Doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

JAROŠ Jiří a DVOŘÁK Václav. Evolutionary Design of OAB and AAB Communication Schedules for Networking Systems on Chips. In: MEMICS 2006 Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Mikulov: Masarykova universita, 2006, s. 63-68. ISBN 80-214-3287-X.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary Design of OAB and AAB Communication Schedules for Networking Systems on Chips
Název (cs):Evoluční návrh komunikačních vzorů OAB a AAB pro systémy na čipech
Strany:63-68
Sborník:MEMICS 2006 Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Konference:2nd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science -- MEMICS'06
Místo vydání:Mikulov, CZ
Rok:2006
ISBN:80-214-3287-X
Vydavatel:Masarykova universita
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~jarosjir/pubs/MEMICS06.pdf [PDF]
Klíčová slova
One-to-All Broadcast, All-to-All Broadcast, Evoluční algoritmy, propojovací sítě
Anotace
S rostoucím počtem procesorových jader, paměťových modulů a dalších jednotek umísťovaných v systémech na čipu se výrazně zvyšuje úsilí věnované propojovacím sítím zajišťujících jejich spolehlivou a rychlou komunikaci. Mezi velmi často používané komunikační vzory patří i vzory One-to-All Broadcast (OAB) a All-to-All Broadcast (AAB). Tento článek se zabývá optimalizací těchto dvou komunikačních vzorů s využitím evolučních algoritmů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Jaro{\v{s}} and V{\'{a}}clav
	Dvo{\v{r}}{\'{a}}k},
   title = {Evolutionary Design of OAB and AAB Communication Schedules
	for Networking Systems on Chips},
   pages = {63--68},
   booktitle = {MEMICS 2006 Second Doctoral Workshop on Mathematical and
	Engineering Methods in Computer Science},
   year = {2006},
   location = {Mikulov, CZ},
   publisher = {Masaryk University},
   ISBN = {80-214-3287-X},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8229}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.166.228.35
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]