Doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

ŽÁDNÍK Martin and KOŘENEK Jan. Souhrnná zpráva k implementační a ladící práci pro sdružení CESNET v roce 2012. Brno: Department of Computer Systems FIT BUT, 2012.
Publication language:czech
Original title:Souhrnná zpráva k implementační a ladící práci pro sdružení CESNET v roce 2012
Title (en):Summary Report for Implementation and Debuging Work for CESNET in 2012
Pages:1-2
Place:Brno, CZ
Year:2012
Publisher:Department of Computer Systems FIT BUT
Keywords
hardware, FPGA, network, acceleration
Annotation
Summary report describes research, implementation and debuging work, which have been done for CESNET in the year 2012. 

Your IPv4 address: 18.232.124.77
Switch to https