Doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

SUOMI Visa, JAROŠ Jiří, TREEBY Bradley E. a CLEVELAND Robin. Nonlinear 3-D simulation of high-intensity focused ultrasound therapy in the kidney. In: 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). Orlando: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 5648-5651. ISBN 978-1-4577-0220-4. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7592008&isnumber=7590615
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Nonlinear 3-D simulation of high-intensity focused ultrasound therapy in the kidney
Název (cs):Nelineární 3-D simulace ultrazvukových terapií v ledvinách
Strany:5648-5651
Sborník:38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)
Konference:The Engineering in Medicine and Biology Conference Management System
Místo vydání:Orlando, US
Rok:2016
URL:http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7592008&isnumber=7590615
ISBN:978-1-4577-0220-4
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Soubory: 
Klíčová slova
HIFU, ultrazvuk, ledviny, 3D simulace, nelineární šíření ultrazvuku, k-Wave
Anotace
Tento článek studuje šíření ultrazvuku v lidském těle s cílem predikovat výsledek HIFU léčby na ledvinách.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Visa Suomi and Ji{\v{r}}{\'{i}} Jaro{\v{s}} and E. Bradley
	Treeby and Robin Cleveland},
   title = {Nonlinear 3-D simulation of high-intensity focused
	ultrasound therapy in the kidney},
   pages = {5648--5651},
   booktitle = {38th Annual International Conference of the IEEE Engineering
	in Medicine and Biology Society (EMBC)},
   year = {2016},
   location = {Orlando, US},
   publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
   ISBN = {978-1-4577-0220-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11177}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.196.47.145
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]