Doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

JAROŠ Jiří. Evoluční optimalizace skupinových komunikačních vzorů. In: Zborník príspevkouv pracovného semináre Počítačové architektúry a diagnostika pre studenty doktorského štúdia. Bratislava: Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, 2006, s. 31-36. ISBN 80-969202-2-7.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Evoluční optimalizace skupinových komunikačních vzorů
Název (en):Evolutionary optimization of collective communication patterns
Strany:31-36
Sborník:Zborník príspevkouv pracovného semináre Počítačové architektúry a diagnostika pre studenty doktorského štúdia
Konference:Počítačové architektúry & diagnostika 2006
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2006
ISBN:80-969202-2-7
Vydavatel:Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~jarosjir/pubs/PAD06.pdf [PDF]
Klíčová slova
wormhole přepínání, propojovací síť, skupinový komunikační vzor, evoluční návrh

 

Anotace
Tato práce se zabývá evolučním návrhem optimálních komunikačních plánů pro libovolné přímé wormhole propojovací sítě. Výsledkem práce je univerzální metodika evolučního návrhu těchto plánů pro čtyři základní skupinové komunikace (OAB, AAB, OAS, AAS).
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Jaro{\v{s}}},
   title = {Evolu{\v{c}}n{\'{i}} optimalizace skupinov{\'{y}}ch
	komunika{\v{c}}n{\'{i}}ch vzor{\r{u}}},
   pages = {31--36},
   booktitle = {Zborn{\'{i}}k pr{\'{i}}spevkouv pracovn{\'{e}}ho
	semin{\'{a}}re Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}}
	architekt{\'{u}}ry a diagnostika pre studenty
	doktorsk{\'{e}}ho {\v{s}}t{\'{u}}dia},
   year = {2006},
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences},
   ISBN = {80-969202-2-7},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8179}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.198.111.185
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]