Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

MATOUŠEK Jiří, SKAČAN Martin a KOŘENEK Jan. Towards Hardware Architecture for Memory Efficient IPv4/IPv6 Lookup in 100 Gbps Networks. In: 2013 IEEE 16th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS). Brno: IEEE Computer Society, 2013, s. 108-111. ISBN 978-1-4673-6136-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Towards Hardware Architecture for Memory Efficient IPv4/IPv6 Lookup in 100 Gbps Networks
Název (cs):Návrh hardwarové architektury pro paměťově efektivní vyhledávání v IPv4/IPv6 směrovacích tabulkách ve 100 Gb/s sítích
Strany:108-111
Sborník:2013 IEEE 16th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS)
Konference:IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2013
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2013
ISBN:978-1-4673-6136-1
Vydavatel:IEEE Computer Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconddecs2013.pdf288 KB2013-04-16 18:12:06
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
IP address, Longest Prefix Match, Memory
Anotace
S nárůstem přenosových rychlostí v počítačových sítích je nutné zvyšovat také výkon operace vyhledání nejdelšího shodného prefixu (logest prefix matching, LPM) IP adres v páteřních směrovačích. Zatímco existující LPM algoritmy jsou schopné dosáhnout vysoké propustnosti pro IPv4 adresy, při použití IPv6 adres je jejich rychlost zpracování omezená. Aby bylo možné dosáhnout propustnosti 100 Gb/s, je nutné implementovat operaci LPM v hardware a použít takovou reprezentaci směrovací tabulky, která umožní její uložení do paměti na čipu. Současné LPM algoritmy potřebují pro uložení IPv6 směrovacích tabulek velkou paměť, nebo musejí využívat kompresi s využitím dynamických datových struktur, které nelze jednoduše implementovat v hardware. Proto byla provedena analýza dostupných směrovacích tabulek páteřních směrovačů, na jejímž základě byla navržena nová reprezentace prefixových sad. Navržená reprezentace vykazuje velmi nízké paměťové nároky a je použitelná pro vysokorychlostní zřetězené zpracování, což je ukázáno na nové zřetězené architektuře s propustností 100 Gb/s.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Matou{\v{s}}ek and Martin Ska{\v{c}}an and
	Jan Ko{\v{r}}enek},
   title = {Towards Hardware Architecture for Memory Efficient IPv4/IPv6
	Lookup in 100 Gbps Networks},
   pages = {108--111},
   booktitle = {2013 IEEE 16th International Symposium on Design and
	Diagnostics of Electronic Circuits \& Systems (DDECS)},
   year = {2013},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-4673-6136-1},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10273}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.82.81.154
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]