Doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

JAROŠ Jiří. Optimalizace kolektivních komunikací na wormhole propojovacích sítích. In: Sborník příspěvků semináře Počítačové architektury a diagnostika pro studenty doktorského studia. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 6. ISBN 987-80-7043-605-9.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Optimalizace kolektivních komunikací na wormhole propojovacích sítích
Název (en):Optimization of collective communication for wormhole interconnection networks
Strany:6
Sborník:Sborník příspěvků semináře Počítačové architektury a diagnostika pro studenty doktorského studia
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2007
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2007
ISBN:987-80-7043-605-9
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Klíčová slova
wormhole přepínání, propojovací síť, kolektivní komunikace, evoluční návrh.
Anotace
Tato práce popisuje techniku optimalizace kolektivních komunikací na wormhole propojovacích sítích. Cílem této techniky je dosáhnout minimální, teoreticky odvozené, časové složitosti daného komunikačního vzoru a současně vyloučit uváznutí komunikace a zahlcení zkoumané propojovací sítě.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Jaro{\v{s}}},
   title = {Optimalizace kolektivn{\'{i}}ch komunikac{\'{i}}
	na wormhole propojovac{\'{i}}ch s{\'{i}}t{\'{i}}ch},
   pages = {6},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}}
	semin{\'{a}}{\v{r}}e Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}}
	architektury a diagnostika pro studenty doktorsk{\'{e}}ho
	studia},
   year = {2007},
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {987-80-7043-605-9},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8484}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.80.218.53
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]