Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

KOBIERSKÝ Petr, KOŘENEK Jan a HANK Andrej. Traffic Scanner. Příbram: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2007. ISBN 978-80-239-9285-4.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Traffic Scanner
Název (en):Traffic Scanner
Strany:55-67
Místo vydání:Příbram, CZ
Rok:2007
ISBN:978-80-239-9285-4
Vydavatel:CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Klíčová slova
Snort, akcelerace, FPGA
Anotace
Tato technická zpráva popisuje architekturu IDS systému Traffic Scanner. Navržený systém je schopen pracovat s pravidly popsané ve formátu, který používá volně dostupný program Snort. S využitím nedeterministických konečných automatů je systém schopen rychle vyhledávat vzory v síťovém provozu. Na kartě COMBO6X bylo dosaženo propustnosti 3.2 Gbps pro celou databázi programu Snort.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Petr Kobiersk{\'{y}} and Jan Ko{\v{r}}enek and Andrej Hank},
   title = {Traffic Scanner},
   pages = {55--67},
   year = {2007},
   location = {P{\v{r}}{\'{i}}bram, CZ},
   publisher = {CESNET National Research and Education Network},
   ISBN = {978-80-239-9285-4},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8395}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.158.199.217
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]