Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

MATOUŠEK Jiří, SKAČAN Martin a KOŘENEK Jan. Memory Efficient IP Lookup in 100 Gbps Networks. In: 23rd International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL'13). Porto: IEEE Circuits and Systems Society, 2013, s. 1-8. ISBN 978-1-4799-0004-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Memory Efficient IP Lookup in 100 Gbps Networks
Název (cs):Paměťově efektivní vyhledávání v IP směrovacích tabulkách ve 100 Gb/s sítích
Strany:1-8
Sborník:23rd International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL'13)
Konference:23th International Conference on Field Programmable Logic and Applications
Místo vydání:Porto, PT
Rok:2013
ISBN:978-1-4799-0004-6
DOI:10.1109/FPL.2013.6645519
Vydavatel:IEEE Circuits and Systems Society
Klíčová slova
IP address, Longest Prefix Match, Memory Demands, Forwarding Table
Anotace
Narůstající počet síťových zařízení připojených k Internetu společně se službou "video na vyžádání" mají přímý vliv na rychlost síťových linek a výkonnost páteřních směrovačů. K dosažení propustnosti 100 Gb/s musejí páteřní směrovače implementovat vyhledávání ve směrovacích tabulkách pomocí specializovaného hardware a směrovací tabulky musejí být reprezentovány pomocí datových struktur, které umožní jejich uložení v paměti na čipu s omezenou kapacitou. Současné směrovací algoritmy mají vysoké paměťové nároky při reprezentaci sad prefixů IPv6 adres nebo vyžadují předzpracování s vysokou režií. Proto jsme provedli analýzu IPv4 a IPv6 prefixů ve směrovacích tabulkách a navrhujeme novou paměťovou reprezentaci sad IP prefixů, která má velmi nízké paměťové nároky. Navrhovaná paměťová reprezentace vykazuje lepší využití paměti než vysoce optimalizovaný Shape Shifting Trie (SST) algoritmus a je také vhodná pro směrování ve 100 Gb/s sítích, což je ukázáno na nové architektuře se zřetězeným zpracováním, která vykazuje propustnost 170 Gb/s.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Matou{\v{s}}ek and Martin Ska{\v{c}}an and
	Jan Ko{\v{r}}enek},
  title = {Memory Efficient IP Lookup in 100 Gbps Networks},
  pages = {1--8},
  booktitle = {23rd International Conference on Field Programmable Logic
	and Applications (FPL'13)},
  year = {2013},
  location = {Porto, PT},
  publisher = {IEEE Circuits and Systems Society},
  ISBN = {978-1-4799-0004-6},
  doi = {10.1109/FPL.2013.6645519},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10310}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.224.103.239
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]