Doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

JAROŠ Jiří. Optimalizace kolektivních komunikací na wormhole propojovacích sítích. In: Sborník příspěvků semináře Počítačové architektury a diagnostika pro studenty doktorského studia. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2007, p. 6. ISBN 987-80-7043-605-9.
Publication language:czech
Original title:Optimalizace kolektivních komunikací na wormhole propojovacích sítích
Title (en):Optimization of collective communication for wormhole interconnection networks
Pages:6
Proceedings:Sborník příspěvků semináře Počítačové architektury a diagnostika pro studenty doktorského studia
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2007
Place:Plzeň, CZ
Year:2007
ISBN:987-80-7043-605-9
Publisher:University of West Bohemia in Pilsen
Keywords
wormhole switching, interconnection network, collective communication, evolutionary desing
Annotation
 This paper deals with a new technique of collective communications optimization for wormhole interconnection networks. The aim of this technique is reaching the minimal, theoretically derived, time complexity of given communication patter and simultaneously avoid a communication deadlock and congestion in examined interconnection networks.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Jaro{\v{s}}},
   title = {Optimalizace kolektivn{\'{i}}ch komunikac{\'{i}}
	na wormhole propojovac{\'{i}}ch s{\'{i}}t{\'{i}}ch},
   pages = {6},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}}
	semin{\'{a}}{\v{r}}e Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}}
	architektury a diagnostika pro studenty doktorsk{\'{e}}ho
	studia},
   year = {2007},
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {987-80-7043-605-9},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=8484}
}

Your IPv4 address: 54.234.228.78
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]