Doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

KOŘENEK Jan and ŽÁDNÍK Martin. Souhrnná zpráva k implementační a ladící práci pro sdružení CESNET v roce 2013. Brno: Department of Computer Systems FIT BUT, 2013.
Publication language:czech
Original title:Souhrnná zpráva k implementační a ladící práci pro sdružení CESNET v roce 2013
Title (en):Summary Report for Implementation and Debuging Work for CESNET in 2013
Pages:2
Place:Brno, CZ
Year:2013
Publisher:Department of Computer Systems FIT BUT
Keywords
hardware, FPGA, network, acceleration
Annotation
Summary report describes research, implementation and debuging work, which have been done for CESNET in the year 2013. 

Your IPv4 address: 3.83.192.109
Switch to https