Doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

JAROŠ Jiří. Vývojové prostředky pro rychlé prototypování genetických algoritmů. Brno: Grantová agentura České republiky, 2004.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Vývojové prostředky pro rychlé prototypování genetických algoritmů
Název (en):Development tools for rapid prototyping of evolutionary algorithms
Strany:12
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2004
Vydavatel:Grantová agentura České republiky
Klíčová slova
Evoluční algoritmus, genetický algoritmus, algoritmy založené na teorii pravděpodobnosti, grafické uživatelské rozhraní, vizualizace, úlohá plánování procesů
Anotace
Cílem této práce je krátké představní čtyř vývojových pro rychlý návrh evolučních algoritmů navržených na  FIT, VUT v Brně. Porovnali jsme základná vlastnosti těchto nástrojů, přičemž důraz byl kladen na rozšiřovatelnost, znovu použitelnost, přenositelnost a schopnosti vizualizace. Ověřena byla též složitost implementace nových experimentů do jednotlivých systémů. V poslední fázi byla porovnána výkonnost genetického jádra jednotlivých nástrojů na problému plánování procesů na multiprocesorovém počítači.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Jaro{\v{s}}},
   title = {V{\'{y}}vojov{\'{e}} prost{\v{r}}edky pro rychl{\'{e}}
	prototypov{\'{a}}n{\'{i}} genetick{\'{y}}ch algoritm{\r{u}}},
   pages = {12},
   year = {2004},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Czech Science Foundation},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7509}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.158.248.112
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]