Doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

POSPÍCHAL Petr, JAROŠ Jiří a SCHWARZ Josef. Akcelerace gramatické evoluce s použitím grafických čipů. 7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. ISBN 978-80-214-4305-1.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Acceleration of Grammatical Evolution Using Graphics Processing Units
Název (en):Acceleration of Grammatical Evolution Using Graphics Processing Units
Strany:125-125
Kniha:7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Konference:7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2011
ISBN:978-80-214-4305-1
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
Klíčová slova
CUDA, gramatická evoluce, grafické čipy, CPU, GPGPU, zrychlení, symbolická regrese
Anotace
Několik článků již ukázalo, že symbolická regrese je vhodná pro analýzu dat a predikci ve finančních trzích. Gramatická evoluce a na gramatice založené genetické programování byly úspěšně aplikovány při řešení mnoha problémů včetně symbolické regrese. Nicméně, často je nutno vynaložit značné výpočetní prostředky k výpočtu vhodnosti daného řešení, což může limitovat oblast použití a/nebo provedené experimenty. 
Tento článek se zabývá možností použít klasické grafické karty pro akceleraci gramatické evoluce řešící symbolickou regresi. 
Jsou diskutovány detaily optimalizace kódu na GPU a je analyzován NVCC kompilátor. Navrhujeme efektivní mapování algoritmu na CUDA platformě s respektováním omezení GPU, jako jsou úzké hrdlo PCI-express sběrnice a transakce do hlavní paměti.
Toto je první případ, kdy byla gramatická evoluce akcelerována na GPU. Porovnáváme implementace běžící na CPU Core i7 a GPU GTX 480 spolu s knihovnou implementovanou v javě, GEVA. 
Výsledky ukazují, že náš algoritmus poskytuje stejně kvalitní řešení a je vhodný pro větší počet regresních bodů, kde dosáhl zrychlení až 39x při porovnání se sekvenčním CPU kódem napsaným v C. 

Vaše IPv4 adresa: 54.224.2.123
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]