Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

KOŘENEK Jan. Rychlé vyhledávání regulárních výrazů s využitím FPGA. In: Sborník příspěvků ze semináře Počítačové Architektury a Diagnostika. Praha: Fakulta elektrotechniky ČVUT, 2005, s. 6.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Rychlé vyhledávání regulárních výrazů s využitím FPGA
Název (en):Fast regular expresion matching using FPGA
Strany:6
Sborník:Sborník příspěvků ze semináře Počítačové Architektury a Diagnostika
Konference:Počítačové architektury a diagnostika - Pracovní seminář pro studenty doktorského studia
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2005
Vydavatel:Fakulta elektrotechniky ČVUT
Klíčová slova
FPGA, IDS, regulární výraz
Anotace
Práce shrnuje doposud známé metody pro rychlé vyhledávání řetězců s využitím programovatelného hardware a rekonfigurace. Pozornost je věnována zejména problematice analýzy síťového provozu, kde díky rychlému rozvoji síťových technologií již nestačí řešení pomocí konvenčních procesorů, ale je nutné použít specializovaných hardwarových prostředků.  Je prezentován model grafu, který umožňuje optimalizace při generování obvodu pro hledání regulárních výrazů. Kromě klasických parametrů, jako je rychlost vyhledávání a plocha čipu, je pozornost soustředěna také na rychlou aktualizaci množiny hledaných regulárních výrazů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jan Ko{\v{r}}enek},
   title = {Rychl{\'{e}} vyhled{\'{a}}v{\'{a}}n{\'{i}}
	regul{\'{a}}rn{\'{i}}ch v{\'{y}}raz{\r{u}} s
	vyu{\v{z}}it{\'{i}}m FPGA},
   pages = {6},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}} ze
	semin{\'{a}}{\v{r}}e Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}}
	Architektury a Diagnostika},
   year = {2005},
   location = {Praha, CZ},
   publisher = {Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical
	University},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7858}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.224.17.157
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]