 MIKUŠEK Petr a DVOŘÁK Václav. Heuristic Synthesis of Multi-Terminal BDDs Based on Local Width/Cost Minimization. In: 12th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2009. Patras: IEEE Computer Society, 2009, s. 605-608. ISBN 978-0-7695-3782-5.
 MIKUŠEK Petr. Dekompoziční techniky pro aplikačně specifické systémy. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 118-123. ISBN 978-80-7318-847-4.
 MIKUŠEK Petr. Multi-Terminal BDD Synthesis and Applications. In: Proceedings 19th International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL). Prague: IEEE Computer Society, 2009, s. 721-722. ISBN 978-1-4244-3892-1.
 OČENÁŠEK Pavel a KUČEROVÁ Petra. Payment Protocols Verification: A Case Study. In: EDS '09 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 38-43. ISBN 978-80-214-3933-7.
 OČENÁŠEK Pavel a ŠVÉDA Miroslav. A Model for Measurement and Analysis of the Workflow Processes. In: Human Interface and the Management of Information. Designing Information Environments. Berlin: Springer Verlag, 2009, s. 149-153. ISBN 978-3-642-02555-6.
 OČENÁŠEK Pavel a ŠVÉDA Miroslav. AVISPA: Towards Practical Verification of Communication Properties. In: Proceedings 9th IFAC International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Ostrava: IFAC, 2009, s. 153-156. ISBN 978-3-902661-41-8. ISSN 1474-6670.
 OČENÁŠEK Pavel, TRCHALÍK Roman a ŠVÉDA Miroslav. On the Implementation of Metrics in Industrial Embedded Systems. In: Proceedings 9th IFAC International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Ostrava: IFAC, 2009, s. 157-160. ISBN 978-3-902661-41-8. ISSN 1474-6670.
 OČENÁŠEK Pavel. An Approach for the Design of Secure Communication in Embedded Systems. In: Human Interface and the Management of Information. Designing Information Environments. Berlin: Springer Verlag, 2009, s. 579-586. ISBN 978-3-642-02555-6.
 OČENÁŠEK Pavel. Towards Security Issues in ZigBee Architecture. In: Human Interface and the Management of Information. Designing Information Environments. Berlin: Springer Verlag, 2009, s. 587-593. ISBN 978-3-642-02555-6.
 OČENÁŠEK Pavel. Universal Access to the Internet Web Pages for Users with Special Needs. In: Universal Access in Human-Computer Interaction. Applications and Services. Berlin: Springer Verlag, 2009, s. 764-767. ISBN 978-3-642-02712-3.
 RYŠAVÝ Ondřej a RÁB Jaroslav. A Formal Model of Composing Components: The TLA+ Approach. Innovations in Systems and Software Engineering. London: Springer London, 2009, roč. 5, č. 2, s. 139-149. ISSN 1614-5046.
 RÁB Jaroslav, RYŠAVÝ Ondřej a ŠVÉDA Miroslav. On the Implementation of State-space Exploration Procedure in a Relational Database Management System. In: 30th IFAC Workshop on Real-Time Programming and 4th International Workshop on Real-Time Software. Mragowo: IEEE Computer Society, 2009, s. 151-156. ISBN 978-83-60810-22-4.
 THIRIET Jean-Marc, HILBURN Thomas B., KORNECKI Andrew J., GREGA Wojciech a ŠVÉDA Miroslav. Organization of a US-European Trans-national Degree in Engineering. J3eA - Journal sur l'enseignement des sciences et technologies de l'information et des systèmes. Bruxelles: EDP Sciences, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 1-7. ISSN 1638-1963.
 TRCHALÍK Roman. A Component-Based model for Embedded Software. In: EDS '09 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno, CZ: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 5. ISBN 978-80-214-3933-7.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. Meta-Design with Safe and Secure Embedded System Networking. International Journal On Advances in Security.. 2009, roč. 2, č. 1, s. 8-15. ISSN 1942-2636.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. Specifications of Secure and Safe Embedded System Networks. In: 8th International Conference on Networks Proceedings ICN 2009. New York, NY: IEEE Computer Society, 2009, s. 220-225. ISBN 978-0-7695-3552-4.
