Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

BARTOŠ Václav a KOŘENEK Jan. Evaluating Reputation of Internet Entities. In: Management and Security in the Age of Hyperconnectivity. Munich: Springer International Publishing, 2016, s. 132-136. ISBN 978-3-319-39813-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evaluating Reputation of Internet Entities
Název (cs):Vyhodnocování reputace entit na internetu
Strany:132-136
Sborník:Management and Security in the Age of Hyperconnectivity
Konference:10th International Conference on Autonomous Infrastructure, Management and Security
Řada knih:LNCS 9701
Místo vydání:Munich, DE
Rok:2016
ISBN:978-3-319-39813-6
DOI:10.1007/978-3-319-39814-3_13
Vydavatel:Springer International Publishing
Klíčová slova
počítačové sítě, bezpečnost, reputace, informace o hrozbách
Anotace
Bezpečnostní monitorovací nástroje, jako jsou honeypoty, IDS, behaviorální analýza či systémy pro detekci anomálií, generují velká množství bezpečnostních událostí, tzv. alertů. Ty jsou často sdíleny v rámci určité komunity prostřednictvím různých systémů pro sdílení. Náš výzkum se zaměřuje na analýzu obrovského množství dat, které je přes tyto systémy posíláno. Konkrétně v tomto článku se zabýváme možnostmi výpočtu reputace síťových entit, což je hodnota vyjadřující, jak velkou bezpečnostní hrozbu daná entita představuje. Reputaci definujeme jako pravděpodobnost budoucího útoku způsobeného danou entitou a její výpočet je tedy založen na předpovědi jejího budoucího chování.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {V{\'{a}}clav Barto{\v{s}} and Jan Ko{\v{r}}enek},
  title = {Evaluating Reputation of Internet Entities},
  pages = {132--136},
  booktitle = {Management and Security in the Age of Hyperconnectivity},
  series = {LNCS 9701},
  year = {2016},
  location = {Munich, DE},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-39813-6},
  doi = {10.1007/978-3-319-39814-3_13},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11066}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.80.58.121
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]