Doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

TOBOLA Jiří a KOŘENEK Jan. Effective Hash-based IPv6 Longest Prefix Match. In: IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2011. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011, s. 325-328. ISBN 978-1-4244-9753-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Effective Hash-based IPv6 Longest Prefix Match
Název (cs):Efektivní algoritmus pro vyhledání IPv6 prefixů
Strany:325-328
Sborník:IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2011
Konference:IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2011
Místo vydání:Cottbus, DE
Rok:2011
ISBN:978-1-4244-9753-9
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
longest prefix match, IP look-up, IPv6, FPGA
Anotace
V článku je představen nový algoritmus pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu Hash-Tree Bitmap. Zatímco většina současných algoritmů se zaměřuje na IPv4 adresy, navržený algoritmus je vhodný i pro IPv6 adresové prostory, typicky kombinující husté a řídké části stromu. Hash-Tree Bitmap algoritmus využívá rychlé a efektivní vyhledání pomocí hash funkce v řidkých částech stromu a standardní Tree Bitmap algoritmus v hustých částech stromu. Pro algoritmus byla dále navržena efektivní řetězená hardwarová architektura, která vhodně balancuje nároky na paměť a na logické zdroje, a nabízí propustnost 100Gb/s.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Tobola and Jan Ko{\v{r}}enek},
   title = {Effective Hash-based IPv6 Longest Prefix Match},
   pages = {325--328},
   booktitle = {IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and
	Systems DDECS'2011},
   year = {2011},
   location = {Cottbus, DE},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-4244-9753-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9602}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.86.132.30
Přepnout na https