Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

KAŠTIL Jan a KOŘENEK Jan. Deterministický konečný automat pro vyhledání vzorů ve vysokorychlostních sítích. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 227-229. ISBN 978-80-214-3615-2.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Deterministický konečný automat pro vyhledání vzorů ve vysokorychlostních sítích
Název (en):Deterministic Finite Automata for pattern matching in high speed networks
Strany:227-229
Sborník:Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008
Konference:Student EEICT 2008
Řada knih:Volume 2
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2008
ISBN:978-80-214-3615-2
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
Klíčová slova
Deterministický konečný automat, hledání vzorů
Anotace
Práce představuje koncept viceznakoveho konečneho automatu pro vyhledávání vzorů ve vysokorychlostních sítích.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jan Ka{\v{s}}til and Jan Ko{\v{r}}enek},
  title = {Deterministick{\'{y}} kone{\v{c}}n{\'{y}} automat pro
	vyhled{\'{a}}n{\'{i}} vzor{\r{u}} ve
	vysokorychlostn{\'{i}}ch s{\'{i}}t{\'{i}}ch},
  pages = {227--229},
  booktitle = {Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008},
  series = {Volume 2},
  year = {2008},
  location = {Brno, CZ},
  publisher = {Brno University of Technology},
  ISBN = {978-80-214-3615-2},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8808}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.196.73.22
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]