Doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

DVOŘÁK Václav, JAROŠ Jiří a OHLÍDAL Miloš. Optimum Topology-Aware Scheduling of Many-to-Many Collective Communications. In: Proceedings of The Sixth International Conference on Networking. New York: IEEE Computer Society, 2007, s. 1-6. ISBN 0-7695-2805-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Optimum Topology-Aware Scheduling of Many-to-Many Collective Communications
Název (cs):Optimální rozvrhy kolektivních komunikací "Many-to-Many" při znalosti topologie
Strany:1-6
Sborník:Proceedings of The Sixth International Conference on Networking
Konference:The Sixth International Conference on Networking
Místo vydání:New York, US
Rok:2007
ISBN:0-7695-2805-8
Vydavatel:IEEE Computer Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. -Poslední změna
iconDvorak-OptimumTopology.pdf215 KB2008-03-07 12:47:46
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Many-to-many collective communications, optimum scheduling, evolutionary algorithms, fat Octagon topology
Anotace
Článek se zabývá obecnými kolektivními komunikacemi typu "many-to-many", jejichž naplánování je potřeba při psaní aplikačně specifických komunikačních programů nebo komunikačních knihoven. Optimální rozvrhy s počtem kroků rovným nebo blízkým teoretickým dolním hranicím jsou navrženy s pomocí evolučních algoritmů. Optimalizace rozvrhu je orientována na danou topologii přímé propojovací sítě; uzly sítě mohou být tvořeny jedním nebo více procesory připojenými ke směrovači. Předpokládá se červí přepínání, plně duplexní linky a jednoportové nekombinující uzly. Navržené plány komunikací by mohly být výhodné hlavně pro sítě na čipu (NoC) a aplikačně-specifické komunikační architektury.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {V{\'{a}}clav Dvo{\v{r}}{\'{a}}k and
	Ji{\v{r}}{\'{i}} Jaro{\v{s}} and Milo{\v{s}}
	Ohl{\'{i}}dal},
   title = {Optimum Topology-Aware Scheduling of Many-to-Many
	Collective Communications},
   pages = {1--6},
   booktitle = {Proceedings of The Sixth International Conference on
	Networking},
   year = 2007,
   location = {New York, US},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {0-7695-2805-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8328}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https