Doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

JAROŠ Jiří a DVOŘÁK Václav. Evolutionary Design of OAB and AAB Communication Schedules for Networking Systems on Chips. In: Proc. of 2006 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Praha: IEEE Computer Society, 2006, s. 222-223. ISBN 1-4244-0184-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary Design of OAB and AAB Communication Schedules for Networking Systems on Chips
Název (cs):Evoluční návrh optimálních OAB a AAB komunikačních plánů pro síťové systémy na chipu
Strany:222-223
Sborník:Proc. of 2006 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop
Konference:IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2006
ISBN:1-4244-0184-4
Vydavatel:IEEE Computer Society
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~jarosjir/pubs/DDECS06.pdf [PDF]
Klíčová slova
Communication schedules, OAB, AAB, Evolutionary design
Anotace
S prudkým rozvojem multiprocesorových systémů na čipu je kladen stále větší důraz na optimalizaci propojovacích sítí mezi jednotlivými komponentami na chipu a snižování časové složitosti skupinových komunikačních vzorů. Skupinové komunikační vzory OAB (One-to-All Broadcast) a AAB (All-to-All Broadcast) jsou velice často používány v mnoha paralelních algoritmech. Cílem této práce je navrhnout nový aplikačně specifický Bayesovský Optimalizační Algoritmus (BOA) jenž, je schopen nalézt optimální plány pro dané skupinové komunikace na libovolných multiprocesorových topologiích a porovnat dosažené výsledky se Standardním Genetickým Algoritmem (SGA). Schopnosti těchto algoritmů jsou porovnány na wormhole hyperkostkách a AMP topologiích.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Jaro{\v{s}} and V{\'{a}}clav
	Dvo{\v{r}}{\'{a}}k},
   title = {Evolutionary Design of OAB and AAB Communication Schedules
	for Networking Systems on Chips},
   pages = {222--223},
   booktitle = {Proc. of 2006 IEEE Design and Diagnostics of Electronic
	Circuits and Systems Workshop},
   year = {2006},
   location = {Praha, CZ},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {1-4244-0184-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8037}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.198.243.51
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]