Doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

ANTOŠ David and KOŘENEK Jan. Vyhledávání v IPv6 směrovači implementovaném v hradlovém poli. In: EurOpen, Sborník příspěvků XXIII. konference. Strážnice, 2004, pp. 91-102. ISBN 80-86583-04.
Publication language:czech
Original title:Vyhledávání v IPv6 směrovači implementovaném v hradlovém poli
Title (en):Searching in IPv6 routers implemented in FPGA
Pages:91-102
Proceedings:EurOpen, Sborník příspěvků XXIII. konference
Conference:Europen 2003
Place:Strážnice, CZ
Year:2004
ISBN:80-86583-04
Keywords
IPv6, searching COMOBO6, FPGA
Annotation
Searching in IPv6 routers implemented in FPGA
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {David Anto{\v{s}} and Jan Ko{\v{r}}enek},
   title = {Vyhled{\'{a}}v{\'{a}}n{\'{i}} v IPv6
	sm{\v{e}}rova{\v{c}}i implementovan{\'{e}}m v
	hradlov{\'{e}}m poli},
   pages = {91--102},
   booktitle = {EurOpen, Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}}
	XXIII. konference},
   year = 2004,
   location = {Str{\'{a}}{\v{z}}nice, CZ},
   ISBN = {80-86583-04},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=7396}
}

Your IPv4 address: 34.204.179.0
Switch to https