Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

KOŠAŘ Vlastimil a KOŘENEK Jan. On NFA-Split Architecture Optimizations. In: 2014 IEEE 17th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS). Warsaw: IEEE Computer Society, 2014, s. 274-277. ISBN 978-1-4799-4558-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On NFA-Split Architecture Optimizations
Název (cs):O optimalizacích architektury NFA-Split
Strany:274-277
Sborník:2014 IEEE 17th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS)
Konference:IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2014
Místo vydání:Warsaw, PL
Rok:2014
ISBN:978-1-4799-4558-0
DOI:10.1109/DDECS.2014.6868808
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Regular expressions, Pattern matching, FPGA, NFA
Anotace
Architektura NFA-Split je efektivní přístup k mapování regulárních výrazů do FPGA. Architektura NFA-Split trpí několika nedostatky. Nejzávažnější je vysoká časová složitost, která je způsobena použitím determinizace pro detekci zároveň aktivních stavů. Další nevýhodou je v některých případech vysoká spotřeba pamětí BRAM. V článku je představeno řešení těchto nedostatků. Bylo dosaženo až 39 násobné celkové zrychlení konstrukce architektury NFA-Split. Spotřeba pamětí BRAM byla snížena až o 97%.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Vlastimil Ko{\v{s}}a{\v{r}} and Jan Ko{\v{r}}enek},
  title = {On NFA-Split Architecture Optimizations},
  pages = {274--277},
  booktitle = {2014 IEEE 17th International Symposium on Design and
	Diagnostics of Electronic Circuits \& Systems (DDECS)},
  year = {2014},
  location = {Warsaw, PL},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-4799-4558-0},
  doi = {10.1109/DDECS.2014.6868808},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10514}
}

Vaše IPv4 adresa: 107.23.176.162
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]