Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

KEKELY Lukáš, KUČERA Jan, PUŠ Viktor, KOŘENEK Jan a VASILAKOS Athanasios. Software Defined Monitoring of Application Protocols. IEEE Transactions on Computers. 2015, roč. 65, č. 2, s. 615-626. ISSN 0018-9340.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Software Defined Monitoring of Application Protocols
Název (cs):Softwarově definované monitorování aplikačních protokolů
Strany:615-626
Kniha:IEEE Transactions on Computers
Místo vydání:US
Rok:2015
Časopis:IEEE Transactions on Computers, roč. 65, č. 2, US
ISSN:0018-9340
DOI:10.1109/TC.2015.2423668
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icon07087363.pdf1005 KB2016-02-17 11:00:03
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
monitorování sítí, akcelerace, bezpečnost, FPGA, L7
Anotace
S neustálým posunem síťových služeb blíž k aplikačním vrstvám je nutné, aby se i monitorovací systémy zaměřovali více na analýzu dát z těchto vrstev. Rostoucí rychlosti síťových linek spolu se zvyšující se komplexností zpracování hlaviček aplikačních protokolů, vedou na nutnost použití zcela nového způsobu hardwarové akcelerace. Proto navrhujeme nový koncept hardwarové akcelerace pro flexibilní monitorování aplikační úrovně na báze toků, který označujeme softwarově definované monitorování (SDM). Zpracování hlaviček aplikačních protokolů je realizováno monitorovacími aplikacemi implementovanýma v softwaru v spojení s konfigurovatelným hardwarovým akcelerátorem. Tento akcelerátor je vysokorychlostním aplikačně specifickým procesorem uzpůsobeným na stavové zpracování toků. Softwarové monitorovací aplikace kontrolují úroveň detailů zachovávanou hardwarem pro jednotlivé toky tak, aby se neztráceli zajímavé informace a zároveň zjednodušilo zpracování méně zajímavých dat. Flexibilita navrženého konceptu je zajištěna umožněním použití pluginů pro hardware i software, čím se zajistí adaptivita řešení na stále se vyvíjejícím světě monitorování sítí. Naše vysokorychlostní implementace za použití FPGA akcelerační karty v komoditním serveru je schopna realizovat základní měření toků doplněno o analýzu vybraných aplikačních protokolů na rychlostech až 100 Gb/s.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Kekely and Jan Ku{\v{c}}era and Viktor
	Pu{\v{s}} and Jan Ko{\v{r}}enek and Athanasios Vasilakos},
  title = {Software Defined Monitoring of Application Protocols},
  pages = {615--626},
  booktitle = {IEEE Transactions on Computers},
  journal = {IEEE Transactions on Computers},
  volume = {65},
  number = {2},
  year = {2015},
  ISSN = {0018-9340},
  doi = {10.1109/TC.2015.2423668},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10942}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.92.190.11
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]