Doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

JAROŠ Jiří, OHLÍDAL Miloš a DVOŘÁK Václav. Evolutionary Design of Group Communication Schedules for Interconnection Networks. In: Proceedings of the 20th International Symposium Computer and Information Sciences - ISCIS 2005. Berlin: Springer Verlag, 2005, s. 472-481. ISBN 978-3-540-29414-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary Design of Group Communication Schedules for Interconnection Networks
Název (cs):Evoluční návrh plánů skupinových komunikací pro propojovací sítě
Strany:472-481
Sborník:Proceedings of the 20th International Symposium Computer and Information Sciences - ISCIS 2005
Konference:The 20th International Symposium on Computer and Information Sciences
Řada knih:Lecture Notes in Computer Science 3733
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2005
ISBN:978-3-540-29414-6
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
genetické algoritmy, kolektivní komunikace
Anotace
S rychlým rozšiřováním multiprocesorů do nových aplikačních oblastí při zpracování síťových úloh a medií je třeba optimalizovat architekturu jejich propojení. Skupinové komunikace jsou často použity v mnoha paralelních algoritmech a pokud je jejich režie nadměrná, výkonnost s počtem procesorů rychle klesá. Článek se zabývá návrhem nového aplikačně-specifického optimalizačního algoritmu BOA (Bayesian Optimization Algorithm) a použití jednak BOA, jednak HGSA (Hybrid parallel Genetic Simulated Annealing) při návrhu optimálních komunikačních algoritmů pro libovolnou topologii propojovací sítě. Každý z těchto algoritmů je orientován na jiný typ přepínání. Plány skupinových komunikací byly navrženy jednak pro síť AMP, jednak pro testovací síť v podobě hyperkostky, použitím přepínání "ulož a pošli dál" i červího přepínání.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Jaro{\v{s}} and Milo{\v{s}} Ohl{\'{i}}dal
	and V{\'{a}}clav Dvo{\v{r}}{\'{a}}k},
  title = {Evolutionary Design of Group Communication Schedules for
	Interconnection Networks},
  pages = {472--481},
  booktitle = {Proceedings of the 20th International Symposium Computer and
	Information Sciences - ISCIS 2005},
  series = {Lecture Notes in Computer Science 3733},
  year = {2005},
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-540-29414-6},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7834}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.224.83.221
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]