Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

KOŠAŘ Vlastimil a KOŘENEK Jan. Reduction of FPGA Resources for Regular Expression Matching by Relation Similarity. In: IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2011. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011, s. 401-402. ISBN 978-1-4244-9753-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Reduction of FPGA Resources for Regular Expression Matching by Relation Similarity
Název (cs):Redukce zabraných zdrojů FPGA pro vyhledávání vzorů popsaných regulárními výrazy pomocí relace podobnosti
Strany:401-402
Sborník:IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2011
Konference:IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2011
Místo vydání:Cottbus, DE
Rok:2011
ISBN:978-1-4244-9753-9
Vydavatel:IEEE Computer Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconddecs.pdf63,9 KB2012-02-09 18:06:41
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
FPGA, NFA, reduction, regular expression matching
Anotace
Systémy pro detekci nežádoucího provozu musí prohledávát velké sady regulárních výrazů, aby byly schopny detekovat nežádoucí provoz na multi-gigabitových sítích. Pro akceleraci vyhledávání vzorů bylo navrhnuto mnoho algoritmů a architektur, ale formální metody redukce nedeterministických konečných automatů nebyly ještě použity. Navrhujeme použít redukci podobností, abychom byli v FPGA schopni vyhledávat  pomocí větších množin regulárních výrazů. Navržená redukce ke schopná snížit počet stavů o více než 32% a počet přechodů o více než 31%. Počet vyhledávácích tabulek se snížil o více než 15% a počet klopných obvodů o více než 34%.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Vlastimil Ko{\v{s}}a{\v{r}} and Jan Ko{\v{r}}enek},
   title = {Reduction of FPGA Resources for Regular Expression Matching
	by Relation Similarity},
   pages = {401--402},
   booktitle = {IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and
	Systems DDECS'2011},
   year = {2011},
   location = {Cottbus, DE},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-4244-9753-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9766}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.81.150.27
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]