Doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

DVOŘÁK Václav a JAROŠ Jiří. A Programmable Interconnection Network for Multiple Communication Patterns. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Systems, ICONS 2011. St. Maarten: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2011, s. 6-11. ISBN 978-1-61208-002-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Programmable Interconnection Network for Multiple Communication Patterns
Název (cs):Programovatelná propojovací síť pro sadu komunikačních vzorů
Strany:6-11
Sborník:Proceedings of the Sixth International Conference on Systems, ICONS 2011
Konference:The Sixth International Conference on Systems/The Tenth International Conference on Networks
Místo vydání:St. Maarten, AN
Rok:2011
ISBN:978-1-61208-002-4
Vydavatel:Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu
Klíčová slova
multiprocessor SoCs; programmable interconnection; on-chip interconnects; crossbar switch; logic decomposition; multi-terminal BDDs
Anotace
Aplikačně-specifické nebo vestavěné systémy s méně než 16 jádry procesorů  jsou příliš malé na použití některého typu sítě na čipu  (NoC) pro jejich propojení. Na druhé straně křížový přepínač a přidružené obvody (arbitry, paměťové prvky) jsou příliš drahé pokud jde o plochu čipu. Jelikož ve specifických aplikacích se většinou  používá jen několik dvoubodových a kolektivních komunikačních vzorů, je vyšetřována propojovací síť, která může podporovat jen vybrané komunikační vzory a žádné jiné.  Hlavní přínos článku je návrh takových sítí bez směrovačů a arbitrů, ve formě programovatelné kombinační logiky, s omezenou funkcionalitou křížového přepínače.  Propojovací síť se dá velmi levně implementovat  multiplexory nebo bloky paměti RAM na čipu FPGA.  Funkční dekompozice potřebných boolovských funkcí do kaskády bloků RAM je provedena s pomocí multi-terminálních rozhodovacích diagramů a ilustrována na příkladu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {V{\'{a}}clav Dvo{\v{r}}{\'{a}}k and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Jaro{\v{s}}},
   title = {A Programmable Interconnection Network for Multiple
	Communication Patterns},
   pages = {6--11},
   booktitle = {Proceedings of the Sixth International Conference on
	Systems, ICONS 2011},
   year = {2011},
   location = {St. Maarten, AN},
   publisher = {International Academy, Research, and Industry Association},
   ISBN = {978-1-61208-002-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9476}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.166.141.69
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]