 ŠVÉDA Miroslav, KORNECKI Andrew J., HILBURN Thomas B., GREGA Wojciech, THIRIET Jean-Marc a RYŠAVÝ Ondřej. Real-Time Software-Intensive Systems Engineering: An International Perspective. In: European Association for Education in Electrical and Information Engineering Council's Annual Conference 2009. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2009, s. 6. ISBN 978-84-8363-428-8.
 ŠVÉDA Miroslav, TRCHALÍK Roman a OČENÁŠEK Pavel. Design of Networked Embedded Systems: An Approach for Safety and Security. In: Preprints of IFAC Workshop on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS PDeS 2009. Ostrava: IFAC, 2009, s. 131-136. ISSN 1474-6670.
 ŠVÉDA Miroslav. Fault Management for Secure Embedded Systems. In: International Conference on Systems Proceedings, ICONS 2009. New York, NY: IEEE Computer Society, 2009, s. 23-28. ISBN 978-0-7695-3551-7.
 ŠVÉDA Miroslav. Safe and Secure Networked Embedded Applications. In: Proceedings of the 4th International Conference on Broadband Communication. Wroclaw: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, s. 6. ISBN 978-83-7493-405-3.
2008DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. LUT Cascade-Based Implementation of Allocators. In: Proc. of the 25th Convention of EEE in Israel. New York: IEEE Computer Society, 2008, s. 85-89. ISBN 978-1-4244-2482-5.
 DVOŘÁK Václav. Communication Performance of Mesh- and Ring-Based NoCs. In: Proceedings of the 7th Int. Conference on Networking. New York: IEEE Computer Society, 2008, s. 156-161. ISBN 978-0-7695-3106-9.
 DVOŘÁK Václav. Embedded Firmware Development with Multi-Way Branching. In: Proc. of the 3rd Int. Coference on Systems. New York: IEEE Computer Society, 2008, s. 317-322. ISBN 978-0-7695-3105-2.
 DVOŘÁK Václav. Implementation of Combinational and Sequential Functions in Embedded Firmware. International Journal of Software Engineering and Its Applications. Daegu: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2008, roč. 2, č. 1, s. 43-54. ISSN 1738-9984.
 HILBURN Thomas B., KORNECKI Andrew J., THIRIET Jean-Marc, GREGA Wojciech a ŠVÉDA Miroslav. An RSIC-SE2004 Curriculum Framework. In: IEEE Proceedings of International Multiconference on Computer Science and Information Technology - Real-Time Software. Wisla: IEEE Computer Society, 2008, s. 633-638. ISBN 978-83-60810-14-9. ISSN 1896-7094.
 HILBURN Thomas B., THIRIET Jean-Marc, KORNECKI Andrew J., GREGA Wojciech a ŠVÉDA Miroslav. Credits and Accreditation in the U.S.A. and Europe: Towards a Framework for Trans-national Engineering Degrees. Innovations. Arlington, VA: iNEER, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 29-42. ISBN 978-0-9741252-8-2. ISSN 1553-9911.
 JAROŠ Jiří a DVOŘÁK Václav. An Evolutionary Design Technique for Collective Communications on Optimal Diameter-Degree Networks. In: 2008 Genetic and Evolutionary Computational Conference GECCO. New York: Association for Computing Machinery, 2008, s. 1539-1546. ISBN 978-1-60558-131-6.
 JAROŠ Jiří. Evolutionary Design of Fault Tolerant Collective Communications. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 261-272. ISBN 978-3-540-85856-0.
 KORNECKI Andrew J., GREGA Wojciech, THIRIET Jean-Marc, ŠVÉDA Miroslav, GONZALES Avelino a THARP Hal. Dependable Systems International Research and Educational Experience. Daytona Beach: Evropská komise EU, 2008.
 KORNECKI Andrew J., HILBURN Thomas B., GREGA Wojciech, THIRIET Jean-Marc a ŠVÉDA Miroslav. A COMMON US-EUROPE CURRICULUM: An Approach for Real-Time Software Intensive Systems. In: Proceedings of the 2008 ASEE Anual Conference & Exposition. Pittsburgh, PA: American Society for Engineering Education, 2008, s. 1359-1371. ISBN 0-87823-196-X.
