Doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

VOŽENÍLEK Jan, KORČEK Pavol and KOŘENEK Jan. Souhrnná zpráva k výzkumné a vývojové práci pro společnost Honeywell v roce 2012. Brno: Department of Computer Systems FIT BUT, 2012.
Publication language:czech
Original title:Souhrnná zpráva k výzkumné a vývojové práci pro společnost Honeywell v roce 2012
Title (en):Summary Report for Research and Implementation Work for Honeywell Companny in 2012
Pages:2
Place:Brno, CZ
Year:2012
Publisher:Department of Computer Systems FIT BUT
Keywords
Procesor, GUI, embedded devices
Annotation
Summary report for research and implementation work for Honeywell. The report describes work for Honywell, which has been done in the year 2012 in the area of embedded systems.

Your IPv4 address: 18.232.124.77
Switch to https