Doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

OHLÍDAL Miloš, JAROŠ Jiří a DVOŘÁK Václav. Performance of Collective Communications on Interconnection Networks with Fat Nodes and Edges. In: Proceedings of the Fifth International Conference on Networking ICN 2006. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2006, s. 619-624. ISBN 0-7695-2570-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Performance of Collective Communications on Interconnection Networks with Fat Nodes and Edges
Název (cs):Výkonnost kolektivních komunikací na propojovacích sítích s tlustými uzly a hranami
Strany:619-624
Sborník:Proceedings of the Fifth International Conference on Networking ICN 2006
Konference:5th IEEE International Conference on Networking
Místo vydání:Los Alamitos, US
Rok:2006
ISBN:0-7695-2570-9
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Kolektivní komunikace, tlusté sítě, výkonnost komunikací, K-prstenec
Anotace
Článek pojednává o plánování kolektivních komunikací v minimálním počtu kroků. Ukazuje, jak zobecnit známé výsledky týkající se časové složitosti kolektivbních komunikací na běžných přímých sítích pro stejné sítě s tlustými uzly či hranami. Jsou diskutovány modely architektury uzlů složených z několika jader procesorů sdílejících směrovač. Jsou sumarizovány a podrobně uvedeny výsledky komunikačních algoritmů na tlustém K-prstenci s 8 až 32 procesory. Výsledky ukazují, že tlusté sítě v závislosti na jejich konfiguraci mohou poskytovat celý rozsah výkonnosti komunikací při nižší ceně.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Milo{\v{s}} Ohl{\'{i}}dal and Ji{\v{r}}{\'{i}} Jaro{\v{s}}
	and V{\'{a}}clav Dvo{\v{r}}{\'{a}}k},
   title = {Performance of Collective Communications on Interconnection
	Networks with Fat Nodes and Edges},
   pages = {619--624},
   booktitle = {Proceedings of the Fifth International Conference on
	Networking ICN 2006},
   year = {2006},
   location = {Los Alamitos, US},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {0-7695-2570-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8066}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.196.31.117
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]