Doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

GROCHOL David, SEKANINA Lukáš, KOŘENEK Jan, ŽÁDNÍK Martin a KOŠAŘ Vlastimil. Evolutionary Circuit Design for Fast FPGA-Based Classification of Network Application Protocols. Applied Soft Computing. Amsterdam: Elsevier Science, 2016, roč. 38, č. 1, s. 933-941. ISSN 1568-4946.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary Circuit Design for Fast FPGA-Based Classification of Network Application Protocols
Název (cs):Evoluční návrh obvodů pro rychlou klasifikaci aplikačních protokolů v FPGA
Strany:933-941
Místo vydání:NL
Rok:2016
Časopis:Applied Soft Computing, roč. 38, č. 1, Amsterdam, NL
ISSN:1568-4946
DOI:10.1016/j.asoc.2015.09.046
URL:http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2015.09.046 [HTML]
Soubory: 
++Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icongro-asc16final.pdf855 KB2016-04-08 09:00:56
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Application protocol, Classifier, Cartesian genetic programming, Field programmable gate array
Anotace
Evoluční návrh dovoluje vytvářet rychlé a efektivní implementace číslicových obvodů. V článku je ukázáno, jak evolučně navržené obvody minimalizující latenci a plochu na čipu vedly ke zvýšení propustnosti klasifikátoru aplikačních síťových protokolů. Klasifikátor je určen pro vysokorychlostní sítě s propustností 100 Gbps. Protože je cílem dosáhnout co nejnižší latence, klasifikátor je konstruován jako kombinační obvod v programovatelném hradlovém poli (FPGA). Klasifikace je provedena pomocí prvního paketu, který přenáší aplikační data. Vylepšení latence (a plochy na čipu) získané pomocí kartézského genetického programování bylo validováno pomocí profesionálních nástrojů pro vývoj FPGA aplikací. Kvalita klasifikace byla vyhodnocena pomocí reálných síťových dat. Výsledky byly porovnány s běžně používanými klasifikátory založenými na regulárních výrazech popisujících aplikační protokoly.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {David Grochol and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and
	Jan Ko{\v{r}}enek and Martin
	{\v{Z}}{\'{a}}dn{\'{i}}k and Vlastimil
	Ko{\v{s}}a{\v{r}}},
   title = {Evolutionary Circuit Design for Fast FPGA-Based
	Classification of Network Application Protocols},
   pages = {933--941},
   journal = {Applied Soft Computing},
   volume = 38,
 number = 1,
   year = 2016,
   ISSN = {1568-4946},
   doi = {10.1016/j.asoc.2015.09.046},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10900}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https