 MATOUŠEK Petr, RÁB Jaroslav, RYŠAVÝ Ondřej a ŠVÉDA Miroslav. A Formal Model for Network-wide Security Analysis. In: Proceeding of the 15 IEEE International Symposium and Workshop on the Engineering of Computer-based Systems. Belfast: University of Ulster, 2008, s. 171-181. ISBN 0-7695-3141-5.
 MIKUŠEK Petr a DVOŘÁK Václav. On Lookup Table Cascade-Based Realizations of Arbiters. In: 11th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2008. Parma: IEEE Computer Society, 2008, s. 795-802. ISBN 978-0-7695-3277-6.
 MIKUŠEK Petr a DVOŘÁK Václav. On Lookup Table Cascade-Based Realizations of Arbiters. In: 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Masarykova universita, 2008, s. 261-261. ISBN 978-80-7355-082-0.
 OČENÁŠEK Pavel a BRENER Radim. Financial Portal: systém pro sledování a analýzu finančního trhu. In: Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 2008, s. 9. ISBN 978-80-7204-582-2.
 OČENÁŠEK Pavel a KUČEROVÁ Petra. Srovnání platebních systémů v ČR a zahraničí. In: Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 2008, s. 10. ISBN 978-80-7204-582-2.
 OČENÁŠEK Pavel a TRCHALÍK Roman. Using AVISPA in the Education of Network Security. In: EDS '08 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 8. ISBN 978-80-214-3717-3.
 OČENÁŠEK Pavel. A Proxy-Based System for Translation of Internet Content into Specific Form. In: Computer-Human Interaction. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 413-419. ISBN 978-3-540-70584-0.
 OČENÁŠEK Pavel. Modification of Web Content According to the User Requirements. In: Technologies for E-Learning and Digital Entertainment. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 324-327. ISBN 978-3-540-69734-3.
 PILAT Adam, KORNECKI Andrew J., THIRIET Jean-Marc, GREGA Wojciech a ŠVÉDA Miroslav. Industry Feedback on Skills and Knowledge in Real-Time Software Engineering. In: Proceedings of the 19th EAEEIE Annual Conference. Tallin: IEEE Computer Society, 2008, s. 129-133. ISBN 978-1-4244-2009-4.
 RYŠAVÝ Ondřej a RÁB Jaroslav. A Component-based Approach to Verification of Embedded Control Systems using TLA. In: IEEE Proceedings of International Multiconference on Computer Science and Information Technology. Wisla: IEEE Computer Society Press, 2008, s. 719-725. ISBN 978-83-60810-14-9.
 THIRIET Jean-Marc, HILBURN Thomas B., KORNECKI Andrew J., GREGA Wojciech a ŠVÉDA Miroslav. Implementation for a US-European Trans-national Degree in Real-Time Software Engineering. In: Proceedings of the 19th EAEEIE Annual Conference. Tallin: IEEE Computer Society, 2008, s. 134-137. ISBN 978-1-4244-2009-4.
 TRCHALÍK Roman, OČENÁŠEK Pavel a ŠVÉDA Miroslav. Using MSC and SDL Languages for Description of Network Communication. In: EDS '08 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 5. ISBN 978-80-214-3717-3.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. Meta-Design Support for Safe and Secure Networked Embedded Systems. In: IEEE Proceedings of the Third International Conference on Systems, ICONS 2008. New York: IEEE Computer Society, 2008, s. 69-74. ISBN 978-0-7695-3105-2.
 ŠVÉDA Miroslav, RYŠAVÝ Ondřej a VRBA Radimír. Pattern-driven Reuse of Behavioral Specifications in Embedded Control System Design. Frontiers in Robotics, Automation and Control. Vienna: IN-TECH Education and Publishing, 2008, s. 151-164. ISBN 978-953-7619-17-6.
 ČEJKA Rudolf, MATOUŠEK Petr, RÁB Jaroslav, RYŠAVÝ Ondřej a ŠVÉDA Miroslav. A Formal Approach to Network Security Analysis. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008.

Vaše IPv4 adresa: 54.161.40.41
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]