Doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

JAROŠ Jiří. Hledání optimálních plánů skupinové komunikace OAB. In: Sborník příspěvků ze semináře Počítačové Architektury a Diagnostika. Karlovo náměstí 13, Praha: České vysoké učení technické, 2005, s. 67-72. ISBN 80-01-03298-1.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Hledání optimálních plánů skupinové komunikace OAB
Název (en):Optimal schedules finding for OAB collective communication pattern
Strany:67-72
Sborník:Sborník příspěvků ze semináře Počítačové Architektury a Diagnostika
Konference:Počítačové architektury a diagnostika - Pracovní seminář pro studenty doktorského studia
Místo vydání:Karlovo náměstí 13, Praha, CZ
Rok:2005
ISBN:80-01-03298-1
Vydavatel:České vysoké učení technické
Klíčová slova
OAB, červí směrování, multiprocesorová topologie, genetický algoritmus.
Anotace
Tato práce je zaměřena na problém plánovaní skupinového komunikačního vzoru OAB (One-to-All Broadcast) na libovolné multiprocesorové topologii, s využitím červího směrování. Cílem práce je navrhnout a experimentálně ověřit aplikačně specifický genetický algoritmus produkující optimální komunikační plány pro symetrické hyperkostky a asymetrické AMP topologie.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Jaro{\v{s}}},
   title = {Hled{\'{a}}n{\'{i}} optim{\'{a}}ln{\'{i}}ch
	pl{\'{a}}n{\r{u}} skupinov{\'{e}} komunikace OAB},
   pages = {67--72},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}} ze
	semin{\'{a}}{\v{r}}e Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}}
	Architektury a Diagnostika},
   year = {2005},
   location = {Karlovo n{\'{a}}m{\v{e}}st{\'{i}} 13, Praha, CZ},
   publisher = {Czech Technical University},
   ISBN = {80-01-03298-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7844}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.161.71.87
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]