Doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

KOŘENEK Jan. Souhrnná výzkumná zpráva o vývoji elektronických zařízení pro společnost Honeywell za rok 2017. Brno: Honeywell, spol. s r.o., 2017.
Publication language:czech
Original title:Souhrnná výzkumná zpráva o vývoji elektronických zařízení pro společnost Honeywell za rok 2017
Title (en):Summary Report about Development of Electronic Devices for Honeywell in 2017
Pages:1-2
Place:Brno, CZ
Year:2017
Publisher:Honeywell, spol. s r.o.
Keywords
embedded devices, home automation
Annotation
Summary report describes research, implementation and debuging work, which have been done for Honeywell in the year 2017.

Your IPv4 address: 35.175.200.4
Switch to https