Doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

JAROŠ Jiří, OHLÍDAL Miloš a DVOŘÁK Václav. Complexity of Collective Communications on NoCs. In: Proc. of 5th International Symposium on Parallel Computing in Electrical Engineering. Los Alamitos, CA 90720-1314: IEEE Computer Society, 2006, s. 127-132. ISBN 0-7695-2554-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Complexity of Collective Communications on NoCs
Název (cs):Složitost skupinových komunikací v NoCs
Strany:127-132
Sborník:Proc. of 5th International Symposium on Parallel Computing in Electrical Engineering
Konference:5-th International Symposium on Parallel Computing in Electrical Engineering
Místo vydání:Los Alamitos, CA 90720-1314, US
Rok:2006
ISBN:0-7695-2554-7
Vydavatel:IEEE Computer Society
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~jarosjir/pubs/Parelec06.pdf [PDF]
Klíčová slova
kolektivní komunikace, sítě na čipu, evoluční návrh, kruh, mřížka, octagon
Anotace
Tento článek se zabývá časovou složitostí kolektivních komunikací v sítích na čipu. Z důvodu snadné výroby byly zavedeny tři síťové topologie, kruhová síť, octagon a 2D-mřížka. Jejich teoreticky odvozené dolní meze časových složitostí pro jednotlivé komunikační vzory byly porovnány s výsledky dosaženými pomocí technik evolučního návrhu. Dosažené výsledky ukazují jakou komunikační režii lze předpokládat na jednotlivých topologiích při použití červího směrování, plně duplexních linek a k-portového nekombinujícího modelu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Jaro{\v{s}} and Milo{\v{s}} Ohl{\'{i}}dal
	and V{\'{a}}clav Dvo{\v{r}}{\'{a}}k},
   title = {Complexity of Collective Communications on NoCs},
   pages = {127--132},
   booktitle = {Proc. of 5th International Symposium on Parallel Computing
	in Electrical Engineering},
   year = {2006},
   location = {Los Alamitos, CA 90720-1314, US},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {0-7695-2554-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8182}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.158.199.217
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]